1. Quy định pháp luật về việc chấm dứt tập sự hành nghề thừa phát lại

Theo Điều 12 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định, người tập sự hành nghề Thừa phát lại sẽ bị chấm dứt tập sự trong các trường hợp sau:

- Tự chấm dứt tập sự: Việc tự chấm dứt tập sự cần phải được thông báo chính thức tới cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền quản lý quá trình tập sự. Thời gian tập sự trước khi tự chấm dứt sẽ không được tính vào tổng thời gian tập sự nếu người đó quyết định quay lại và tiếp tục quá trình tập sự sau này.

- Được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. Việc chấm dứt tập sự trong trường hợp này nhằm đảm bảo người tập sự hoàn toàn tập trung vào các nhiệm vụ mới được giao và không bị phân tâm hoặc xung đột lợi ích khi thực hiện các nhiệm vụ của Thừa phát lại.

- Không còn thường trú tại Việt Nam: Khi không còn thường trú tại Việt Nam, người tập sự không thể tiếp tục tham gia vào quá trình tập sự hành nghề Thừa phát lại do yêu cầu về địa chỉ thường trú là một trong những điều kiện bắt buộc để đảm bảo người tập sự có thể tham gia đầy đủ và liên tục vào các hoạt động tập sự, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nghề Thừa phát lại.

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự: Trong những trường hợp này, người tập sự không đủ điều kiện để tiếp tục quá trình tập sự do không thể đảm bảo các yêu cầu về năng lực hành vi dân sự và khả năng nhận thức cần thiết cho công việc Thừa phát lại. Việc chấm dứt tập sự nhằm đảm bảo chất lượng và tính chính xác của công việc Thừa phát lại, cũng như bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình hành nghề.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Việc chấm dứt tập sự sẽ có hiệu lực cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền về trách nhiệm hình sự của người tập sự. Nếu sau này người tập sự được tuyên vô tội hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, họ có thể xem xét để tiếp tục quá trình tập sự theo các quy định hiện hành.

- Bị kết án với bản án đã có hiệu lực pháp luật: Việc chấm dứt tập sự trong trường hợp này nhằm đảm bảo rằng những người hành nghề Thừa phát lại luôn có đủ tiêu chuẩn về đạo đức và pháp lý, đồng thời bảo vệ uy tín và sự tin cậy của nghề Thừa phát lại trong xã hội.

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc chấm dứt tập sự giúp đảm bảo rằng các người tập sự Thừa phát lại không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Điều này làm nổi bật sự quan tâm đến chất lượng và uy tín của nghề nghiệp Thừa phát lại trong cộng đồng.

- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo khoản 1 Điều này mà không tiếp tục tập sự. Việc chấm dứt tập sự nhằm đảm bảo rằng những người tham gia vào nghề nghiệp Thừa phát lại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức và pháp lý; tránh tình trạng mà những người không có đủ điều kiện tiếp tục tập sự vẫn tiếp tục làm nghề gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của nghề nghiệp.

- Bị chấm dứt tập sự theo khoản 1 Điều 16 của Thông tư này. Điều này áp dụng khi người tập sự đã được phép tạm ngừng thực hiện nghề tập sự hành nghề Thừa phát lại do một số lý do như sức khỏe, gia đình, hoặc các lý do khác, nhưng không quay lại thực hiện nghề sau khi hết thời gian tạm ngừng hoặc vượt quá số lần tạm ngừng quy định.

- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại theo khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP nhưng vẫn tiến hành tập sự. Thời gian tập sự trước khi bị chấm dứt sẽ không được tính vào tổng thời gian tập sự.

Theo đó, người tập sự hành nghề Thừa phát lại có thể bị chấm dứt tập sự khi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, chẳng hạn như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

2. Việc xử lý hành chính đối với người tập sự hành nghề thừa phát lại

Người tập sự hành nghề Thừa phát lại có thể bị xử lý hành chính nếu vi phạm các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Căn cứ vào mức độ vi phạm, các hình thức xử lý hành chính đối với người tập sự hành nghề Thừa phát lại bao gồm:

- Cảnh cáo: Áp dụng đối với các vi phạm nhẹ, khi người tập sự không tuân thủ một số quy định nhỏ hoặc có hành vi không đúng mực nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

- Phạt tiền: Áp dụng cho các vi phạm nghiêm trọng hơn, khi người tập sự vi phạm các quy định cụ thể và gây ra hậu quả nhất định. Mức phạt tiền sẽ tùy thuộc vào mức độ và tính chất của vi phạm.

- Tước quyền tập sự hành nghề Thừa phát lại: Áp dụng đối với các vi phạm rất nghiêm trọng, khi hành vi vi phạm của người tập sự gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Thừa phát lại hoặc đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc tước quyền tập sự có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Những hình thức xử lý hành chính này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn trật tự, kỷ cương trong hoạt động của Thừa phát lại. Đồng thời, việc xử lý hành chính cũng nhằm giáo dục và răn đe người tập sự, giúp họ nhận thức rõ ràng về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình tập sự.

 

3. Hậu quả của việc bị chấm dứt tập sự hành nghề thừa phát lại

Hậu quả của việc bị chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại bao gồm:

- Không được tính thời gian tập sự đã thực hiện: Thời gian tập sự trước khi bị chấm dứt sẽ không được tính vào tổng thời gian tập sự, điều này có nghĩa là người tập sự phải bắt đầu lại từ đầu nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghề này.

- Gián đoạn sự nghiệp: Việc bị chấm dứt tập sự sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển nghề nghiệp của người tập sự, làm mất cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Khó khăn trong việc đăng ký lại: Nếu người tập sự muốn tiếp tục tập sự lại sau khi bị chấm dứt, họ có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký lại, do các cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và lý do chấm dứt trước đó.

- Ảnh hưởng đến uy tín cá nhân: Việc bị chấm dứt tập sự có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người tập sự, khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp khác trong tương lai.

- Hạn chế khả năng hành nghề: Tùy thuộc vào lý do chấm dứt tập sự, người tập sự có thể bị hạn chế hoặc không được phép tiếp tục hành nghề Thừa phát lại trong tương lai, đặc biệt nếu lý do liên quan đến vi phạm pháp luật hoặc các quy định nghiêm trọng khác.

- Các biện pháp xử lý kèm theo: Nếu lý do chấm dứt tập sự liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định nghiêm trọng, người tập sự có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự, gây ra hậu quả nặng nề hơn đối với sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Nộp hồ sơ đăng ký tập sự Thừa phát lại tại Sở Tư pháp hay văn phòng Thừa phát lại? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!