Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh khi bán hàng hóa ?

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh khi bán hàng hóa1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì mô hình kinh doanh của bạn là đại lý phân phối và loại hàng hàng hóa bạn muốn kinh doanh không có điều kiện.

Đại lý của bạn có thể được đăng ký dưới hình thức: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: 

- Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

- Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Theo đó, nếu bạn sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. 

Hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh. 

Bạn tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì đăng ký tại UBND quận/ huyện nơi bạn tiến hành hoạt động kinh doanh.

Trân Trọng./. 

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê