Trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu hóa, đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm xác lập quyền sở hữu cho doanh nghiệp, ngăn ngừa mọi hành vi chiếm doạt, đánh cắp, đồng thời, là cơ sở pháp lý duy nhất để chống lại các hành vi xâm phạm.

>> Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam - 1900.6162

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một trong những việc được Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo SHB đặc biệt quan tâm. SHB cho rằng việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và bảo hộ nhãn  hiệu nói riêng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhãn hiệu được bảo hộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá, bảo vệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của mình trên thị trường nội địa và quốc tế, đồng thời bảo đảm một môi trường cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, bảo hộ nhãn hiệu là việc làm không thể thiếu đối với SHB trong việc xây dựng và phát triển thị trường, ngoài ra việc bảo hộ có hiệu quả đối với nhãn hiệu cũng góp phần khuyến khích đầu tư và tạo niềm tin cho nhà đầu tư của SHB trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Theo: Noip.gov.vn (CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

(LUATMINHKHUE.VN: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)