1. Tìm hiểu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật?

- Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng của một đất nước. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đề cập đến việc các tổ chức và cá nhân có thể bố trí, lắp đặt và sử dụng chung các hệ thống đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng (hay còn được gọi là đường dây, cáp) cũng như các đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng (hay còn được gọi là đường ống) vào các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Thứ nhất, nó giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và không gian đô thị. Thay vì xây dựng các hệ thống đường dây, cáp, đường ống riêng biệt cho từng công trình, việc sử dụng chung giúp giảm thiểu lãng phí và không gian chiếm dụng. Thứ hai, việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật cũng giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Bằng cách tận dụng và sử dụng hiệu quả các hệ thống đã có sẵn, ta có thể giảm thiểu việc đào đường và phá hủy mặt bằng mới, từ đó giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh.

- Ngoài ra, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật còn tạo ra sự tiện ích và thuận lợi cho cộng đồng. Việc tập trung các hệ thống vào một công trình chung giúp tăng tính đồng nhất và sự liên kết giữa các phần của hạ tầng, từ đó tăng cường hiệu suất và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ những tiện ích công cộng như viễn thông, điện lực, cấp nước và hệ thống thoát nước hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng chung còn giúp giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu và quản lý hạ tầng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đô thị.

 

2. Nguyên tắc thực hiện việc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật ?

Quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật là một quá trình quan trọng được thực hiện dựa trên các nguyên tắc quy định trong Nghị định 72/2012/NĐ-CP. Theo đó, có những nguyên tắc cụ thể như sau:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xác định trong quy hoạch và được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ. Mục tiêu của việc này là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời bảo đảm cảnh quan và môi trường.

- Tổ chức và cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khác có đường dây, cáp và đường ống để bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tương thích giữa các hệ thống kỹ thuật khác nhau.

- Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu lắp đặt mới đường dây, cáp và đường ống phải bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng. Điều này nhằm đảm bảo sự mở rộng và phát triển của hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- Việc lắp đặt và bố trí các đường dây, cáp và đường ống mới vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng phải tuân thủ các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống đã có. Điều này đảm bảo tính ổn định và an toàn cho cả hệ thống sử dụng chung và các hệ thống khác.

- Các loại đường dây, cáp và đường ống được bố trí và lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có các dấu hiệu nhận biết theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 72/2012/NĐ-CP. Điều này giúp nhận diện và phân biệt các loại cơ sở hạ tầng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong việc sử dụng.

- Quản lý và vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về kỹ thuật. Điều này đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và được thực hiện thông qua hợp đồng quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Nghị định 72/2012/NĐ-CP.

 

3. Nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung?

Việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển và đổi mới hạ tầng của một quốc gia. Để thực hiện công tác này, Nghị định 72/2012/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về nguồn vốn được sử dụng cho mục đích này.

- Theo quy định của Điều 9 Nghị định 72/2012/NĐ-CP, việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có thể được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Đầu tiên là sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ cung cấp nguồn vốn từ ngân sách quốc gia để đầu tư vào việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

- Ngoài ra, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh cũng là một nguồn vốn quan trọng trong việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng. Chính phủ có thể đảm bảo cho các tổ chức tín dụng cung cấp các khoản vay với điều kiện mức lãi suất hợp lý và thời gian trả nợ linh hoạt để hỗ trợ các dự án này.

- Thêm vào đó, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cũng có thể được sử dụng để đầu tư vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đây là nguồn vốn được tạo ra từ các khoản vay trong nước và có mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

- Đối với các dự án có quy mô lớn, vốn ODA (Official Development Assistance) và vốn tài trợ từ nước ngoài cũng là một nguồn tài chính quan trọng. Qua việc huy động vốn ODA và tài trợ từ các đối tác quốc tế, chính phủ có thể đầu tư vào xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, đồng thời tăng cường hợp tác và quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

- Ngoài ra, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng có thể đóng góp vốn cho việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Điều này cho phép các doanh nghiệp và tổ chức có quyền đầu tư vào các dự án hạ tầng và từ đó thu hồi vốn theo các thỏa thuận và quy định pháp lý.

Cuối cùng, các nguồn vốn hợp pháp khác cũng có thể được sử dụng để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đây có thể là các nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế hoặc các nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các quỹ đầu tư, và các nguồn tài trợ khác có tính hợp pháp.

 

4. Căn cứ xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung?

Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xác định dựa trên một số căn cứ quan trọng. Căn cứ đầu tiên là chi phí sản xuất và cung ứng dịch vụ. Khi xác định giá thuê, các chi phí đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và các chi phí khác theo quy định của pháp luật phải được tính đúng và đầy đủ. Giá thuê cũng phải đi kèm với chất lượng dịch vụ và phải phù hợp với các chế độ chính sách, định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Căn cứ tiếp theo để xác định giá thuê là quan hệ cung cầu và giá thị trường. Giá thuê phải được điều chỉnh dựa trên sự biến động của thị trường và theo quan hệ cung cầu hiện tại.

- Sự thay đổi và biến động về giá cũng là một trong những căn cứ quan trọng để xác định giá thuê. Cơ chế chính sách của Nhà nước cũng có tác động đến giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Những sự điều chỉnh và thay đổi liên quan đến giá và chính sách của Nhà nước sẽ được áp dụng khi xác định giá thuê.

- Điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng được coi là một căn cứ quan trọng để xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Các yếu tố như tình hình kinh tế, xã hội, quy mô phát triển của địa phương sẽ ảnh hưởng đến giá thuê.

- Để quản lý giá thuê, Bộ Tài chính cùng với Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp để hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quy định việc miễn, giảm giá phục vụ hoạt động công ích quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân đầu tư căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của liên Bộ Xây dựng, Tài chính để quyết định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đối với các công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ áp dụng giá thuê thống nhất trên địa bàn. Các tổ chức, cá nhân đầu tư từ nguồn khác cũng sẽ căn cứ vào quy định và hướng dẫn của liên Bộ Xây dựng, Tài chính để xác định giá thuê và thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xác định dựa trên các căn cứ quan trọng theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 72/2012/NĐ-CP. Trước hết, nguyên tắc xác định giá thuê yêu cầu tính toán đúng và đầy đủ các chi phí liên quan đến công trình, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, cũng như các chi phí khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, giá thuê còn phải liên quan đến chất lượng dịch vụ và tuân thủ các chế độ chính sách, định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xây dựng để kinh doanh và cho thuê bởi các tổ chức hoặc cá nhân, giá thuê sẽ được xác định dựa trên các chi phí theo quy định và lợi nhuận hợp lý. Điều này đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc định giá thuê công trình.

Xem thêm >>> Phân loại công trình xây dựng theo công năng sử dụng thế nào?

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà quý khách hàng đang gặp phải.