Luật sư trả lời:

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định Luật bảo hiểm xã hội:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Với trường hợp của chị, về số năm đóng bảo hiểm xã hội chị đã đủ (trên 20 năm), tuy nhiên về độ tuổi nghỉ hưu lại chưa đủ điều kiện.

Việc chị nghỉ việc trước và chờ đủ tuổi mới nghỉ hưu là hoàn toàn có thể. Để nghỉ việc thì chị cần làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị nhà trường. Theo thông tin mà chị cung cấp có thể chị làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, để chấm dứt hợp đồng này chị có thể lựa chọn các cách sau:

1. Thỏa thuận với đơn vị về việc chấm dứt hợp đồng làm việc

2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, thực hiện như sau:

 Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày;

Khi nghỉ việc đúng pháp luật, chị sẽ được hưởng khoản trợ cấp sau:

1. Trợ cấp thôi việc tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có); 

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng; 

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. 

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. 

2. Trợ cấp thất nghiệp: tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay.

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

Cho đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định là đủ 55 tuổi thì chị cần làm hồ sơ gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội để được nhận chế độ hưu trí, hồ sơ gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường