Luật sư tư vấn về chủ đề "an sinh xã hội"

an sinh xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an sinh xã hội.

An sinh xã hội là gì ? Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội là gì ?

An sinh xã hội là gì ? Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội là gì ?
An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và của các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ toàn xã hội, các cá nhân gặp phải rủi ro hoặc biến cố xã hội để đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống của họ. Tìm hiểu về công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội

Một số vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ?

Một số vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ?
An sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,..

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Nguyễn Kim Phụng chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi

Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi
Nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chính sách xã hội đối với người cao tuổi luôn là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Nhiều chính sách cũng như giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi cũng đang được triển khai.

Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em

Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em
Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thương binh được hưởng những chế độ an sinh xã hội nào?

Thương binh được hưởng những chế độ an sinh xã hội nào?
Thương binh theo Pháp lệnh ưu đãi ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 là đối tượng thuộc diện là " người có công với cách mạng. Nhà nước ta luôn quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi đến những người có công với cách mạng.

Một số mô hình an sinh xã hội đối với người khuyết tật

Một số mô hình an sinh xã hội đối với người khuyết tật
Ở nước ta từ trước tới nay Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới bảo vệ và thúc đẩy sự hưởng thụ các quyền con người nói chung, quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nói riêng, trong đó có quyền của người khuyết tật và chính sách đối với người khuyết tật

Quan hệ pháp luật về an sinh xã hội ? Đặc điểm? Vai trò?

Quan hệ pháp luật về an sinh xã hội ? Đặc điểm? Vai trò?
An sinh xã hội là những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực nhà nước tổ chức, thực hiện các hình thức bảo vệ, trợ giúp cho các thành viên xã hội trong những trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong đời sống xã hội, được các quy phạm pháp luật an sinh xã hội điều chỉnh

Thông tư số 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Thông tư số 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Tìm hiểu hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc

Tìm hiểu hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc
Là quốc gia láng riềng có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, Trung Quốc có những thành tích vượt bậc trong phát triển kinh tế và cùng với đó là những thành công đáng chú ý trong phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Hệ thống an sinh xã hội tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hệ thống an sinh xã hội tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam
An sinh xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia và được coi là công cụ để xây dựng một xã hội phát triển. Trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản là một trong những quốc gia điển hình thực hiện thành công mô hình chính sách an sinh xã hội.

Khái quát về mô hình an sinh xã hội của Thái Lan

Khái quát về mô hình an sinh xã hội của Thái Lan
Bảo hiểm xã hội là hệ thống cung cấp an sinh xã hội dựa trên sự đóng góp. Ở Thái Lan, có hai chương trình BHXH bắt buộc, hệ thống an sinh nghề nghiệp và BHXH tự nguyện. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm chương trình bảo hiểm xã hội hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn và quỹ giáo viên.

Một số mô hình an sinh xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Một số mô hình an sinh xã hội với người nhiễm HIV/AIDS
Để đảm bảo cho người bị nhiễm HIV/AIDS có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp thứ 9, khoá XI, Quốc hội đã thông qua Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

An sinh xã hội với những người nghiện ma túy

An sinh xã hội với những người nghiện ma túy
Trong công cuộc đổi mới, xây dựng kinh tế-xã hội,trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo, xác định phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

An sinh xã hội đối với đối tượng mại dâm

An sinh xã hội đối với đối tượng mại dâm
Từ trước tới nay, an sinh xã hội với đối tượng mại dâm được Nhà nước ta chú trọng, có thể thấy đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó là một vấn đề không còn mới ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ hết nóng.

Pháp luật về lao động và an sinh xã hội của Italia

Pháp luật về lao động và an sinh xã hội của Italia
Italia quan tâm đến một số nội dung lớn về cải cách trong pháp luật lao động: Hài hòa hóa pháp luật quốc gia với EU; Tiền lương; An toàn và vệ sinh lao động; Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Chống phân biệt đối xử; Cho thuê lại lao động; Bảo hiểm xã hội linh hoạt.

Tìm hiểu về hệ thống an sinh xã hội của Ấn Độ

Tìm hiểu về hệ thống an sinh xã hội của Ấn Độ
Hệ thống lương hưu của Ấn Độ được thiết kế phân chia theo 3 khu vực: (1) Cán bộ công chức và lực lượng vũ trang; (2) Doanh nghiệp (có từ 20 lao động trở lên); (3) Khu vực phí chính thức (chiếm khoảng 70%).