Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản luật đất đai"

văn bản luật đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản luật đất đai.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
Ngày 19 tháng 05 năm 2014, Bộ Tài Nguyên và Mội Trường ban hành thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính: