1. Nhượng dự án bất động sản phải chuyển quyền sử dụng cho bên nhận?

Việc chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần được xem xét và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong đó, một trong những thủ tục quan trọng nhất là việc chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Sau đây là một số điểm cụ thể về nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình này, theo quy định tại Điều 52 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

- Chuyển giao quyền và nghĩa vụ: Chủ đầu tư phải chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho bên nhận chuyển nhượng. Bao gồm việc tiếp tục triển khai dự án và các phần dự án liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong.

- Chuyển giao hồ sơ và thông báo: Chủ đầu tư cần chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng và phải thực hiện thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai về việc chuyển nhượng để giải quyết thỏa đáng quyền lợi của các bên liên quan.

- Phối hợp thủ tục chuyển quyền sử dụng đất: Một trong những nghĩa vụ quan trọng của chủ đầu tư là phối hợp với bên nhận chuyển nhượng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Theo dõi và thông báo với cơ quan nhà nước: Trong trường hợp chuyển nhượng một phần dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi và thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bất kỳ vi phạm nào trong việc sử dụng đất hoặc đầu tư xây dựng của bên nhận chuyển nhượng.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Chủ đầu tư cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Qua đó, có thể thấy rằng việc chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản không chỉ đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng trong thực hiện các thủ tục pháp lý mà còn đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với bên nhận chuyển nhượng để đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy thì chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản có nghĩa vụ phối hợp với bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

2.  Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản được công nhận là người kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ chủ đầu tư chuyển nhượng. Dưới đây là một số quyền và nghĩa vụ cụ thể của bên nhận chuyển nhượng, được quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

- Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ: Bên nhận chuyển nhượng được quyền kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao. Bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc triển khai, quản lý và phát triển dự án bất động sản đó.

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng: Bên nhận chuyển nhượng phải tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án theo đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Đảm bảo rằng dự án không bị gián đoạn và tiếp tục phát triển theo đúng kế hoạch đã được thiết lập.

- Tuân thủ quy hoạch và yêu cầu của dự án: Trong trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án, bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng đối với việc bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng. Bao gồm việc duy trì và phát triển theo đúng quy hoạch ban đầu đã được phê duyệt.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Bên nhận chuyển nhượng cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm việc đóng các loại thuế, phí và các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

- Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng: Bên nhận chuyển nhượng cũng có thể có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng, phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể và thỏa thuận giữa hai bên.

Như vậy thì bên nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ để đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra thuận lợi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

3. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cần tuân thủ nguyên tắc nào?

Điều 48 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đề cập đến nguyên tắc và quy định về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các điều khoản của điều này:

- Nguyên tắc chuyển nhượng: Luật quy định rằng chủ đầu tư dự án bất động sản có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho một chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh. Tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc hoặc chuyển giao dự án giữa các bên liên quan một cách linh hoạt, nhằm tối ưu hóa quản lý và phát triển dự án.

- Yêu cầu khi chuyển nhượng: Quy định rõ ràng rằng việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

+  Không được làm thay đổi mục tiêu của dự án, đảm bảo rằng mục đích ban đầu của dự án không bị thay đổi một cách không cần thiết. Việc không được làm thay đổi mục tiêu của dự án là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý và thực hiện các dự án bất động sản. Mục tiêu của dự án thường được xác định từ giai đoạn lập kế hoạch và đầu tư và phản ánh mục đích chính của dự án, như là mục tiêu kinh doanh, mục tiêu xã hội, hoặc mục tiêu môi trường.

+ Không được làm thay đổi nội dung của dự án, đảm bảo rằng các tính chất và đặc điểm quan trọng của dự án không bị thay đổi. Việc không được làm thay đổi nội dung của dự án là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý và thực hiện chuyển nhượng bất động sản. Nhấn mạnh vào việc bảo tồn các tính chất và đặc điểm quan trọng của dự án mà nhà đầu tư ban đầu đã xác định và cam kết.

+ Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan, đảm bảo rằng việc chuyển nhượng không ảnh hưởng đến quyền lợi và cam kết đã được đưa ra với các bên tham gia dự án.

- Yêu cầu pháp lý: Việc chuyển nhượng dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng ý bằng văn bản. Đảm bảo rằng quá trình chuyển nhượng diễn ra trong một hệ thống pháp lý được kiểm soát và giám sát chặt chẽ.Yêu cầu pháp lý trong việc chuyển nhượng dự án bất động sản là một phần quan trọng trong quy trình này, với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Việc này thường yêu cầu sự can thiệp và sự chấp thuận từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và cũng được phản ánh trong Điều 48 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

- Không làm lại hồ sơ và giấy phép: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của dự án. Giảm bớt thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho các bên liên quan.

Như vậy , Điều 48 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 xác định các nguyên tắc và quy định cần thiết để đảm bảo việc chuyển nhượng dự án bất động sản được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm:Dự án đầu tư xây dựng là gì? Phân loại dự án đầu tư xây dựng