1. Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ?

Chào luật sư minh khuê. Tôi muốn hỏi về Thủ tục người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thế nào ạ ? Tôi tham gia đóng BHXH 2 nơi nhưng có 2 sổ BHXH, hiện tôi muốn thống nhất 1 sổ nhưng công ty cũ không trả sổ cho tôi. Vậy tôi làm thể nào để hủy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở các công ty cũ trước đây ?
Cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn thì công ty sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26, Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Thứ hai, , công ty cũ của bạn phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn và làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm. Đây cũng là một trong những nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng với người lao động được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 :

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Nếu công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn và không thực hiện đúng nghĩa vụ trả sổ bảo hiểm xã hội (sổ đã chốt) cho bạn thì bạn có thể khiếu nại tới phòng lao động thương binh xã hội để xem xét giải quyết.

Về thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội, hiện nay Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cụ thể. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định hủy sổ bảo hiểm xã hội trong Công văn 3663/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại mục I.5 Công văn 3663/BHXH-THU quy định như sau:

“5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.”

Như vậy để hủy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở các công ty cũ trước đây bạn cần cam kết không thừa nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Đơn đề nghị và nộp cho công ty mới để công ty mới nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty mới tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 được xác định như thế nào ?

2. Nghĩa vụ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động ?

Chào Luật sư! Tôi đang làm việc cho công ty X. Thời hạn ký hợp đồng đến tháng 3/2016, do không mong muốn tiếp tục làm việc tại ngân hàng nữa nên tôi có làm đơn xin nghỉ việc vào thời điểm kết thúc hợp đồng lao động. Tuy nhiên, vào thời điểm này có 1 khách hàng do tôi quản lý phát sinh nợ nhóm 2 (nợ quá hạn). Lấy lý do này, lãnh đạo đơn vị không đồng ý ký biên bản bàn giao công việc của tôi. Và cho đến nay, phía nhân sự vẫn chưa trả lại tôi sổ BHXH do tôi chưa hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Theo tôi hiểu, trường hợp của mình là đã kết thúc hợp đồng lao động nên công ty chỉ có thể không trả tôi quyết định thôi việc để làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp ( nếu có) và vẫn phải trả lại sổ BHXH của tôi theo quy định.
Kinh mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này phía ngân hàng làm đúng hay sai. Và tôi cần thực hiện những công việc gì để yêu cầu ngân hàng trả sổ BHXH lại cho mình ?
Xin trân trọng cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Hợp đồng lao động của bạn đã hết thời hạn vào tháng 3/2016 nên theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

“ Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này”

Và khoản 6 Điều 192 có quy định:

“Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, hợp đồng lao động của bạn đã chấm dứt kể từ thời điểm hết hạn hợp đồng.

Do đó, trách nhiệm của người sử dụng lao động sẽ phải trả sổ bảo xã hội cho bạn trong thời hạn 7 ngày làm việc và không kéo dài quá 30 ngày khi có trường hợp đặc biệt căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 và khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

“Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, hành vi của ngân hàng là trái với quy định của pháp luật. Để lấy được sổ bảo hiểm xã hội của mình bạn có thể kiến nghị đến Hòa giải viên lao động cấp quận, huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu hòa giải hoặc làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện để được giải quyết.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Cách gộp hai sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng nhau như thế nào ?

3. Hướng dẫn cách gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người đến tuổi về hưu ?

Thưa luật sư, Mẹ tôi có làm việc ở nhiều công ty và có nhiều sổ bảo hiểm xã hội, vậy xin luật sư hướng dẫn cách gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người đến tuổi về hưu ?
Cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Quyết định số 959/2015/QĐ- BHXH :

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.”

Như vậy, trong trường hợp của mẹ bạn có 2 sổ bảo hiểm xã hội và ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì mẹ bạn phải thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội .

Theo quy định tại Điều 29 Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 , hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm :

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH mẫu TK1-TS;

– Hai sổ bảo hiểm xã hội đã cấp;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Theo đó, về nơi nộp hồ sơ để gộp sổ bảo hiểm xã hội được căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 304/……./SO như sau:

Thủ tục nộp hồ sơ:

+ Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.

+ Người đã nghỉ việc (sổ BHXH đã được chốt): nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mẹ bạn cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu tờ khai TK1 -TS cùng 2 sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nơi công ty cuối cùng mẹ bạn làm việc để nộp hồ sơ giải quyết việc gộp hai quyển sổ bảo hiểm xã hội vào một.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Thời hạn giải quyết gộp sổ bảo hiểm xã hội

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

4. Phải nộp tiền mới được trả sổ bảo hiểm xã hội ?

Thưa luật sư, tôi làm việc cho một Cty theo HĐLĐ không xác định thời hạn được 3 năm thì tự ý bỏ việc. Nay tôi muốn nhận sổ BHXH thì Cty yêu cầu bạn phải nộp hơn 6 triệu đồng thì mới trả sổ BHXH. Cty làm vậy có đúng không?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Khoản 3, Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của bộ luật này (lao động nữ mang thai).

Do bạn tự ý bỏ việc, nên thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật. Hậu quả của đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật đối với NLĐ là: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ; Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ theo quy định tại Điều 62 của bộ luật này.

Do đó, việc Cty yêu cầu bạn phải nộp hơn 6 triệu đồng có thể là việc yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật rồi mới trả sổ BHXH cho bạn là có cơ sở.

Tuy nhiên, nếu công ty không trả sổ cho bạn trong khoảng thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 là trái quy định của luật

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?