Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (hay: đơn xin cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng) là việc tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý quy hoạch xây dựng cơ bản, thông thường là gửi đến phòng dịch vụ công - Sở Quy hoạch kiến trúc tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân sinh sống để biết chính xác về các thông tin quy hoạch liên quan đến thửa đất mà mình tra cứu thông tin:

Luật Minh Khuê giới thiệu về Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch với nội dung cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng)

Kính gửi : ..........................................................

>> Xem thêm:  Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 số 30/2009/QH12

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:............................................................................................

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ................................................................

Điện thoại:..........................Fax....................... email:...........................

Người đại diện .......................................Chức vụ.................................

CMTND/Hộ chiếu số:...........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số :..............do............ cấp ngày..../....../......

(Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động nếu là tổ chức, doanh nghiệp. Ghi thông tin cá nhân trên chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước nếu là cá nhân)

2. Địa điểm: .........................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về xin cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ?

- Lô đất: .................................................................................................

- Khu chức năng:…..……………............................................................

- Phạm vi ranh giới: ...............................................................................

- Diện tích lô đất (m2):............................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên sổ đỏ/sổ hồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào nội dung thông tin địa điểm cần tra cứu)

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

..............................................................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Mỗi cá nhân/tổ chức khi tra cứu thông tin sẽ có một mục đích khác nhau, căn cứ vào mục đích là đầu tư hay nhu cầu mua bán, chuyển nhượng để ghi các thông tin trong mục này)

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

>> Xem thêm:  Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?

.............................................................................................................

...........................................................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Bạn cần lấy thông tin gì ? Dựa trên những thông tin bạn có về thửa đất này hoặc những thông tin bạn cần biết cụ thể hơn về quy hoạch nhà nước trong việc sử dụng mảnh đất trên. VD: xin thông tin quy hoạch chi tiết 1:500 hoặc 1:1000 của dự án mở rộng đường vành đai qua khu đất thuộc tờ bản đồ số:.....)

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

Đơn đính kèm:

- Trích sao vị trí khu đất

- ……

_______, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

>> Tải mẫu: Đơn đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch:

Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch đất đai, quy hoạch nhà ở, mở đường giao thông

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn xin xác nhận quy hoạch đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Những thắc mắc về mảnh đất thuộc quy hoạch ?

2. Mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

Tương tự như mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thì mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch thường được các tỉnh/Thành phố hoặc các sở ban ngành, UBND cấp Quận huyện mỗi nơi lại yêu cầu người dân viết đơn xin thay vì đơn đề nghị đây cũng là một điểm khác biệt mà các bạn cần lưu ý khi soạn thảo mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi : Ủy Ban Nhân dân Quận ..................thành phố...............

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:........................................................................................

>> Xem thêm:  Đất quy hoạch đường giao thông được quy định như thế nào?

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .............................................................

Điện thoại:....................Fax........................ email:..............................

Người đại diện .......................................Chức vụ...............................

CMTND/Hộ chiếu số:..........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số :................do.............. cấp ngày..............

2. Địa điểm: .......................................................................................

- Lô đất: .............................................................................................

- Khu chức năng:…..…………….........................................................

- Phạm vi ranh giới: ............................................................................

- Diện tích lô đất (m2):..............

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ?

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

...........................................................................................................

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

..........................................................................................................

.........................................................................................................

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên

Đơn đính kèm:

- Trích sao vị trí khu đất

- ……

_______, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

>> Tải mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

3. Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng:

Riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong miền nam thì lại sự dụng mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch. Đây là yếu tố đặc trưng vùng miền, và rõ ràng điều không thống nhất về ngôn từ/biểu mẫu cũng gây nhiều khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận quy hoạch này.

>> Xem thêm:  Quy định về mặt sàn với lộ giới để được phép xây dựng số tầng?

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để quý khách hàng kham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân Quận 3, Thành phố HỒ Chí Minh

1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ……………….............……….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………, đường: ………………

Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …………….

>> Xem thêm:  Có được sử dụng đất nằm trong bản đồ quy hoạch ?

Điện thoại:………………………. Email:…………………........……….

(Nếu là tổ chức) Người đại diện …………………........................…..

Chức vụ…………………………………....................................………

CMTND/Hộ chiếu số:……………………............................…………..

Giấy chứng nhận đầu tư số :…………. do………. cấp ngày…/.../20...

2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch:

- Thửa đất số: ………Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: ……………

Địa điểm: …………………phường..........Quận...........thành phố….....

- Khu chức năng:…..…………………………………………………….

- Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: …………. do ………… lập ngày ………………….)

>> Xem thêm:  Tư vấn các khoản bồi thường khi nhà nước thu hồi đất có nhà ở ?

- Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích tra cứu thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất dự kiến (nếu có mục đích đầu tư xây dựng công trình):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề nghị ………………………cung cấp cho tôi chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

Đơn đính kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...... cấp ngày.......

– ……

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

>> Tải mẫu giấy để nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

>> Xem thêm:  Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất như thế nào?

4. Hướng dẫn thủ tục và các bước tiến hành thủ tục xin xác nhận thông tin quy hoạch:

Một thực tiễn đang tồn tại ở Việt Nam là mỗi tỉnh/thành phố đều quy định những thủ tục và phân cấp xác định quy hoạch khác nhau. Thông thường thì cơ quan nào cung cấp thông tin quy hoạch (cơ quan ban hành quy hoạch) sẽ cung cấp thông tin về quy hoạch (cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch) thông qua bộ phận hành chính một cửa của chính cơ quan đó. Chúng tôi, phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam để bạn có thông tin tham khảo. Cụ thể:

4.1 Xin xác nhận thông tin quy hoạch tại thành phố Hà Nội:

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hà Nội (được đăng tải cổng thông tin của UBND Hà nội - hanoi.gov.vn) có thể tóm tắt như sau:

Về trình tự thực hiện:

- Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửt nmtnd.hanoi.gov.vn.

- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Về cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửtnmtnd.hanoi.gov.vn. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cán bộ giao dịch phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.

Về thành phần, số lượng hồ sơ, gồm:

1. Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

>> Xem thêm:  Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư có được không ?

2. Các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ định đầu tư (bản sao công chứng);

3. Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời theo quy định.

Về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu.

Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

Về kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về mức phí, lệ phí: Phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

>> Xem thêm:  Nhà ở ổn định nhưng chưa có sổ đỏ?

Về căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Luật Thủ đô năm 2012;

- Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên đại bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND Thành phố);

4.2 Xin xác nhận thông tin quy hoạch (cấp chứng chỉ quy hoạch) tại thành phố Hồ Chí Minh:

Theo giới thiệu trên cổng thông tin của sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thì các bước tiến hành như sau:

>> Xem thêm:  Có được phép xây nhà trên mảnh đất thuộc diện quy hoạch ?

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ Cấp Chứng chỉ quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Nếu quá ngày hẹn trả kết quả, cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

Về Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

2. Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha), do cơ quan đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

Về ​số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Về thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Về ​đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

>> Xem thêm:  Định hướng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà ở?

Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, các ban quản lý khu chức năng đô thị, Phòng quản lý đô thị các quận huyện.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM. d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Về kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

Lệ phí: Không có.

Về căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là những phân tích, giới thiệu khái quát nhất về các biểu mẫu, thủ tục và quy trình xin xác nhận quy hoạch. Mọi vướng mắc pháp lý về thủ tục trên hoặc trong lĩnh vực đất đai hãy gọi ngay: 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại giải đáp, hỗ trợ nhanh nhất.

Trân trọng!

Luật sư: Lê Minh Trường - Giám đốc điều hành Công ty luật Minh Khuê