1. Người sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai 2013

Luật Đất đai 2013 là một trong những văn bản pháp luật quan trọng của Việt Nam, quy định về việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên lãnh thổ quốc gia. Điều 5 của Luật này đã quy định rõ các chủ thể được Nhà nước giao đất, bao gồm:

- Tổ chức trong nước: Đây là các tổ chức được pháp luật công nhận và hoạt động trên cơ sở luật pháp của Việt Nam. Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các tổ chức khác được quy định bởi pháp luật.

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước: Các hộ gia đình và cá nhân là người Việt Nam đều có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Điều này bảo đảm quyền lợi và nhu cầu sử dụng đất của người dân và gia đình trong việc xây dựng nhà ở, sản xuất nông nghiệp và các mục đích khác.

- Cộng đồng dân cư: Cộng đồng dân cư bao gồm các nhóm người cùng sinh sống trên cùng một địa bàn và có các đặc điểm chung về phong tục, tập quán hoặc dòng họ. Quy định này giúp bảo vệ và phát triển các cộng đồng dân cư truyền thống, góp phần vào việc duy trì và phát triển văn hóa, tập quán của dân tộc.

- Cơ sở tôn giáo: Các cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo đều được Nhà nước công nhận và có quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Các tổ chức nước ngoài như cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ cũng được nhìn nhận là các chủ thể có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Các công dân Việt Nam đã định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch cũng được xem xét và có quyền sử dụng đất tại Việt Nam theo quy định của Luật Đất đai.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Đây là một chủ thể quan trọng trong việc phát triển kinh tế và đầu tư của Việt Nam. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, và doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc rõ ràng và cụ thể hóa các chủ thể được Nhà nước giao đất trong Luật Đất đai năm 2013 giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng đất đai trên toàn quốc. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư cũng được đặt lên hàng đầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai 2024

Theo Luật Đất đai năm 2024 (chưa có hiệu lực) của Việt Nam, việc quản lý và sử dụng đất được quy định một cách cụ thể và rõ ràng, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong Luật Đất đai này, người sử dụng đất được xác định là những cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất theo các hình thức như giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và các quyền khác liên quan đến việc sử dụng đất.

Đối với người sử dụng đất, đặc biệt là những người đang sử dụng đất ổn định và đủ điều kiện, Luật Đất đai 2024 đề cập đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Luật Đất đai cũng quy định rõ việc nhận quyền sử dụng đất, việc thuê lại đất theo các quy định cụ thể. Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giao dịch đất đai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng. Những đối tượng được nhà nước cho thuê đất, trao quyền sử dụng đất bao gồm những đối tượng sau:

- Các tổ chức trong nước gồm: 

Chúng ta có những tổ chức chính trị như cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, quản lý và thực hiện chính sách, pháp luật của đất nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của xã hội và quốc gia. Các tổ chức vũ trang nhân dân, như đơn vị vũ trang quân đội và công an. Những tổ chức này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn quốc gia, đồng thời tham gia vào các hoạt động bảo vệ lãnh thổ và dân tộc.

Không thể không nhắc đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tổ chức chính trị xã hội mang tính chất đại diện cho đại đa số dân cư. Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết toàn dân tộc, tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, và văn hóa của đất nước. Chúng thường hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, và phát triển cộng đồng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng cho cộng đồng và xã hội. Các tổ chức kinh tế được quy định trong Luật Đầu tư. Đây là những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế. 

- Tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc: Tôn giáo  đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh và văn hóa của cộng đồng, việc công nhận và quản lý tổ chức tôn giáo là điều cần thiết để đảm bảo tự do tín ngưỡng và bảo vệ quyền lợi của các tín đồ.

- Cá nhân trong nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đều được coi là công dân Việt Nam.

- Cộng đồng dân cư là một phần không thể thiếu của xã hội, đại diện cho sự đa dạng và phong phú của dân tộc và văn hóa. Việc bảo vệ quyền và quyền lợi của cộng đồng dân cư là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ và hệ thống pháp luật.

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Đây là những đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là một phần của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đóng góp vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

- Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Việc quản lý và hợp tác với các tổ chức này là một phần không thể thiếu của chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam.

 

3. Nguyên tắc sử dụng đất của Luật đất đai 2024

Nguyên tắc sử dụng đất, như được quy định trong Luật Đất Đai 2024 của Việt Nam, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai của đất nước. Những nguyên tắc này không chỉ đảm bảo sự bền vững và hiệu quả trong việc sử dụng đất, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phản ứng tích cực trước biến đổi khí hậu. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc này và vai trò của chúng trong pháp luật.

Đầu tiên, nguyên tắc đúng mục đích sử dụng đất là một nguyên tắc cơ bản và cực kỳ quan trọng. Việc sử dụng đất phải phản ánh mục đích cụ thể và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quốc gia. Đảm bảo rằng đất được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả, đồng thời tránh được các hậu quả tiêu cực cho môi trường và xã hội.

Tiếp theo, nguyên tắc bền vững, tiết kiệm và hiệu quả đối với đất đai, tài nguyên trên bề mặt, trong lòng đất làm nổi bật sự quan trọng của việc bảo vệ và tận dụng tài nguyên đất đai một cách bền vững. Việc sử dụng đất phải được thực hiện một cách tiết kiệm và có hiệu quả, tránh lãng phí và thiệt hại không cần thiết cho môi trường và tài nguyên.

Nguyên tắc bảo vệ đất và môi trường, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, đặt ra sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển bền vững của môi trường và tài nguyên đất đai. Việc không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất có hại, cũng như tránh thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của con người và duy trì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.

Cuối cùng, nguyên tắc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đề cập đến sự cần thiết của việc tuân thủ các quy định và quyền lợi được cấp phép theo luật pháp. Điều này bao gồm việc không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất liền kề và xung quanh, đồng thời đảm bảo rằng quá trình sử dụng đất được thực hiện một cách công bằng và minh bạch.

Các nguyên tắc sử dụng đất trong Luật Đất Đai 2024 không chỉ là các quy định pháp lý, mà còn là những nguyên tắc cơ bản và cực kỳ quan trọng để bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên đất đai của đất nước. Việc tuân thủ và thực hiện các nguyên tắc này là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường.

Xem thêm >>> Người sử dụng đất là gì ? Quy định về địa vị pháp lý của người sử dụng đất  

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!