Hồ sơ trước và hồ sơ bây giờ chưa lần nào tôi bị phạt.Tôi có điện thoại lên tổng đài nhờ xử lý về việc chi phí nợ này, thì không ai nói gì, cứ bảo là do tôi nộp trễ lần này là thứ 3 và ngân hàng chỉ hỗ trợ cho khách hàng được 2 lần. Vậy tôi xin hỏi luật sư: đối với khách hàng đã từng và đang vay vốn tại một công ty tài chính và đối với một hợp đồng thời hạn 12 tháng, thì công ty có thể hỗ trợ cho khách hàng được vài tháng không ? Và đến hôm nay Homecredit lại điện thoại nói chi phí phát sinh từ 250.000 (đồng) lên đến 5000.000 (đồng) nhưng tôi đã không đồng ý.

Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn luật dân sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời :

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty luật Minh Khuê chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất quyết định quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

2. Nội dung tư vấn :

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

Về hành vi của bạn: Bạn vay Homecredit số tiền 5 triệu đồng, với thời hạn là 12 tháng. Bạn có nói tháng 9 vừa qua do có sự cố nên đến ngày 27 tháng 9 mới nộp. Do nội dung bạn mô tả chưa rõ ràng, nên theo cách hiểu của chúng tôi về vấn đề thì bạn đang vay Homecredit theo hình thức vay trả góp hàng tháng, và đến kì hạn tháng 9, do có sự cố nên bạn đã  không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn như đã thỏa thuận với Homecredit. Từ phân tích này, chúng tôi xin giải đáp:

Theo điểm a, khoản 1, Điều 22, quyết đinh số 20/VBHN-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 22 tháng 05 năm 2014 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối vơi khách hàng quy định :

"Điều 22. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ :

1. Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay:

a) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay.”

Như vậy, khi đến kỳ thanh toán trong tháng 9 , do có sự cố mà bạn không có khả năng thanh toán đúng hạn số nợ phải trả cho Homecredit thì bạn có thể được công ty xem xét về để điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trong tháng  này để bạn có thể thanh toán số nợ cho công ty mà không vi phạm hợp đồng nếu như được công ty đánh giá là bạn có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo. Việc bạn đã và đang vay vốn tại Homecredit và với hợp đồng thời hạn 12 tháng thì có thể được công ty lấy làm cơ sở để xem xét.

Tuy nhiên, bạn có nói, Homecredit có trả lời lại là bạn đã nộp chậm lần này là thứ 3, và công ty chỉ hỗ trợ cho khách hàng được 2 lần.Vậy, theo chúng tôi hiểu thì Homecredit đã xem xét và chấp nhận cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho bạn hai lần trước đó và theo quy định của công ty thì chỉ được tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ tối đa hai lần cho khách hàng khi họ chậm trả nợ. Do vậy, bạn sẽ không được công ty điều chỉnh lại kỳ hạn trả nợ nên bạn có thể phải chiu phí phạt do vi phạm hợp đồng.Cụ thể như sau:

Theo khoản 2, điều 13 , quyết đinh số 20/VBHN-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 22 tháng 05 năm 2014 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối vơi khách hàng quy định :

"Điều 13. Trả nợ gốc và lãi vốn vay

2. Đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ; việc phạt chậm trả đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có nợ quá hạn vào tài khoản cho vay thích hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Dựa  vào quy định trên thì nếu trong hợp đồng vay tín dụng mà bạn đã ký kết với Homecredit có điều khoản thỏa thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng do chậm trả nợ thì mức phí phạt sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó. Do đó, với mức phạt mà bên Homecredit đưa ra với bạn mà hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng vay giữa bạn và Homecredit thì bạn buộc phải chiụ phạt với chi phí này.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cho vay tiền làm ăn có tiền nhưng không trả nên báo công an không ?