1. Cơ sở pháp lý quy định phạm vi hành nghề của bác sĩ y học cổ truyền:

Thông tư số 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định một số nội dung quan trọng liên quan đến phạm vi hành nghề của bác sĩ y học cổ truyền, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế và an toàn cho người bệnh. Đầu tiên, thông tư yêu cầu các bác sĩ phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục để áp dụng trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định tại khoản 14 Điều 2 và khoản 4 Điều 22 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn để cung cấp dịch vụ y tế hiệu quả.

Thứ hai, thông tư quy định rõ ràng về phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với từng chức danh chuyên môn, theo khoản 3 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Điều này giúp người dân có thể dễ dàng nhận diện và tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các bác sĩ y học cổ truyền.

Thông tư cũng quy định mẫu giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (khoản 5 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), nhằm đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của các chuyên gia y tế.

Ngoài ra, việc thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do các tổ chức trong nước và nước ngoài ban hành (điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 57 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) là một bước quan trọng để đảm bảo các cơ sở y tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh, từ đó tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống y tế.

Thông tư cũng có quy định về việc quản lý hồ sơ bệnh án và bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (khoản 1 Điều 69 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), giúp bảo vệ thông tin bệnh lý của bệnh nhân một cách bảo mật và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, thông tư còn điều chỉnh việc trực khám bệnh, chữa bệnh (khoản 3 Điều 70 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) và quy định tiêu chuẩn và thủ tục khám sức khỏe (khoản 2 Điều 83 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Thông tư cũng khuyến khích các bác sĩ thực hành tốt thử kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử thiết bị y tế trên lâm sàng (điểm d khoản 4 Điều 99 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Cuối cùng, thông tư cũng quy định rõ ràng về quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng chuyên môn và thủ tục giải quyết tranh chấp khi xảy ra tai biến y khoa (khoản 6 Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong giải quyết các vấn đề nội bộ của cộng đồng y tế.

Thông tư còn quy định rõ việc huy động, điều động, phân công nhiệm vụ đối với các đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong các tình huống đặc biệt như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp (khoản 4 Điều 115 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), đảm bảo sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong cứu trợ y tế.

Tóm lại, thông tư số 32/2023/TT-BYT đã đề ra một khung pháp lý toàn diện, rõ ràng và chi tiết về phạm vi hành nghề của bác sĩ y học cổ truyền, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế nói chung.

 

2. Phạm vi hành nghề khám bệnh chữa bệnh của bác sỹ y học cổ truyền

Căn cứ vào khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 32/2023/TT-BYT, việc quy định phạm vi hành nghề của người hành nghề trong lĩnh vực y tế là một bước quan trọng nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Thông tư này đã chỉ rõ rằng:

- Bác sỹ y khoa: Phạm vi hành nghề của bác sỹ y khoa được quy định chi tiết tại Phụ lục số V, điều chỉnh các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo tiêu chuẩn y học hiện đại và các quy định liên quan.

- Bác sỹ y học cổ truyền: Đối với bác sỹ y học cổ truyền, phạm vi hành nghề được quy định tại Phụ lục số VI. Đây là nơi định nghĩa rõ ràng các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực y học cổ truyền, bao gồm các phương pháp và kỹ thuật truyền thống được áp dụng trong việc khám bệnh và điều trị.

Thông qua việc phân loại rõ ràng như vậy, Thông tư 32/2023/TT-BYT đã giúp tăng cường sự hiểu biết và quản lý trong hành nghề y tế, đồng thời cung cấp một khung pháp lý minh bạch và cụ thể cho cả người bệnh và người hành nghề. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn đảm bảo sự an toàn và tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

 

3. Lưu ý về phạm vi hành nghề khám bệnh chữa bệnh của bác sỹ y học cổ truyền

Lưu ý về phạm vi hành nghề khám bệnh chữa bệnh của bác sĩ y học cổ truyền là một điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong việc điều trị bệnh tật theo các phương pháp truyền thống. Theo quy định của Bộ Y tế, bác sĩ y học cổ truyền không được phép thực hiện các thủ thuật y khoa xâm lấn, phẫu thuật hay can thiệp bằng các phương pháp y học hiện đại, điều này nhằm bảo vệ sức khỏe của người bệnh và đảm bảo tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp y tế.

Thay vào đó, các bác sĩ y học cổ truyền chỉ được phép sử dụng các vị thuốc đã được Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo rằng các liệu pháp được áp dụng là an toàn và có hiệu quả trong điều trị bệnh tật.

Đồng thời, bác sĩ cổ truyền cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và hiệu quả trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Việc nghiêm ngặt tuân thủ các quy định này không chỉ bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân mà còn đem lại uy tín và lòng tin từ phía cộng đồng đối với ngành y tế cổ truyền.

Hơn nữa, để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, bác sĩ y học cổ truyền cần liên tục cập nhật kiến thức y học cổ truyền và y học hiện đại. Điều này giúp họ áp dụng các phương pháp điều trị mới nhất, hiệu quả nhất và đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Việc xác định rõ ràng phạm vi hành nghề giúp bác sĩ cổ truyền nhận biết rõ những giới hạn và nhiệm vụ mà mình có thể thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng vì bác sĩ cổ truyền không được phép thực hiện các thủ thuật y khoa xâm lấn, phẫu thuật hay can thiệp bằng các phương pháp y học hiện đại, mà chỉ nên tập trung vào các phương pháp truyền thống như sử dụng thuốc, câu mổ châm cứu, và các biện pháp bào chế thuốc dân gian.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định về an toàn và hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh giúp bảo vệ sức khỏe của người bệnh, đồng thời xây dựng lòng tin từ phía công chúng đối với các dịch vụ y tế cổ truyền. Điều này làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành y tế truyền thống, khi mà sự phát triển của một ngành nghề y tế không chỉ đo lường bằng sự gia tăng các dịch vụ mới mà còn phải dựa trên sự tin tưởng và lòng tin từ phía người dân.

Ngoài ra, việc nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức y học cổ truyền và y học hiện đại là yếu tố cần thiết để bác sĩ cổ truyền có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của nghề nghiệp. Việc liên tục nghiên cứu, học hỏi và áp dụng những công nghệ y tế mới nhất vào thực tiễn sẽ giúp tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị, cũng như nâng cao hiệu quả trong công việc của bác sĩ.

Tóm lại, việc tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi hành nghề và các quy định liên quan không chỉ là nền tảng để bảo đảm an toàn và chất lượng trong công tác y tế cổ truyền, mà còn là yếu tố thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế truyền thống trong cộng đồng. Chỉ khi có sự đồng thuận và tuân thủ chặt chẽ từ các bác sĩ, cơ quan y tế và cả cộng đồng thì ngành y tế cổ truyền mới có thể phát triển một cách toàn diện và bền vững.

 

Xem thêm bài viết: Khi kê đơn thuốc y học cổ truyền, bác sĩ ghi đơn như thế nào?

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn.