- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị (Điều 389 Bộ luật tố tụng hình sự S năm 2015)

Hội đồng giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án, quyết định đó có căn cứ và đúng pháp luật.

- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của toà án cấp sơ thẩm hoặc toà án cấp phúc thẩm bị huỷ, sửa không đúng pháp luật (Điều 390 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Hội đồng giám đốc thẩm huỷ một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 371 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nếu huỷ để xét xử lại thì tuỳ trường hợp, hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm.

Trường hợp xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo thì hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định tạm giam cho đến khi viện kiểm sát hoặc toà án thụ lí lại vụ án.

- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại (Điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Hội đồng giám đốc thẩm huỷ một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 371 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nếu huỷ để xét xử lại thì tuỳ trường hợp, hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm.

Trường hợp xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo thì hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định tạm giam cho đến khi viện kiểm sát hoặc toà án thụ lí lại vụ án.

Thời hạn chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại theo quy định tại Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau: Nếu hội đồng giám đốc thẩm quyết định huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho viện kiểm sát cùng cấp để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu hội đồng giám đốc thẩm quyết định huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại vụ án ở cấp sơ thẩm hoặc ở cấp phúc thẩm thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho toà án có thẩm quyền để xét xử lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

>> Xem thêm:  Các loại thực nghiệm điều tra ? Mục đích của thực nghiệm điều tra ?

- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án (Điều 392 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Hội đồng giám đốc thẩm huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (Điều 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có đủ các điều kiện: Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã rố ràng, đầy đủ và việc sửa bản án, quyết định không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm xấu đĩ tình trạng của người bị kết án, không gây bất lợi cho bị hại, đương sự.

- Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm khi người kháng nghị giám đốc thẩm rút toàn bộ kháng nghị tại phiên toà Quyết định giám đốc thẩm (Điều 394 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định giám đốc thẩm có các nội dung:

- Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên toà;

- Họ tên các thành viên hội đồng giám đốc thẩm;

- Họ tên hiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phiên toà;

- Tên vụ án mà hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm;

>> Xem thêm:  Thực nghiệm điều tra là gì ? Quy định mới về thực nghiệm điều tra

- Tên, tuổi, địa chỉ của người bị kết án và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quyết định giám đốc thẩm;

- Tóm tắt nội dung vụ án, phần quyết định của bản án, quyết định đã có hỉệu lực pháp luật bị kháng nghị;

- Quyết định kháng nghị, căn cứ kháng nghị;

- Nhận định của hội đồng giám đốc thẩm, trong đó phải phân tích những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị;

- Điểm, khoản, điều của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự mà hội đồng giám đốc thẩm căn cứ để ra quyết định;

- Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm.

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm (Điều 395 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, hội đông giám đốc thẩm phải gửi quyết định giám đốc thẩm cho người bị kết án, người đã kháng nghị; viện kiểm sát cùng cấp; viện kiểm sát, toà án nơi đã xét xử sơ thẩm, phức thẩm; cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị hoặc người đại diện của họ; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc, học tập.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật hình sự, luật tố tụng hình sự về thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm vụ án hình sự - Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khám xét là gì ? Quy định pháp luật về khám xét người, khám xét chỗ ở ?

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về bảo vệ người làm chứng trong vụ án hình sự ?