Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn Luật hình sự gọi: 1900.1975.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017

- Bộ luật tố tụng hình sự 2015

- Bộ Luật dân sự 2015

- Luật hiến pháp 2013

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy

2. Luật sư tư vấn:

2.1 Danh dự, nhân phẩm của cá nhân được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Theo Luật hiến pháp 2013 thì mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đồng thời, theo Bộ luật dân sự 2015 thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

2.2 Hành vi vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm thì bị xử phạt như thế nào?

Như đã nói ở trên thì danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều được pháp luật bảo vệ. Như vậy hành vi của cá nhân nào đó xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm uy tín của người khác thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đã gây ra.

Đối với trường hợp như bạn có nói ở trên thì có người nói xấu xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bạn, do đó về hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì bị xử phạt theo lỗi vi phạm quy định về trật tự công cộng khi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cụ thể đối với hành vi này bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

2.3 Mức bồi thường khi danh dự, uy tín bị xâm phạm là như thế nào?

Theo đó, khi bị xúc phạm đến danh dự, uy tín thì bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính như đã nêu ở trên thì bạn có thể yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại cho bạn,cụt thể theo Bộ Luật dân sự 2015 có quy định thì bòi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo các khoản như trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Đồng thời, mức lương cơ sở hiện này là 1.490.000 đồng.

Bên cạnh đó hành vi này cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu như có đủ các yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 156 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

2.4 Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ngừoi khác cấu thành tội hình sự khi nào?

Làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 156 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Các yếu tố cấu thành của tội này như sau:

Mặt khách quan của tội tội làm nhục người khác được thể hiện qua hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác dưới các hình thức: Thể hiện bằng lời nói: như sỉ nhục khóa mạng chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu nhầm vào nhân cách, danh dự với tính chất hạ thấp nhân cách, danh dự của người bị hại đồng thời làm cho người bị hại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước những người khác. Thể hiện bằng việc làm: Như có những hành vi bỉ ổi (có hoặc không kèm theo lời nói thô tục) với chính bản thân mình hoặc người bị hại trước đám đông để bêu riếu. Đặc trưng của các hành vi nêu trên thường là diễn ra trực tiếp, công khai và trước nhiều người hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khách thể: Hành vi phạm tội lưu trên xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác.

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể: Chủ thể của tội làm nhục người khác là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

=> Như vậy, hành vi của ngừoi này mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Nó chỉ cấu thành nên tội hình sự khi đáp ứng đủ các mặt khách quan, mặt chủ quan, mặt chủ thể, mặt khách thể và được cấu thành trong Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Hình sự.