1. Mục đích hoạt động của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam như thế nào?

Theo Điều 2 của Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với Quyết định 39/2005/QĐ-BNV ban hành vào năm 2005, tôn chỉ mục đích của Hội được định rõ như sau:
Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội) là một tổ chức thể thao quần chúng, tự nguyện của sinh viên, học sinh và cán bộ đang theo học hoặc làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cũng như các cơ quan quản lý và nghiên cứu giáo dục. Mục tiêu chính của Hội là tuyên truyền vận động, tổ chức và hướng dẫn cán bộ, học sinh và sinh viên tham gia vào hoạt động tập luyện thể dục và thể thao.
Hoạt động của Hội không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe và thể lực cho các thành viên mà còn hướng đến việc nâng cao thành tích thể thao. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và quốc gia.
Nhìn từ góc độ rộng hơn, Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam không chỉ là một tổ chức tập hợp những người yêu thể thao mà còn là một phần quan trọng trong sứ mạng của hệ thống giáo dục. Việc thúc đẩy sự tham gia vào hoạt động thể thao không chỉ giúp cá nhân phát triển mà còn tạo ra một môi trường tích cực để hình thành những tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên trong học tập và công việc.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mục đích của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam là vai trò của nó trong việc phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc khuyến khích các thành viên tham gia vào hoạt động thể thao không chỉ giúp họ có sức khỏe tốt hơn mà còn tạo ra những cá nhân có phẩm chất và trí tuệ, là nguồn lực quý báu cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Tóm lại, Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam không chỉ là một tổ chức thể thao mà còn là một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục của đất nước, với vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các thành viên cũng như đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

2. Quy định về việc tổ chức hoạt động của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam

Căn cứ vào Điều 3 của Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với Quyết định 39/2005/QĐ-BNV ban hành năm 2005, việc tổ chức hoạt động của Hội được quy định một cách cụ thể như sau:
Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam phải tuân thủ đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều này bao gồm việc thực hiện theo Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức hoạt động và quản lý Hội. Hội được công nhận có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước, với trụ sở đặt tại Hà Nội. 
Điểm đáng chú ý là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam được phép tham gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao sinh viên, học sinh theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng quốc tế mà còn giúp Hội thể hiện và phát triển uy tín của mình trên diện rộng.
Ngoài ra, Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cũng phải chịu sự quản lý của nhà nước, cụ thể là sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực hoạt động của Hội. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động của Hội được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và nhằm mục đích phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và thể dục thể thao của đất nước.
Hơn nữa, Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cũng nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện hoạt động từ các tổ chức và cơ quan như ủy ban Thể dục thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam cùng các Bộ, ngành liên quan. Điều này thể hiện tinh thần hợp tác và cộng tác để đạt được mục tiêu chung là phát triển thể thao trong cộng đồng sinh viên và học sinh, góp phần vào việc xây dựng một xã hội mạnh mẽ và phồn thịnh.
 

3. Nhiệm vụ chung của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam theo quy định

Theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với Quyết định 39/2005/QĐ-BNV ban hành vào năm 2005, Hội được giao những nhiệm vụ chung quan trọng nhằm đóng góp vào sự phát triển của thể dục thể thao trong cộng đồng và đất nước. Cụ thể, các nhiệm vụ này bao gồm:
- Tập hợp, vận động, đoàn kết, tuyên truyền giáo dục: Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, vận động, đoàn kết hội viên và quần chúng về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công tác và hoạt động thể dục thể thao. Điều này không chỉ giúp nhân viên và những người tham gia hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của thể thao mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao.
- Động viên, tổ chức và hướng dẫn: Hội thúc đẩy sự tham gia của hội viên và mọi đối tượng trong ngành giáo dục và đào tạo vào tập luyện và thi đấu thể thao tại các tổ chức cơ sở Hội. Điều này giúp tạo ra một môi trường thể thao tích cực trong cộng đồng sinh viên và học sinh, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể thao: Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam phải có kế hoạch và định kỳ tổ chức các hoạt động thể thao như giải vô địch từng môn thể thao, Đại hội thể dục thể thao sinh viên, học sinh chuyên nghiệp ở các cơ sở, khu vực trường và Đại hội thể dục thể thao sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc.
- Tham gia đào tạo và bồi dưỡng: Hội phải tham gia tích cực vào công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thao của ngành. Điều này đảm bảo rằng có đủ nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ cho hoạt động thể thao.
- Phối hợp với các ngành liên quan: Hội phải phối hợp với các ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện các đội tuyển về các môn thể thao của Hội, đào tạo và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích thể thao cao để đáp ứng nhiệm vụ thi đấu trong và ngoài nước.
- Tham gia công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật: Hội cũng cần tham gia vào công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật về thể dục thể thao của ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục thể chất và thể thao cho sinh viên, học sinh các trường. Việc tham gia vào công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật về thể dục thể thao của ngành là một nhiệm vụ quan trọng, cần được Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam chú trọng và hỗ trợ một cách tích cực. Chỉ thông qua việc tạo ra một môi trường thể thao thuận lợi và hiện đại mới có thể thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sinh viên, học sinh và góp phần vào sự nghiệp giáo dục và thể thao của đất nước
Như vậy, các nhiệm vụ chung của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam theo Điều 5 nêu trên đều nhấn mạnh vào việc tạo ra một môi trường thể thao tích cực, phát triển và góp phần vào sự nghiệp giáo dục và phát triển thể thao của đất nước.
 

Xem thêm bài viết: Cầu thủ bóng đá khi ra sân thi đấu có được được phép đeo trang sức không?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn