1. Người dân Hà Nội được hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng không?

Mới đây, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND áp dụng từ ngày 01/08/2022 quy định về mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách trong chi trả trợ cấp xã hội, BHXH hằng tháng cho những người không có lương hưu. Tại Nghị quyết này thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng thấp nhất đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội là 132.000 đồng, hộ cần nghèo là 165.000 đồng, người thuộc đối tượng khác là 264.000 đồng.

Việc hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện từ Ngân sách Thành phố thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ BHXH toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Như vậy, qua Nghị quyết này thì người dân Hà nội được hỗ trợ tiền BHXH tự nguyện.

 

2. Đối tượng được nhận hỗ trợ BHXH tự nguyện?

Đối tượng dược nhận hỗ trợ BHXH tự nguyện là những người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội. 

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải có đăng ký thường trú tại hà Nội, là công dân của Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội:

Thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/08/2018 trở đi.

Thứ hai là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

Thứ ba là người lao động giúp việc gia đình;

Thứ tư là người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ không hưởng tiền lương;

Thứ năm, xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Thứ sáu, người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

Thứ bảy, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm);

Thứ 8 là người tham gia khác. Cụ thể là người thuộc diện hỗ nghèo, hộ cận nghèo.

Như vậy, việc hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách nhà nước thể hiện sự quan tâm từ phía Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố Hà Nội trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững và không ngừng nâng cao phúc lợi của xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân ở Thủ đô. Thông qua việc hỗ trợ BHXH tự nguyện, người dân càng thêm tin tưởng các chính sách an sinh xã hội của Thành phố thủ đô, làm tiền đề và tạo thói quen cho người dân tham gia Bảo hiểm xã hội như một nét văn hóa. 

 

3. Mức hỗ trợ BHXH tự nguyện?

Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Cụ thể theo Phụ lục I, Nghị quyết 03, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện như sau:

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo;

- Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo;

- Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Thời gian thực hiện chính sách từ 01/08/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hằng tháng người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.5 triệu đồng.

Cũng tại Điều 14 và Điều 17 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì quy định người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH hàng tháng là 30% với người thuộc hộ nghèo, 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các đối tượng còn lại.

Như vậy, tổng mức hỗ trợ của Nhà nước và ngân sách thành phố dành cho người tham gia BHXH tự nguyện là:

- Người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 60%; Mức đóng thấp nhất hàng tháng chưa được hỗ trợ là 330.000 đồng, sau khi hỗ trợ 60% thì mức thấp nhất phải đóng khi được hỗ trợ sẽ là 132.000 đồng.

- Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 50%; Mức đóng thấp nhất hàng tháng khi chưa hỗ trợ là 330.000 nhưng sau khi được hỗ trợ 50% thì mức đóng thấp nhất các hỗ cận nghèo phải đóng sẽ là 165.000 đồng.

- Còn các nhóm đối tượng khác sẽ được hỗ trợ 20%; sau khi hỗ trợ mức thấp nhất phải đóng sẽ là 264.000 đồng.

Với chính sách hỗ trợ trên sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với chính sách BHXH tự nguyện nhằm ổn định cuộc sống khi về già, góp phần ổn định đời sống xã hội. Nguồn kinh phí để thực hiện được trích từ ngân sách quận, huyện, thị xã. Riêng vào năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí và gửi về bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp và phối hợp với sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

 

4. Lợi ích của việc hỗ trợ người dân Hà Nội về việc đóng BHXH tự nguyện

Thực tế, người dân rất mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng một phần do tài chính eo hẹp nên việc đăng ký tham gia còn hạn chế. Chính vì vậy, việc ban hành ra nghị định 03/2022/NĐ-HĐND về việc hỗ trợ người dân mức đóng BHXH tự nguyện, nhằm giúp người dân tham gia vào chính sách an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH tự nguyện.

Khi Nhà nước hỗ trợ người dân về việc đóng BHXH tự nguyện thì người dân sẽ càng tin tưởng vào Nhà nước, tuyên truyền hơn về lợi ích của việc tham gia BHXh tự nguyện. Mà BHXH tự nguyện mang đến cho người dân rất nhiều những lợi ích to lớn, người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khác nhau như: Được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già; Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu; Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân; Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia; Mức lương hưu sẽ được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng. Ngoài ra khi người dân tham gia BHXH tự nguyện thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất khi mà người tham gia BHXH tự nguyện qua đời.

Để đăng ký tham gia, người dân tự nguyện lập, kê khai và nộp hồ sơ, nộp tiền cho đại lý thu hoặc cho BHXH cấp huyện nơi cư trú theo mức đống và phương thức đóng đã đăng ký, nhận biên lai thu tiền đóng BHXH từ đại lý thu hoặc cơ quan BHXH và nhận hồ sơ trong vòng 05 ngày, nhận thông báo về mã số BHXH, kết quả đóng BHXH từ cơ quan BHXH hoặc tại đại lý thu. Việc thực hiện chế độ BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ đến người dân; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục tham gia; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ BHXH tự nguyện.

Mọi vướng mắc quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội, gọi ngay số 1900.6162 hoặc liên hệ đến văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng, Trân trọng cảm ơn!