1. Người cao tuổi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được giảm giá vé tàu lửa không?

"Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là một danh hiệu và tôn danh được trao cho các phụ nữ tại Việt Nam, đặc biệt là những người đã có đóng góp xuất sắc và dũng cảm trong cuộc chiến tranh và cuộc kháng chiến chống lại quân thù ngoại xâm. Đây là một sự tôn vinh cho những phụ nữ đã hy sinh và đóng góp lớn cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh và kháng chiến.

Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" được trao tặng cho những người phụ nữ đã thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm trong bảo vệ quê hương. Danh hiệu này thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh của xã hội và chính phủ đối với những đóng góp xuất sắc của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chiến đấu và phát triển của đất nước.

Theo Điều 23 của Nghị định 65/2018/NĐ-CP, quy định về việc giảm giá vé tàu lửa cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945: Những người đã tham gia hoạt động cách mạng và đóng góp cho sự độc lập và tự do của Việt Nam trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 sẽ được hưởng giảm giá vé tàu lửa.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Các bà mẹ của các anh hùng và liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp độc lập và tự do của Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá vé tàu lửa.

- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh: Các thương binh và những người có quyền hưởng chính sách tương tự thương binh cũng được áp dụng giảm giá vé tàu lửa.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Các người đã tham gia hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá vé tàu lửa.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng: Những người có tình trạng khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng sẽ được hưởng giảm giá vé tàu lửa.

- Người cao tuổi: Người cao tuổi cũng được liệt kê trong danh sách đối tượng được giảm giá vé tàu lửa.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật: Ngoài những đối tượng đã được nêu trên, các đối tượng khác mà pháp luật quy định cũng có thể được hưởng ưu đãi giảm giá vé tàu lửa.

Theo quy định trên, người cao tuổi, cụ thể là những bà mẹ Việt Nam anh hùng, được hưởng chính sách giảm giá vé tàu lửa. Điều này là một biện pháp xã hội để tôn vinh và động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã đóng góp lớn cho cuộc chiến tranh và sự phát triển của đất nước.

Quy định này thể hiện sự biết ơn và tôn trọng đối với những người phụ nữ dũng cảm đã hy sinh và làm việc không ngừng nghỉ trong thời kỳ chiến tranh để bảo vệ đất nước và con người. Việc giảm giá vé tàu lửa giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại, là một phần thể hiện lòng tri ân từ cộng đồng và chính phủ.

Nhờ chính sách này, người cao tuổi, đặc biệt là bà mẹ Việt Nam anh hùng, có cơ hội dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc di chuyển bằng tàu lửa, giúp họ duy trì cuộc sống đầy đủ và khám phá thế giới xung quanh mình. Chính sách này cũng đóng góp vào việc bảo vệ quyền lợi và tôn vinh những người anh hùng của đất nước, đồng thời thúc đẩy lòng tự hào và lòng yêu nước trong tâm hồn của mọi người.

2. Người cao tuổi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng có thể được giảm giá vé tàu lửa bao nhiêu %?

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 65/2018/NĐ-CP, mức giảm giá vé tàu lửa cho từng đối tượng chính sách xã hội được quy định như sau:

Mức giảm 90% giá vé áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Mức giảm 30% giá vé áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Thương binh, tức là những người đã bị thương trong quá trình tham gia vào cuộc chiến tranh và được công nhận là thương binh.

- Người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, những người đã chịu tổn thương do hóa chất độc hại trong quá trình hoạt động quân sự.

Giảm giá vé được áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, đây là những người mắc phải các khuyết tật nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống và khả năng di chuyển của họ.

- Người khuyết tật nặng, những người mắc phải khuyết tật nặng nhưng không thuộc vào loại đặc biệt nặng.

- Người cao tuổi, được quy định theo pháp luật về người khuyết tật và người cao tuổi, để bảo vệ quyền lợi và cung cấp ưu đãi cho những người cao tuổi.

