Luật sư tư vấn về chủ đề "giám đốc thẩm"

giám đốc thẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giám đốc thẩm.

Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của TANDTC và TANDCC về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hệ thống 39 án lệ

Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của TANDTC và TANDCC về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hệ thống 39 án lệ
Luật Minh Khuê giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của Tòa Án Nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hệ thống 39 án lệ" do Hữu Đại – Vũ Tươi hệ thống.

Hướng dẫn giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Bài viết dưới đây của Luật Minh khuê chúng tôi sẽ biên soạn cho bạn đọc về Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm....

Những điểm mới về trình tự, thủ tục liên quan đến việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015

Những điểm mới về trình tự, thủ tục liên quan đến việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được bổ sung một loạt các quy định mới về trình tự, thủ tục liên quan đến kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn những năm qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015

Nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 thì Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có nhiều quy định mới. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu những nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được bổ sung một loạt các quy định mới về trình tự, thủ tục liên quan đến kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn những năm qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bổ sung nhiều quy định mới. Trong đó có quy định về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Những nội dung mới về căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015

Những nội dung mới về căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015
Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn và yêu cầu của tình hình mới, so sánh với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, quy định về giám đốc thẩm có nhiều quy định được giữ nguyên; nhưng cũng có nhiều điểm mới quan trọng và đáng được ghi nhận