Luật sư tư vấn về chủ đề "an sinh xã hội"

an sinh xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an sinh xã hội.

Pháp luật về ngân hàng chính sách - đặc điểm, phân loại và chức năng

Pháp luật về ngân hàng chính sách - đặc điểm, phân loại và chức năng
Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. Như vậy ngân hàng chính sách là một trong những loại hình ngân hàng tại Việt Nam. Pháp luật quy định về loại hình ngân hàng này ra sao? Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu