Luật sư tư vấn về chủ đề "an sinh xã hội"

an sinh xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an sinh xã hội.

Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
An sinh xã hội là hệ thống các chính sách do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,...

Henri de Saint-Simon và tư tưởng tiến hóa ở Châu Âu

Henri de Saint-Simon và tư tưởng tiến hóa ở Châu Âu
Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, thường được gọi là Henri de Saint-Simon là một nhà lý thuyết và kinh doanh chính trị, kinh tế và xã hội chủ nghĩa người Pháp. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị, kinh tế, xã hội học và triết học khoa học

Hệ thống an sinh xã hội tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hệ thống an sinh xã hội tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam
An sinh xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia và được coi là công cụ để xây dựng một xã hội phát triển. Trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản là một trong những quốc gia điển hình thực hiện thành công mô hình chính sách an sinh xã hội.

An sinh xã hội là gì? Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội là gì?

An sinh xã hội là gì? Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội là gì?
An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và của các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ toàn xã hội, các cá nhân gặp phải rủi ro hoặc biến cố xã hội để đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống của họ. Tìm hiểu về công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội

Một số vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ?

Một số vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ?
An sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,..

Pháp luật về ngân hàng chính sách - đặc điểm, phân loại và chức năng

Pháp luật về ngân hàng chính sách - đặc điểm, phân loại và chức năng
Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. Như vậy ngân hàng chính sách là một trong những loại hình ngân hàng tại Việt Nam. Pháp luật quy định về loại hình ngân hàng này ra sao? Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Phường hội là gì ? Khái niệm phường hội được hiểu như thế nào ?

Phường hội là gì ? Khái niệm phường hội được hiểu như thế nào ?
Phường hội là tổ chức của thợ thủ công cùng nghề liên kết lại với nhau nhằm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của mình hoặc của nhà buôn cùng buôn một thứ hàng trong xã hội phong kiến. Vậy quy định về phường hội được thể hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Cứu trợ xã hội là gì ? Tìm hiểu về cứu trợ xã hội ?

Cứu trợ xã hội là gì ? Tìm hiểu về cứu trợ xã hội ?
Cứu trợ xã hội (CTXH) là sự cứu tế và trợ giúp của nhà nước, cộng đồng xã hội đối với các thành viên của mình khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vì các nguyên nhân khác nhau nhằm giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tái hòa nhập đời sống cộng đồng xã hội. Bài viết xoay quanh vấn đề về cứu trợ xã hội.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook