1. Phạm vi hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội?

Quyết định 127/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành với mục tiêu rõ ràng là hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2022 - 2025. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong việc đảm bảo phát triển bền vững và chăm sóc đời sống nhân dân ở mức cao hơn.

Phạm vi của việc hỗ trợ kinh phí này rất rộng lớn và đa dạng, tập trung vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo nhiều tiêu chí khác nhau. Trong số đó, có thể kể đến việc hỗ trợ kinh phí phát sinh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Điều này đặt ra một nhiệm vụ quan trọng là phải tạo ra cơ chế và biện pháp linh hoạt, phù hợp để hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất, giúp họ có thêm cơ hội để vươn lên khỏi tình trạng nghèo đói.

Ngoài ra, việc hỗ trợ này cũng nhằm vào việc kích thích và hỗ trợ các hoạt động khai thác, nuôi trồng hải sản và cung cấp dịch vụ liên quan trên các vùng biển xa. Điều này không chỉ góp phần vào việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi ngư nghiệp mà còn tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương.

Một phần quan trọng khác trong phạm vi hỗ trợ là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành sau thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH, tức sau ngày 01 tháng 9 năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng các chính sách mới nhất, phản ánh đúng nhu cầu và tình hình thực tế của xã hội sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và linh hoạt nhất có thể.

Mặc dù đã có sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội vẫn đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và hiệu quả từ các cấp quản lý cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, và các địa phương. Đây không chỉ là một nhiệm vụ của chính phủ mà còn là của toàn xã hội, yêu cầu sự đồng lòng và nỗ lực chung để thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Trong tương lai, việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các chính sách này cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Việc này cần sự linh hoạt và phản hồi nhanh chóng từ các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả nhất, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế và biến động của xã hội.

Tổng kết lại, Quyết định 127/QĐ-TTg là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra cơ hội phát triển công bằng, toàn diện cho mọi người dân Việt Nam.

2. Nguyên tắc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP thực hiện chính sách an sinh xã hội ?

Quyết định 127/QĐ-TTg đã đề ra các nguyên tắc cụ thể về việc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP, với mục tiêu chính là đảm bảo sự cân đối về nguồn lực giữa các cấp quản lý, từ Trung ương đến địa phương. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng triển khai các chính sách an sinh xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển và thúc đẩy năng lực quản lý của chính mình.

Theo quy định của Quyết định, việc hỗ trợ từ NSTW sẽ được xác định dựa trên khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, cùng với việc tăng cường thu và tiết kiệm chi NSĐP. Cụ thể, các tỷ lệ hỗ trợ được quy định như sau:

- Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ NSTW: NSTW sẽ hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm.

- Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ 20% trở xuống, NSTW sẽ hỗ trợ tới 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm.

- Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ trên 20% đến 60%, NSTW sẽ hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm.

- Các địa phương còn lại sẽ phải tự đảm bảo nguồn lực. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng có quyền quyết định.

Việc xác định địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ NSTW sẽ được thực hiện theo cơ sở nào cũng là một vấn đề quan trọng. Trong đó:

- Năm 2022, việc này sẽ dựa trên dự toán năm 2022 đã được Quốc hội quyết định.

- Trong giai đoạn 2023 - 2025, cơ sở xác định này sẽ dựa trên dự toán năm 2023 được Quốc hội quyết định.

Cũng theo quy định của Quyết định, đối với các địa phương quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 2, nếu có nhu cầu thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ NSTW, các địa phương sẽ phải sử dụng NSĐP để đảm bảo một phần nhu cầu kinh phí. Sau khi đã sử dụng 50% dự toán dự phòng NSĐP được Thủ tướng giao và 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh mà vẫn còn thiếu nguồn, NSTW sẽ bổ sung theo phần chênh lệch thiếu.

Trong trường hợp cần thiết, các địa phương phải huy động nguồn lực từ NSĐP để bù đắp giảm thu cân đối NSĐP hoặc thực hiện các nhiệm vụ chi đột xuất theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng. Điều này đặt ra yêu cầu về sự linh hoạt và chủ động trong quản lý nguồn lực của các cấp quản lý địa phương.

Trong thực tế, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ các cấp quản lý. Đồng thời, việc hỗ trợ từ NSTW là một phần quan trọng nhưng không thể là giải pháp duy nhất. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, từ Trung ương đến địa phương, để đảm bảo mục tiêu chung là cải thiện đời sống của người dân.

Tổng kết lại, việc ban hành Quyết định 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội là một bước quan trọng, đánh dấu sự quan tâm và chăm sóc đến đời sống của người dân từ phía chính phủ. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần có sự hợp tác, phối hợp giữa các cấp quản lý cùng với sự linh hoạt trong quản lý nguồn lực. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra một xã hội công bằng, phát triển và tiến bộ hơn.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội?

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP), là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo công bằng và bền vững của hệ thống ngân sách cả nước. Quyết định này đã chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Tài chính cần thực hiện, bao gồm:

- Xác định nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền bố trí mức hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP trong dự toán năm sau (nếu có). Điều này đảm bảo rằng nguồn lực được phân bổ một cách hợp lý và đủ đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng địa phương trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

- Quyết định bổ sung nguồn kinh phí cho các địa phương: Trong quá trình điều hành ngân sách, sau khi tiếp nhận báo cáo về nhu cầu từ các địa phương và căn cứ vào nguồn kinh phí đã được bố trí, Bộ Tài chính sẽ xem xét và quyết định bổ sung nguồn kinh phí từ NSTW cho NSĐP, với mục tiêu tối đa là 70% số phải hỗ trợ trong trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Điều này giúp đảm bảo rằng các địa phương có đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội một cách hiệu quả.

- Xác định kết quả thực hiện và điều chỉnh nguồn kinh phí: Kết thúc năm ngân sách, dựa trên báo cáo từ các địa phương về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ Tài chính sẽ xác định cụ thể sổ hỗ trợ từ NSTW cho từng địa phương. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ tính toán số kinh phí đã hỗ trợ và quyết định việc bổ sung tiếp cho các địa phương nếu còn thiếu, hoặc yêu cầu địa phương hoàn trả ngân sách trung ương nếu có dư nguồn. Điều này giúp đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả và có thể điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Tài chính cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp quản lý, từ Trung ương đến địa phương, để đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của quá trình phân bổ nguồn lực. Đồng thời, cần có sự minh bạch và công khai trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực từ NSTW, nhằm tăng cường sự tin cậy và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tóm lại, vai trò của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là trong việc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP, là vô cùng quan trọng và đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và minh bạch. Chỉ khi các nhiệm vụ này được thực hiện một cách hiệu quả và công bằng, chính sách an sinh xã hội mới thực sự có ý nghĩa và hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem thêm: Giải đáp nhiều nội dung về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tư vấn của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất. Xin trân trọng cảm ơn!