Luật sư tư vấn về chủ đề "giám đốc thẩm"

giám đốc thẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giám đốc thẩm.

Những điểm mới về trình tự, thủ tục liên quan đến việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015

Những điểm mới về trình tự, thủ tục liên quan đến việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được bổ sung một loạt các quy định mới về trình tự, thủ tục liên quan đến kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn những năm qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bổ sung nhiều quy định mới. Trong đó có quy định về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được bổ sung một loạt các quy định mới về trình tự, thủ tục liên quan đến kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn những năm qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015

Nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 thì Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có nhiều quy định mới. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu những nội dung mới trong quy định "Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm" theo BLTTHS 2015

Những nội dung mới về căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015

Những nội dung mới về căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong BLTTHS 2015
Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn và yêu cầu của tình hình mới, so sánh với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, quy định về giám đốc thẩm có nhiều quy định được giữ nguyên; nhưng cũng có nhiều điểm mới quan trọng và đáng được ghi nhận

Quy định về khái niệm Giám đốc thẩm là gì ?

Quy định về khái niệm Giám đốc thẩm là gì ?
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm?

Quy định về quyết định tái thẩm vụ án hình sự

Quy định về quyết định tái thẩm vụ án hình sự
Quyết định tái thẩm là một văn bản pháp lý do Hội đồng tái thẩm ban hành theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhằm xác định tính hợp pháp hay không hợp pháp của bản án hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị tái thẩm.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook