1. Nghỉ việc không lương 3 tháng trước khi sinh có được hưởng thai sản?

Thưa Luật sư, tôi đóng bảo hiểm đủ 6 tháng và hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 4. Hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu nên tôi làm đơn nghỉ 3 tháng không lương. Hết 3 tháng nghỉ không lương, tôi lên công ty làm thủ tục nghỉ sinh.

Vậy trường hợp của tôi có được hưởng thai sản không?

Xin cảm ơn.

Nghỉ việc không lương 3 tháng trước khi sinh có được hưởng thai sản?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, để được hưởng thai sản thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn phải có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo như thông tin bạn cung cấp bạn đóng bảo hiểm đủ 6 tháng và hiện tại đang mang thai tháng thứ 4. Tuy nhiên, bạn không nêu rõ 6 tháng đóng bảo hiểm bắt đầu từ khi nào và tháng mấy bạn sinh cho nên chúng tôi không thể xác định được bạn có được hưởng thai sản hay không.

Bạn dựa vào quy định trên đây để xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh là thời gian nào và xác định xem mình có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong thời gian đó không để biết mình có được hưởng thai sản không. Tuy nhiên bạn cần lưu ý: thời gian bạn nghỉ 3 tháng không lương sẽ không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội vì trong thời gian đó, vì là nghỉ không lương nên không có căn cứ đóng bảo hiểm.

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

2. Tham gia bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thai sản?

Thưa Luật sư, em bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 1/2015, dự kiến em sinh vào tháng 10/2015, và đóng bảo hiểm trong suốt thời gian đó. Vậy khi sinh em có được hưởng chế độ thai sản không?
Chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo thông tin bạn trình bày thì bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 1/2015, dự kiến sinh vào tháng 10/2015, và đóng bảo hiểm trong suốt thời gian đó. Như vậy, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh từ 11/2014 đến tháng 10/2015 bạn có tất cả 10 tháng đóng bảo hiểm. Cho nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hồ sơ hưởng thai sản bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao);

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

3. Cần làm thêm mấy tháng nữa mới được hưởng thai sản?

Thưa Luật sư, tôi ký hợp đồng làm việc chính thức tại công ty là 1 năm từ 17/1/2018 đến 17/1 /2019 nhưng đến tháng 3 tôi mới được đóng bảo hiểm. Nhưng do ngoài ý muốn tôi đã mang thai dự kiến sinh 9/11/2019.

Vậy cho tôi hỏi tôi đóng bảo hiểm đến tháng mấy thì được hưởng chế độ thai sản? Trước đó tôi đã đóng bảo hiểm mấy năm tại công ty cũ.

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Người gửi: Lien Nguyen

Cần làm thêm mấy tháng nữa mới được hưởng thai sản?

Luật sư tư vấn lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

4. Đang mang thai xin nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Thưa Luật sư, hiện tại tôi đang mang thai ở tháng thứ 6 dự sinh là ngày 15/08 nhưng do lý do sức khỏe tôi phải xin nghỉ việc hết tháng tư này.

Tôi có đóng bảo hiểm xã hôi từ tháng 01/2013 đến hết tháng 04/2015, vậy nếu nghỉ sinh bây giờ tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2020

5. Nghỉ việc chưa đủ 6 tháng đóng bảo hiểm có được đóng tiếp để hưởng thai sản?

Thưa Luật sư. Hiện nay tôi đang làm việc tại một công ty, mang thai được hơn 2 tháng. Tới tháng thứ 7 này công ty ít việc, tôi hết hợp đồng và không ký tiếp. Sau khi nghỉ làm tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm tự nguyện để khi sinh được hưởng thai sản có được không?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.
Người gửi: N.T.H

>> Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6162

Trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, hiện tại bạn đang mang thai được hơn 2 tháng, đến tháng thứ 7 bạn mới hết hạn hợp đồng. Tính từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đến khi bạn sinh con còn khoảng hơn 2 tháng.

Theo đó, chỉ cần trước thời điểm nghỉ trở về trước 12 tháng bạn có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật BHXH - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất