Luật sư tư vấn về chủ đề "quy hoạch xây dựng"

quy hoạch xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch
Quy hoạch thường được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn. Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; sự tính toán khoa học, hợp lí

Quy hoạch xây dựng cửa khẩu biên giới hiện nay như thế nào?

Quy hoạch xây dựng cửa khẩu biên giới hiện nay như thế nào?
Quy hoạch xây dựng cửa khẩu biên giới hiện nay như thế nào? Ai có thẩm quyền nâng cấp nâng cấp cửa khẩu biên giới? Trình tự, thủ tục nâng cấp cửa khẩu biên giới được thực hiện như thế nào? Luật Minh Khuê xin giải đáp trong bài viết dưới đây.