Em xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: T.T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012;

Thông tư số 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Thông tư số 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân  

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Nội dung phân tích:

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản có nêu:

“Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại ngân hàng, tổ chức tín dụng; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì ngân hàng, tổ chức tín dụng làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân"

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Ngân hàng, Ngân hàng phải thực hiện kê khai nộp thuế TNCN thay cho cá nhân (cá nhân là chủ sở hữu tài sản bị Ngân hàng phát mãi) trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân. Về thuế suất, cách tính thuế và miễn thuế TNCN Ngân hàng thực hiện theo quy định tại điểm 3.5 khoản 3 Mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 ,  Điều 2 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011, Điều 2 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Đấu giá tài sản là gì ? Khái niệm về đấu giá tài sản