1. Nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" là gì?

Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế", theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016, đã quy định mục đích ban hành như sau: Quy chế này nhằm mục đích tập hợp các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" thành một thương hiệu uy tín trên thị trường. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân muốn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này trong quá trình chế biến và cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm bún bò Huế. Mục tiêu của quy chế là tăng cường sự đáng tin cậy và sự hiện diện trên thị trường của bún bò Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này.

Điều 2 của Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế", theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016, mở ra một bức tranh chi tiết về phạm vi và đối tượng áp dụng như sau:

- Quy chế này đi sâu vào việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" cho sản phẩm bún bò Huế và mọi hoạt động cung cấp dịch vụ ẩm thực liên quan đến sản phẩm này, chỉ xét từ nguồn gốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự rộng lớn trong phạm vi này nhấn mạnh sự toàn diện và cơ sở chắc chắn cho việc bảo vệ và phát triển sản phẩm bún bò Huế.

- Quy chế này không chỉ dành riêng cho tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận mà còn áp dụng cho mọi tổ chức và cá nhân muốn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" cho sản phẩm bún bò Huế và các dịch vụ liên quan, với điều kiện sản phẩm xuất xứ từ Thừa Thiên Huế. Sự đa dạng trong đối tượng áp dụng này phản ánh tinh thần mở cửa và sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ẩm thực địa phương.

=> Để làm rõ hơn, quy chế bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" được áp dụng đặc biệt cho các doanh nghiệp kinh doanh quán bún bò Huế. Điều này đòi hỏi họ phải tuân thủ các quy định và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy chế được ban hành. Điều này giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, cũng như đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ẩm thực địa phương.

Trong khi đó, những người dân muốn mở quán bún bò Huế nhưng không có ý định sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" không cần thiết phải thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Điều này mang lại sự linh hoạt và tự do cho những doanh nghiệp nhỏ và cá nhân muốn tham gia vào ngành ẩm thực, mà không phải đối mặt với các yêu cầu phức tạp của việc bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy tắc kinh doanh vẫn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn cho khách hàng.

 

2. Điều kiện để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế?

Theo quy định tại khoản 18 của Điều 4 trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (được điều chỉnh bởi khoản 2 của Điều 1 trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2009), nhãn hiệu chứng nhận được định nghĩa như sau:

Nhãn hiệu chứng nhận là biểu hiện của sự đồng ý từ phía chủ sở hữu nhãn hiệu, cho phép các tổ chức và cá nhân khác sử dụng trên sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, nhằm xác nhận và chứng nhận các yếu tố liên quan đến xuất xứ, thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất, phương pháp cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và các đặc tính khác của sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhãn hiệu chứng nhận trong việc xác định và bảo vệ chất lượng và uy tín của sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường.

=> Theo quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế", được ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016, các điều kiện cần thỏa mãn để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là như sau:

- Hoạt động kinh doanh chế biến và cung cấp dịch vụ ẩm thực đối với bún bò Huế: Người dân muốn được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế" cần thể hiện rõ ràng hoạt động kinh doanh của mình trong việc chế biến và cung cấp dịch vụ ẩm thực liên quan đến sản phẩm bún bò Huế. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mới được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Công bố tiêu chuẩn cơ sở: Đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm bún bò Huế. Người đề xuất cần được cơ quan có thẩm quyền xác nhận rằng tiêu chuẩn cơ sở của họ phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở khung được quy định tại Phụ lục 2 của Quy chế này. Điều này làm tăng tính minh bạch và uy tín trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm bún bò Huế, góp phần đem lại niềm tin cho người tiêu dùng.

- Tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm: Để đạt được chứng nhận, các doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và cung cấp dịch vụ ăn uống, theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ đảm bảo sức khỏe của khách hàng mà còn thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm.

- Bảo đảm các tiêu chí chứng nhận: Sản phẩm và dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Điều 8 của Quy chế này. Điều này bao gồm các yếu tố như nguồn gốc, chất lượng, quy trình sản xuất, và các tiêu chuẩn khác liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế". Bằng cách này, người tiêu dùng có thể tin tưởng và an tâm khi sử dụng sản phẩm.

- Cam kết và trách nhiệm: Cam kết thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế”, cùng với việc gìn giữ và nâng cao uy tín và giá trị của nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế", là một trách nhiệm không chỉ của doanh nghiệp mà còn là một cam kết với cộng đồng và khách hàng. Điều này góp phần tạo dựng hình ảnh mạnh mẽ và bền vững cho sản phẩm và thương hiệu.

 

3. Tiêu chí chứng nhận sản phẩm, dịch vụ của quán bún bò Huế 

Theo Điều 8 của Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bún bò Huế", theo Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016, các tiêu chí chứng nhận và phương pháp đánh giá được quy định như sau:

- Tiêu chí về chất lượng tô bún bò Huế hoàn thiện: Đối với sản phẩm bún bò Huế, tiêu chí về chất lượng bao gồm một loạt các yếu tố như trạng thái, màu sắc, mùi và vị. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất về hương vị và trải nghiệm ẩm thực cho người tiêu dùng.

- Tiêu chí về hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống mang nhãn hiệu: Ngoài ra, tiêu chí về hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống mang nhãn hiệu cũng được quan tâm. Đây bao gồm một loạt các yếu tố như vị trí của quán, không gian, các chỉ dẫn thương mại và thái độ phục vụ khách hàng. Việc này nhấn mạnh sự chăm sóc và tôn trọng đối với trải nghiệm của khách hàng, đồng thời xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và tin cậy đối với thương hiệu.

- Các tiêu chí chứng nhận, đối với việc đánh giá, được thực hiện thông qua phương pháp cảm quan, trong đó các thành viên của Tổ đánh giá sẽ tiến hành đánh giá. Mỗi tiêu chí và cách tiếp cận đánh giá được ràng buộc và chi tiết, được quy định tại Phụ lục 3, được kèm theo Quy chế này, đi kèm với Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2016. Điều này đảm bảo rằng quá trình đánh giá diễn ra một cách toàn diện, khách quan và chính xác. Bằng cách này, mọi người có thể tin tưởng vào sự công bằng và đáng tin cậy của quá trình đánh giá, cũng như tự tin hơn khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ được đề ra.

Hơn nữa, các tiêu chí chứng nhận cùng với phương pháp đánh giá cụ thể, như được mô tả trong Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, đều được quy định rõ ràng và chi tiết trong Phụ lục 3. Việc này giúp đảm bảo rằng mọi người tham gia vào quá trình này đều hiểu rõ về yêu cầu và tiêu chuẩn cần đạt được.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm cho vật nuôi, muối để tắm, chất khử mùi, đồ gội nhãn hiệu "ROYAL PETWISH". Trường hợp còn khúc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.