Khẳng định đúng. Bởi vì:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự: “Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm”...