Nhưng khi anh ấy vô biên chế, chúng em tính tới chuyện đám cưới, gia đình 2 bên đều chấp thuận. Nhưng khi xét lý lịch thì ông ngoại em bị bắt đi lính (Cán bộ bình đinh) khoảng 6 tháng, dì ba em đi Mỹ khoảng tháng 6 năm 2014 thì gia đình anh sợ anh không thăng tiến được nên buộc anh ấy và em chia tay. Và anh ấy nói không thể chống lại với gia đình được nên chia tay với em. Vậy luật sư cho em hỏi nếu em làm đơn tố cáo hay khiếu nại được không? Nếu được em phải làm thủ tục như thế nào? Em muốn hỏi về việc có thể kiện hay khiếu nại công an được không?

Em xin trân thành cám ơn!

Người gửi: ĐT

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Người yêu chia tay có khởi kiện được không ?

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện tại tòa án, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơm bạn đã tin tưởng Luật Minh Khuê, vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

Luật Khiếu nại năm 2011

Luật Tố cáo năm 2011

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP/ của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ tại Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn và người yêu của bạn chung sống với nhau như vợ chồng và không có đăng ký kết hôn như vậy giữa bạn và người yêu bạn không phát sinh quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật. Đồng thời bạn cũng không cho biết giữa hai bạn có phát sinh quan hệ con chung hay quan hệ tài sản chung hay không. Nếu có phát sinh quan hệ con cái hay quan hệ tài sản thì khi có yêu cầu, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về con cái và pháp luật dân sự về tài sản thuộc sở hữu chung.

Về việc khiếu nại: căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 của Luật Khiếu nại có quy định:

"Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

..."

Theo quy định của luật này, việc khiếu nại chỉ được thực hiện khi có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chính người đó. Còn trong trường hợp của bạn, việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng sau đó chia tay thì bạn không thể khiếu nại được, bởi nó không thuộc đối tượng của việc khiếu nại.

Về việc tố cáo: Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Luật Tố cáo năm 2011 có quy định:

"Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế

1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

..."

Như vậy thủ tục tố cáo chỉ được thực hiện khi bạn phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền vi phạm pháp luật. Còn trong trường hợp của bạn thì bạn không thể thực hiện khiếu nại hay tố cáo người yêu của bạn được, lý do: việc chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn giữa bạn và người yêu bạn đều là tự nguyện, không đăng ký kết hôn nên bạn không có cơ sở để pháp luật bảo vệ trong trường hợp này và vi phạm ở đây là vi phạm về vấn đề đạo đức xã hội.

Về vấn đề khởi kiện hay khiếu nại Công an: nếu bạn có đủ những căn cứ để chứng minh người mà bạn định khởi kiện có hành vi vi phạm pháp luật thì bạn có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo được quy định đầy đủ trong Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011, bạn có thể tham khảo thêm trong đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi, hy vọng chúng tôi đã giải đáp được vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào ? Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bao lâu ?