1. Sửa đổi quy định về nguyên tắc lập quy hoạch đô thị

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP đã đưa ra những bổ sung quan trọng về nguyên tắc lập quy hoạch đô thị, đặc biệt liên quan đến việc điều chỉnh ranh giới và chỉ tiêu sử dụng đất cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đô thị được phê duyệt. Quy định này giúp đảm bảo quá trình điều chỉnh quy hoạch đô thị được thực hiện một cách minh bạch, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và quản lý của ngành xây dựng.

Theo Nghị định, khi cần điều chỉnh ranh giới hoặc chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dựa vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội của đô thị hoặc khu vực cụ thể. Bằng cách làm như vậy, quá trình điều chỉnh sẽ tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính khả thi và bền vững của dự án. Việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị trong tương ứng với các yêu cầu và tiêu chuẩn đã được đề ra, giúp tăng cường quản lý kiến trúc và đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa trong quá trình phát triển đô thị. Điều này sẽ góp phần xây dựng những không gian sống hiện đại, thân thiện và phù hợp với các tiêu chí quốc gia về quy hoạch xây dựng, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đô thị Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, Nghị định số 72 đã đưa ra một số điều chỉnh quan trọng về việc lập quy hoạch đô thị so với Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Theo nội dung của Nghị định mới, quy trình lập quy hoạch đô thị cho các địa phương, bao gồm thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới, đã được tăng cường và điều chỉnh để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả cao hơn. Nghị định đặt ra yêu cầu cụ thể về việc lập quy hoạch chung cho các đô thị, với mục tiêu đảm bảo sự hài hòa giữa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Điều này giúp đảm bảo rằng quy hoạch đô thị được thực hiện một cách toàn diện và nhất quán, từ đó tạo ra các không gian sống và môi trường kinh doanh đáng sống, thân thiện với người dân và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, Nghị định cũng tăng cường quy định về sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương trong quá trình lập quy hoạch. Điều này đảm bảo rằng quy hoạch đô thị được xem xét từ nhiều khía cạnh, tính đến những yếu tố địa phương và đảm bảo tính khả thi của các dự án quy hoạch. Bằng cách điều chỉnh quy trình lập quy hoạch đô thị và đặt ra các yêu cầu cụ thể, Nghị định số 72 đã tạo ra một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phát triển đô thị của đất nước. Việc thúc đẩy quy hoạch chung và tích hợp các quy hoạch cấp trên sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng đất và tài nguyên, đồng thời đảm bảo bền vững và phát triển bền vững cho các đô thị trên toàn quốc

2. Sửa đổi thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng không liên huyện

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP đã tiến hành sửa đổi một số quy định về thời gian và nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện cũng như khu chức năng có quy mô lớn hơn 500 ha. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo quá trình quy hoạch diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và đáp ứng đủ các yêu cầu chuyên môn và quy chuẩn của việc lập quy hoạch. Trước tiên, Nghị định đã quy định rõ thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 02 tháng. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho việc lập quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giai đoạn tiếp theo của quy hoạch.

Thứ hai, Nghị định cũng đề ra thời gian lập đồ án quy hoạch đối với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 tháng. Việc quy định rõ thời gian này giúp đảm bảo tính khoa học và tiến độ hợp lý trong việc lập quy hoạch. Đồng thời, thời gian được xác định cũng không quá dài, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến quá trình phát triển và đầu tư của các khu vực liên huyện, huyện.

Đối với khu chức năng có quy mô lớn hơn 500 ha, Nghị định số 72 đã đưa ra những quy định cụ thể hơn về việc lập quy hoạch. Theo đó, các khu chức năng này sẽ được lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch đô thị. Quy hoạch chung này sẽ tạo cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời giúp đảm bảo tính liên kết và hiệu quả trong việc phát triển và quản lý khu vực này. Như vậy, Nghị định  đã đưa ra những điều chỉnh quan trọng về thời gian và nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng, góp phần tạo ra các quy hoạch chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của đất nước

3. Bổ sung trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất 

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP đã bổ sung những quy định cần thiết về việc điều chỉnh ranh giới và chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Việc này đảm bảo tính chính xác, phù hợp và bền vững của các quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư.

Theo Nghị định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực cụ thể. Điều này đảm bảo rằng quá trình điều chỉnh quy hoạch được thực hiện dựa trên căn cứ khoa học và các quy định chính thống, từ đó đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của việc điều chỉnh.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy trình. Nhờ đó, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ được thực hiện một cách đáng tin cậy và đáng giá, đồng thời đảm bảo rằng sự phát triển của các khu vực xây dựng được thực hiện hợp pháp và bền vững. Như vậy, Nghị định đã đưa ra những quy định cụ thể và đáng giá về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị một cách hài hòa và bền vững.

Nghị định số 72 nêu trên đã đề ra một cách rõ ràng và cụ thể hơn về nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn. Những quy định này giúp định hình quá trình lập quy hoạch nông thôn một cách chi tiết và khớp nối với các quy hoạch cấp trên, từ tỉnh đến vùng và thành phố, thị xã. Điều này góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và hài hòa cho các khu vực nông thôn. Theo nội dung Nghị định, mỗi xã đều phải có một quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa các quy hoạch cấp tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung của thành phố hoặc thị xã. Quy hoạch chung này sẽ là cơ sở quan trọng để lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn cũng như các dự án đầu tư xây dựng khác trong khu vực.

Điều này đảm bảo rằng quy hoạch xây dựng nông thôn sẽ được phát triển có hệ thống, hài hòa và nhất quán với các mục tiêu và kế hoạch phát triển tổng thể của khu vực. Đồng thời, việc lập quy hoạch chung và chi tiết sẽ giúp định rõ hướng đi và tiến độ cho việc thực hiện các dự án xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý hợp lý tài nguyên. Nghị định đã làm rõ và tạo cơ sở vững chắc để phát triển bền vững và hiệu quả cho các khu vực nông thôn. Qua đó, việc lập quy hoạch sẽ không chỉ tạo ra những cơ hội phát triển mới cho dân cư nông thôn mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho cộng đồng nông dân.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo bài viết: Quy hoạch xây dựng theo quy định mới nhất? Có được phép xây nhà trên phần đất quy hoạch. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.