1. Khái niệm và mục tiêu giáo dục QP-AN trong THCS:

Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, tư duy, và kỹ năng sống của học sinh, từ đó góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam vững mạnh về ý thức quốc gia và trách nhiệm công dân. Qua việc áp dụng những nguyên tắc và mục tiêu như quy định tại Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT, các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh không chỉ giúp học sinh hiểu biết về lịch sử, văn hóa, và truyền thống quốc gia mà còn đào tạo cho họ những phẩm chất tinh thần quan trọng như tình yêu nước, ý thức tự giác, và tinh thần đoàn kết.

Mục tiêu đầu tiên nhấn mạnh vào việc xây dựng và phát triển tư duy của học sinh, từ đó khuyến khích họ suy nghĩ sâu sắc, phản biện và đặt mình vào vị trí của một công dân trách nhiệm. Bằng cách này, họ sẽ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội và sự quan trọng của việc giữ vững và phát triển nền dân chủ xã hội. Hơn nữa, việc bồi dưỡng kỹ năng sống và nhân cách cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách đạo đức và lòng tự trọng của học sinh.

Mục tiêu thứ hai nhấn mạnh vào việc áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi, từ đó giúp học sinh tiếp cận và hiểu biết về quốc phòng và an ninh một cách dễ dàng và sinh động hơn. Qua các hoạt động ngoại khóa như tham quan di tích lịch sử, tổ chức trại hè, hoặc tham gia các cuộc thi về quốc phòng và an ninh, học sinh được kích thích sự tò mò và ham muốn khám phá, từ đó họ sẽ có cơ hội trải nghiệm và ứng dụng kiến thức học được vào thực tế.

Như vậy mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở không chỉ là để truyền đạt kiến thức mà còn là để xây dựng nhân cách và phẩm chất công dân cho học sinh, từ đó góp phần vào việc phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai.

 

2. Nội dung lồng ghép giáo dục QP-AN vào chương trình giáo dục THCS:

Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 15/5/2024, với sự hướng dẫn cụ thể về việc lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào các cấp học từ tiểu học đến trung học cơ sở, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức về quốc phòng - an ninh cho học sinh tại Việt Nam.

Nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào cấp trung học cơ sở được xây dựng một cách tổng thể và có hệ thống, nhằm đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt, từ đó giúp học sinh tiếp cận và hiểu biết về vấn đề này một cách rõ ràng và hiệu quả nhất.

Một trong những điểm nổi bật của thông tư này là việc thực hiện lồng ghép nội dung vào các môn học và hoạt động giáo dục thường xuyên, từ sách giáo khoa đến hoạt động ngoại khóa. Điều này giúp tạo ra một môi trường học tập phong phú và sinh động, khơi dậy sự tò mò và ham muốn học tập của học sinh. Bằng cách này, học sinh không chỉ được tiếp xúc với kiến thức về quốc phòng - an ninh một cách tự nhiên mà còn có cơ hội áp dụng kiến thức này vào các tình huống thực tế.

Chủ đề lồng ghép chung từ lớp 6 đến lớp 9 được thiết kế có chiều sâu và phong phú, từ việc giới thiệu lịch sử và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đến việc bàn về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các mốc quốc giới. Đây không chỉ là những kiến thức cơ bản mà còn là cơ sở để học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ đất nước và dân tộc.

Các chủ đề lồng ghép theo từng lớp được xây dựng một cách cụ thể và phù hợp với độ tuổi và khả năng tiếp thu của học sinh. Từ việc giáo dục tinh thần đoàn kết và yêu nước ở lớp 6, đến việc nhấn mạnh vào lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của công dân đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở lớp 9, thông tư này cung cấp một lộ trình giáo dục liên tục và logic, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện từ khía cạnh kiến thức, phẩm chất và ý thức công dân.

Lớp 6: Trong giai đoạn này, mục tiêu chính là giới thiệu cho học sinh về lịch sử và truyền thống về Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam. Những bài học này tập trung vào việc đề cập đến các địa danh lịch sử gắn với các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nội dung này cung cấp cho học sinh cái nhìn tổng quan về tinh thần chiến đấu, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến lịch sử.

