Cụ thể, hồ sơ dự thầu trong phần năng lực tài chính thì bảng tổng hợp có ghi là năng lực đạt 8 tỷ (vượt xa so với yêu cầu) tuy nhiên khi kiểm tra thì không có phần xác nhận của ngân hàng với số tiền 6 tỷ và cng các khoản khác (các hợp đồng còn đang thực hiện) thì không đủ theo yêu cầu. Như vậy thì phải xứ lý như thế nào, vì nếu sử dụng tiền của các hợp đồng đang thực hiện khác thì không đúng vì các khoản tiền đó còn đang phục vụ cho các công trình đó. Cảm ơn

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu thầu năm 2013

2. Luật sư trả lời

Căn cứ theo Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Như vậy, nhà thầu có tư cách hợp lệ là nhà thầu phải đảm bảo cùng lúc tất cả các yếu tố trên. Trong đó, căn cứ theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Do đó, mặc dù chi nhánh của bạn hạch toán độc lập, tuy nhiên chi nhánh vẫn là một đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không có tài sản riêng và không tự mình chịu trách nhiệm về tài sản của chi nhánh, vì vậy chi nhánh không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nên chi nhánh không thể tham gia đấu thầu.

Căn cứ vào Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2013, năng lực tài chính của nhà thầu được quy định như sau: Năng lực tài chính bao gồm tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu. Như vậy, trong trường hợp của bạn, các hợp đồng đang còn thực hiện vẫn được tính vào năng lực tài chính của nhà thầu. Trường hợp chi nhánh được công ty ủy quyền tham dự thầu thì chi nhánh được tham gia dự thầu với tư cách công ty.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?