1. Hình phạt tội cưỡng dâm trẻ em?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hành vi cưỡng dâm trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi có khung hình phạt như thế nào ? Cảm ơn!

Trả lời:

1.1. Cưỡng dâm là gì?

Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng lệ thuôc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với mình.

1.2. Phân tích cấu thành tội phạm tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được quy định rõ tại Điều 144 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

“Điều 144: Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Về khách thể:

Hành vi nêu trên xâm phạm đến quyền được tôn trọng, bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khoẻ và sự phát triển bình thường trẻ em.

Về mặt khách quan:

- Hành vi. Có hành vi giao cấu trẻ em là người bị lệ thuộc hoặc cần sự giúp đỡ bằng việc sử dụng thủ đoạn như dụ dỗ, mua chuộc, đe doạ…

- Dấu hiệu khác.

Trẻ em bị hại phải có mối quan hệ lệ thuộc với người phạm tội. Được hiểu là mối quan hệ lệ thuộc về nhiều mặt như: về vật chất (được nuôi dưỡng, được trợ giúp các điều kiện sinh sống, được chăm sóc…), về xã hội (giữa giáo viên với học sinh, giữa bác sĩ với bệnh nhân), về tín ngưỡng (giữa tín đồ với nhiều có chức sắc tôn giáo); về gia đình (giữa anh chị em cùng cha khác mẹ…).

Tất cả mối quan hệ nêu trên phải là mối quan hệ lệ thuộc thực sự, tức là người phạm tội phải có uy thế nhất định đối với người bị hại là trẻ em.

Nhìn chung các dấu hiệu của mặt khách quan của tội này giống với tội cưỡng dâm nhưng chỉ khác đối tượng nạn nhân là trẻ em.

Trẻ em đang ở trong tình trạng quẫn bách. Được hiểu là trường hợp trẻ em đó đang gặp những khó khăn rất lớn về kinh tế hoặc những khó khăn đặc biệt khác… khó có thể khắc phục được hoặc đang gặp hiểm hoạ (như cha, mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền đưa đi chữa trị, hoặc gia đình bị thiên tai nên bị túng thiếu nghiêm trọng cần có ngay sự giúp đỡ).

Trẻ em phải miễn cưỡng giao cấu với người phạm tội. Được hiểu trẻ em bị lệ thuộc vào người phạm tội hoặc đang ở trong tình trạng quẫn bách bị người phạm tội dùng các thủ đoạn khống chế tư tưởng (như doạ dẫm, hứa hẹn…) để buộc trẻ em phải miễn cưỡng giao cấu.

+ Tội phạm hoàn thành từ lúc trẻ em giao cấu với người phạm tội.

+ Trẻ em bị hại là người chưa thành niên từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi.

+ Việc đe doạ không phải là đe doạ bằng vũ lực.

- Hậu quả: Gây ảnh hưởng tâm lí nặng nề và đe dọa, xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của trẻ em.

Về mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Mục đích: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân.

Về chủ thể:

Chủ thể của tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Đồng thời phải có quan hệ lệ thuộc với trẻ em hoặc có quan hệ nhất định trong việc giúp đỡ trẻ em thoát khỏi tình trạng quẫn bách.

1.3. Hình phạt đối với tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có 3 khung hình phạt chính:

- Khung 1: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

- Khung 2: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu hành vi cưỡng dâm thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Khung 3: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Nhiều người cưỡng dâm một người;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung đó là:

“4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

2. Quan hệ tình dục với 1 người lớn tuổi có phạm luật?

Chào luật sư, em có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp: Em năm nay sinh viên 19 tuổi, có nhu cầu quan hệ tình dục nên em và 1 chị 35 tuổi đã đồng ý gặp nhau tại nhà nghỉ để quan hệ. Em và chị này không có quan hệ tình cảm đòi hỏi tiền bạc gì, chị ấy trả tiền thuê phong hết,và em chỉ việc quan hệ với chị ấy, 2 bên thõa mãn tình dục vậy thôi.
Cho em hỏi như vậy có phạm vào tội mại dâm, mua dâm không ạ ?
Em xin chân thành cám ơn !
- N

Luật sư trả lời:

Hành vi mua bán dâm theo quy định của pháp luật.

Khoản 1, khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 quy định:

"1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu"

Như vậy, hành vi của nam thanh niên được coi là hành vi mua dâm, hành vi của bạn của bạn là hành vi bán dâm mặc dù hai bên không thỏa thuận cụ thể là trả tiền nhưng có thỏa thuận là tặng cho tài sản đây được coi một lợi ích vật chất khác."

Vậy trong trường hợp của bạn, hai bên không trả tiền hoặc lợi ích khác cho nhau để được giao cấu nên bạn không thuộc trường hợp phạm tội mua, bán dâm theo quy định của pháp luật.

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003:

"Điều 22. Xử lý đối với người mua dâm

1. Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 23. Xử lý đối với người bán dâm

1. Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

Theo quy định của pháp luật hình sự thì không xử phạt với trường hợp mua dâm, bán dâm với những người đã thành niên. Hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xử phạt vi phạm quy định về trật tự công cộng như sau:

Điều 22. Hành vi mua dâm
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.
Điều 23. Hành vi bán dâm
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.
3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ quy định cấu thành tội mua dâm với người dưới 18 tuổi, cụ thể như sau:

Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên,

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hoặc tội cố ý lây truyền HIV cho người khác:

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho người khác

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với người dưới 18 tuổi;

c) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Vậy, bạn không phạm tội hình sự cũng như vi phạm hành chính về hành vi mua, bán dâm mà chúng tôi nêu trên, bạn có thể tham kháo các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Mua bán dâm hiện nay được xử lý như thế nào?

Kính thưa luật sư! Tôi nay cũng đã lớn tuổi, tôi sống ở một con phố nhộn nhịp ở hà nội. Một vài năm gần đây khu tôi sống xuất hiện nhiều vấn đề về an ninh trật tự, thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Cụ thể là chỗ tôi sống bỗng mấy năm nay mọc lên rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn và vô số nhà trọ. Hầu hết các thanh niên là nữ về khu này ở trọ để hành nghề mại dâm. Ban ngày thì vắng không có ai nhưng mỗi khi đêm xuống thì rất đông các cô gái đứng ra vỉa hè và một lực lượng đông không kém là các nam thanh niên mời chào, chèo kéo khách. Sự việc này tôi tin là ai cũng hiểu, chính quyền và đặc biệt là công an phường biết nhưng không thấy có động thái gì. Sự việc này khiến chúng tôi rất bức xúc và khó chịu khi ngày ngày chứng kiến cảnh tượng phản cảm của các cô gái hở hang, ăn nói tục tĩu ngay trước ngõ, trước cửa nhà.
Tôi muốn hỏi luật sư là hiện nay có cơ chế xử lý các đối tượng này không? không chỉ các cô gái bán dâm mà cả người mua dâm.
Trân trọng cảm ơn luật sư!

Quan hệ tình dục với 1 người lớn tuổi hơn mình có phạm tội mại dâm không

Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thực tế tình trạng mua bán dâm hiện nay tại các thành phố lớn của Việt Nam hết sức công khai và dễ nhận biết, để làm rõ vấn đề mà bạn quan tâm thì cần làm rõ các nội dung sau:

Theo pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 của Bộ công an quy định về mại dâm quy định mại dâm là hành vi lệch lạc, trái với chuẩn mực xã hội và thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Hành vi này là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án cả người bán dâm và người mua dâm.

Bán dâm là hành vi thực hiện quan hệ tình dục với một hoặc nhiều người khác là người mua dâm để được hưởng lợi ích vật chất.

Mua dâm là hành vi dùng lợi ích vất chất để chi trả cho người bán dâm để được quan hệ tình dục.

Hành vi mua dâm và bán dâm theo Điều 22, 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP năm 2013 bị xử lý như sau:

Đối với hành vi mua dâm:

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm;

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Đối với hành vi bán dâm:

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

+ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Thực tế hiện nay việc mua dâm, bán dâm ở Việt Nam rất thiếu cơ chế để xử lý. Trong Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về lĩnh vực này còn rất chung chung, khó có thể áp dụng vào thực tế. Tại Điều 329 quy định về tội mua dâm người dưới 18 tuổi còn không có quy định nào về định tội người mua dâm, người bán dâm: Tức là chỉ người môi giới mại dâm và người mua dâm người dưới 18 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

Để giải quyết vấn đề mà bạn cùng với các hộ dân tại khu phố đang bức xúc thì trước hết cần phải làm đơn trình báo lên cơ quan công an phường để được giải quyết, nếu sự thờ ơ của chính quyền địa phương với sự việc này thì mình có thể gửi đơn kiến nghị lên chính quyền cấp cao hơn để được giải quyết.

4. Tư vấn hình phạt đối với hành vi chứa gái mại dâm?

Kính chào luật sư! tôi có người bạn phạm tội chứa chấp gái mại dấm mà bây giờ bạn tôi đang nuôi con dưới 2 tháng tuổi , thế bạn tôi có phải đi tù không?
Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: P.H

Tư vấn hình phạt đối với hành vi chứa gái mại dâm ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017 quy định về tội chứa mại dâm như sau:

"Điều 327. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Căn cứ vào quy định trên, tùy vào mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi của bạn của bạn gây ra mà sẽ phải chịu mức hình phạt tương ứng.

Điều 67 Bộ luật này quy định về việc hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

"Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này."

Đối với trường hợp này, bạn của bạn đang nuôi con dưới 02 tháng tuổi, căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017 như đã nêu trên thì bạn của bạn sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê