Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chuyên viên trả lời

Lao động nữ tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, phải nghỉ việc để dưỡng thai, thì theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, khi mang thai mà do thai yếu, bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

2. Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc phải nghỉ dưỡng thai;

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

3. Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Về khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

+ Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 5 năm 2017. Để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ dưỡng thai, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng rồi. Nhưng trên thực tế bạn mới đóng được có 11 tháng (từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018) do vậy, bạn nên đóng bảo hiểm xã hội thêm 1 tháng nữa để đáp ứng điều kiện 1.

+ Tính đến tháng 3 là bạn đã mang thai được 5 tháng và bạn muốn nghỉ việc để dưỡng thai. Như vậy, thời điểm dự sinh của bạn sẽ khoảng tháng 7 hoặc tháng 8.

Trường hợp 1: Nếu bạn sinh con vào tháng 7 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Nếu vậy, trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng như vậy bạn có thể nghỉ việc luôn mà không cần tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 31 mà vẫn được hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 31.

Trường hợp 2: Nếu bạn sinh con vào tháng 8 thì thời gian 12 tháng của bạn sẽ được tính từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018. Trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng. Như vậy, bạn vẫn đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?