Các mức giảm giá vé này nhằm thúc đẩy sự công bằng và xã hội trong việc hỗ trợ những đối tượng có công và khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày, giúp họ tiết kiệm chi phí di chuyển và duy trì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, từ khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2011/NĐ-CP thì người cao tuổi được hưởng mức giảm giá ít nhất mười lăm phần trăm (15%) giá vé và giá dịch vụ khi họ tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, và máy bay chở khách. Mức giảm giá ít nhất 15% giúp giảm bớt gánh nặng tài chính của người cao tuổi và là một biện pháp thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chính phủ và xã hội đối với họ.

Theo quy định được nêu trên, chính sách giảm giá vé tàu lửa được áp dụng cho hai đối tượng chính:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Được hưởng mức giảm giá lên đến 90% giá vé tàu lửa. Điều này là một biện pháp tôn vinh và tri ân đối với những phụ nữ dũng cảm, những người đã hy sinh và đóng góp to lớn cho cuộc chiến tranh và sự phát triển của đất nước. Việc giảm giá vé tàu lửa giúp họ tiết kiệm chi phí khi di chuyển, thể hiện lòng biết ơn từ cộng đồng và chính phủ.

- Người cao tuổi: Được giảm ít nhất mười lăm phần trăm (15%) giá vé tàu lửa. Chính sách này nhằm hỗ trợ người cao tuổi trong việc di chuyển và giảm gánh nặng tài chính khi sử dụng dịch vụ tàu lửa. Điều này giúp họ duy trì cuộc sống đầy đủ và thuận tiện hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến lứa tuổi già từ phía xã hội và chính phủ.

Dẫn chiếu đến khoản 2 của Điều 25 trong Nghị định 65/2018/NĐ-CP về quy định về miễn, giảm giá vé, thì trường hợp đối tượng chính sách xã hội đi tàu có quyền được hưởng từ 02 chế độ giảm giá vé trở lên, tuy nhiên, họ chỉ được áp dụng một chế độ giảm giá vé cao nhất. Điều này có nghĩa là khi một người thuộc đối tượng chính sách xã hội, ví dụ như người cao tuổi hoặc bà mẹ Việt Nam anh hùng, đủ điều kiện để hưởng cả hai chế độ giảm giá vé, thì họ sẽ chỉ được áp dụng mức giảm giá vé cao nhất trong hai chế độ. Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng và sự đồng đều trong việc hỗ trợ và giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội khi sử dụng dịch vụ tàu lửa.

Tổng quan, đối với trường hợp người cao tuổi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, họ sẽ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất và chế độ giảm giá này sẽ được áp dụng theo mức giảm cao nhất có thể, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, nếu mức giảm giá vé của Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 90%, và mức giảm giá vé của người cao tuổi là 15%, thì họ sẽ được áp dụng mức giảm giá 90%, bằng với mức giảm giá cao nhất, nhằm đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ tối ưu khi sử dụng dịch vụ tàu lửa.

3. Người cao tuổi đi tàu liên vận quốc tế thì giá vé tàu được miễn giảm như nào?

Nội dung tại khoản 3 của Điều 24 trong Nghị định 65/2018/NĐ-CP về quy định về miễn, giảm giá vé cho từng đối tượng chính sách xã hội, quy định về việc miễn và giảm giá vé khi đối tượng chính sách xã hội đi tàu khách liên vận quốc tế sẽ được thực hiện dựa trên các quy định của các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều này đồng nghĩa rằng, người cao tuổi khi tham gia vào các chuyến tàu liên vận quốc tế sẽ không được áp dụng theo các chế độ miễn và giảm giá vé tàu như trong nước, mà thay vào đó, sẽ tuân theo các quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và là thành viên. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ quốc tế trong việc xác định các ưu đãi và chế độ giảm giá vé tàu cho người cao tuổi trong các chuyến tàu quốc tế, đồng thời tôn vinh cam kết quốc tế mà nước đã tham gia. 

Xem thêm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi nào theo quy định hiện nay?

Liên hệ với chúng tôi qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn