1. Thế nào là tiền gửi chung có kỳ hạn? 

Theo Điều 4, Khoản 2 của Thông tư 49/2018/TT-NHNN, tiền gửi chung có kỳ hạn được định nghĩa như sau: Tiền gửi chung có kỳ hạn là loại tiền gửi có thời hạn đặt cược của ít nhất hai khách hàng trở lên tại cùng một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng đó. Tiền gửi chung có kỳ hạn là sự hợp tác tài chính giữa ít nhất hai khách hàng để mở một tài khoản gửi tiền có thời hạn tại cùng một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng đó.

Như vậy, quy định này nhấn mạnh sự liên kết giữa các khách hàng và khẳng định rằng tiền gửi chung có kỳ hạn chỉ áp dụng khi ít nhất có hai người tham gia. Điều này không chỉ tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch tài chính mà còn bảo vệ lợi ích của các bên tham gia thông qua việc xác định rõ nguyên tắc và quy định.

 

2. Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi chung có kỳ hạn

Quá trình thực hiện giao dịch tiền gửi chung có kỳ hạn đang tuân theo những nguyên tắc được định rõ tại Điều 5 của Thông tư 49/2018/TT-NHNN, và đây là điều rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn:

- Phạm vi phù hợp: Tổ chức tín dụng sẽ chấp nhận tiền gửi có kỳ hạn từ khách hàng nếu nó tuân theo quy định của pháp luật và Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng đó. Điều này đảm bảo rằng tiền gửi được thực hiện theo quy định và phạm vi mà tổ chức tín dụng đã được cấp phép.

- Gửi và nhận thông qua tài khoản thanh toán: Khách hàng chỉ có thể gửi và nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của họ. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý dễ dàng của giao dịch.

- Thực hiện qua người đại diện: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch này trực tiếp hoặc thông qua người đại diện hợp pháp, nhưng phải tuân thủ hướng dẫn của tổ chức tín dụng và tuân theo quy định của pháp luật. Điều này áp dụng đặc biệt cho những người có hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc dưới 15 tuổi.

- Tiền gửi chung có kỳ hạn: Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn, tất cả các khách hàng sẽ gửi và nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán chung. Điều này áp dụng cho cả người cư trú và người không cư trú. Tuy nhiên, tiền gửi chung không được thực hiện bằng ngoại tệ.

- Thời hạn gửi tiền: Thời hạn gửi tiền sẽ được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Điều quan trọng là thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của các giấy tờ xác minh thông tin. 

- Tiền gốc và lãi: Đồng tiền chi trả gốc và lãi của tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi.

Những nguyên tắc này giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả trong quá trình giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, đồng thời tôn trọng quyền và trách nhiệm của cả tổ chức tín dụng và khách hàng. Trong tình hình ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp, việc thiết lập những nguyên tắc rõ ràng và linh hoạt trong giao dịch tiền gửi chung có kỳ hạn là cực kỳ quan trọng. Nội dung của Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-NHNN không chỉ là những nguyên tắc, mà còn là bản chất của sự minh bạch và an toàn trong quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Các quy định về việc chỉ cho phép gửi và nhận tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán, thực hiện qua người đại diện hợp pháp, và giữ gìn tính minh bạch thông qua việc áp dụng tài khoản chung cho tiền gửi, đều nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ vững tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính cá nhân và tổ chức.

 

3. Những nội dung tối thiểu về thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng? 

Theo Điều 6, Khoản 1 của Thông tư 49/2018/TT-NHNN, thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải được lập thành văn bản, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

+ Thông tin của khách hàng:

  • Đối với khách hàng là cá nhân: Họ và tên, quốc tịch, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân và thông tin của người đại diện hợp pháp trong trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện hợp pháp;
  •  Đối với khách hàng là tổ chức: Tên tổ chức, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin tổ chức; Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức bao gồm: họ và tên, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân;
  • Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn: thông tin của tất cả khách hàng sở hữu chung khoản tiền gửi có kỳ hạn;

+ Thông tin tổ chức tín dụng: Tên tổ chức tín dụng; Họ và tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng;

+ Số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn;

+ Lãi suất, phương thức trả lãi;

+ Thỏa thuận về chi trả trước hạn, kéo dài thời hạn gửi tiền;

+ Thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng được dùng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn gồm: tên chủ tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thanh toán;

+ Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa, đóng, tạm khóa và các trường hợp thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán của khách hàng;

+ Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn;

+ Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn;

+ Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, tổ chức tín dụng;

+ Hiệu lực của thỏa thuận.

- Ngoài các nội dung trên, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn, đảm bảo tính minh bạch, xác thực thông tin, và bảo vệ quyền lợi của cả tổ chức tín dụng và khách hàng trong quá trình giao dịch tài chính.

- Thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng là một phần quan trọng trong quá trình giao dịch tài chính.

- Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và phải bao gồm tối thiểu các nội dung quy định. Các thông tin cần được đề cập trong thỏa thuận bao gồm thông tin cá nhân hoặc tổ chức của khách hàng, thông tin của tổ chức tín dụng, số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, lãi suất, phương thức trả lãi, thỏa thuận về chi trả trước hạn, thông tin tài khoản thanh toán, xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa hoặc thay đổi tình trạng, biện pháp tra cứu tiền gửi, xử lý các trường hợp nhàu nát, quyền và nghĩa vụ của các bên, và hiệu lực của thỏa thuận.

- Các bên cũng có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư và pháp luật liên quan.

- Quy định về lập thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn nhằm tạo điều kiện cho sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cả tổ chức tín dụng và khách hàng, đồng thời đảm bảo tính chính xác và xác thực của thông tin trong quá trình giao dịch tài chính.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tiền gửi có kỳ hạn và Tiền tiết kiệm có kỳ hạn có gì khác nhau?

Dù bạn đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc chỉ đơn giản cần tư vấn vài câu hỏi, hãy yên tâm liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.