Lớp 7: Chủ đề cho lớp 7 tập trung vào việc giới thiệu về hoạt động và hình ảnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ngoài ra, học sinh cũng được trang bị kiến thức về bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội, cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề an ninh trong mạng lưới xã hội và quốc gia.

Lớp 8: Trong giai đoạn này, chủ đề lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh tập trung vào việc giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Ngoài ra, học sinh cũng được tìm hiểu về mốc quốc giới, tác hại của tệ nạn xã hội và trách nhiệm của họ trong việc tham gia phòng, chống bạo lực học đường. Các kiến thức này giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của lòng yêu nước và sự đoàn kết trong xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

Lớp 9: Cuối cùng, chủ đề cho lớp 9 tập trung vào việc giảng dạy về hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam. Học sinh được làm quen với những hình ảnh về sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Ngoài ra, việc giới thiệu một số bài hát ca ngợi truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam giúp học sinh hiểu rõ hơn về những nỗ lực và hy sinh của các chiến sĩ trong việc bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn này, trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nhấn mạnh, từ đó hình thành và phát triển tinh thần trách nhiệm công dân trong học sinh.

Như vậy thì Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT không chỉ là một tài liệu hướng dẫn về việc lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào giáo trình mà còn là một bước tiến lớn trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục toàn diện và hiệu quả, góp phần vào việc hình thành và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam với ý thức và trách nhiệm công dân cao.

 

3. Phương pháp lồng ghép giáo dục QP-AN vào chương trình giáo dục THCS:

Căn cứ dựa theo quy định bởi Điều 4 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT có quy định về phương pháp và hình thức lồng ghép giáo dục QP- AN vào chương trình giáo dục như sau:

Điều 4 của Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT là cơ sở quan trọng để hướng dẫn về phương pháp và hình thức lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào chương trình giáo dục. Thông tư này đã đề xuất những phương pháp và hình thức cụ thể nhằm đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong quá trình giảng dạy và học tập.

Phương pháp và hình thức lồng ghép được xây dựng dựa trên nền tảng của mục tiêu và nội dung bài học, kết hợp với kinh nghiệm thực tế của giáo viên và điều kiện học tập của từng trường, từng lớp. Điều này đảm bảo rằng nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh được truyền đạt một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu nhất, phù hợp với khả năng tiếp thu và nhận thức của học sinh. Việc kết hợp hình ảnh minh họa và các hiện vật thực tế trong quá trình dạy học không chỉ làm cho bài học sinh động hơn mà còn giúp học sinh hình thành những hình ảnh cụ thể và sâu sắc hơn về các vấn đề quốc phòng và an ninh. Đồng thời, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lồng ghép cũng giúp nâng cao tính hiện đại và sức hấp dẫn của quá trình giảng dạy.

Lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt qua các bài học trên lớp mà còn thông qua các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong và ngoài lớp học. Việc tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang không chỉ giúp học sinh hiểu biết sâu hơn về lịch sử và truyền thống quốc gia mà còn giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ đất nước và dân tộc. Các hoạt động như tổ chức cắm trại, đọc sách, nghe kể chuyện truyền thống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự tò mò và ham muốn học tập của học sinh, từ đó giúp họ tiếp cận và hiểu biết về quốc phòng và an ninh một cách tự nhiên và sinh động hơn.

Như vậy thì phương pháp và hình thức lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT không chỉ là một phương tiện giảng dạy mà còn là một cách tiếp cận toàn diện và hiệu quả nhằm phát triển nhận thức và ý thức về quốc phòng - an ninh cho học sinh, từ đó góp phần vào việc xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có ý thức và trách nhiệm công dân cao

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết có liên quan đến nội dung lòng ghép giáo dục quốc phòng an ninh. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: An ninh là gì? Quốc phòng an ninh là gì? Vị trí, vai trò quốc phòng an ninh