Theo đó, cụ thể hóa Khoản 5 Điều 6 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, ngay tại Điều 4 Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP đã ghi nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cán nhân và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi cá nhân.

Tuy nhiên, để tránh việc lạm dụng quyền tự do tín ngưỡng này, Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP cũng đã ràng buộc việc sử dụng kinh sách, bày tỏ tín ngưỡng, tôn giáo của các đối tượng nói trên không được ảnh hưởng tới người khác và không trái với các quy định         của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh ghi nhận về việc quy định quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị đinh 162/2017/NĐ-CP cũng đã đã chi tiết các quy định liên quan của  Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 như:

- Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

- Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo;

- Trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật,..

Kể từ ngày 1/1/2018, Nghị đinh 162/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê