1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước cập nhật mới nhất

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Kho bạc Nhà nước hiện đang sử dụng Mẫu số 01 theo quy định của Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

>> Tải ngay: Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2023

(Dán ảnh 4x6)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

Quản lý Tài chính

Đơn vị dự tuyển(2):

Kho bạc Nhà nước

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1988 Nam(3) ☐ Nữ ☒

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 123456789 Ngày cấp: 20/07/2010 Nơi cấp: Hà Nội

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/05/2012 Ngày chính thức: 01/05/2015

Số điện thoại di động để báo tin: 0987654321 Email: anh.nguyen@gmail.com

Quê quán: Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): 123 ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tình trạng sức khoẻ: Tốt Chiều cao: 1m65 Cân nặng: 55kg

Thành phần bản thân hiện nay: Độc thân

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán tài chính

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội

Bố

Nguyễn Văn A

01/01/1960

Hà Nội, Kế toán trưởng, Công ty Tài chính ABC, Hà Nội

Mẹ

Nguyễn Thị B

10/05/1965

Hưng Yên, Giáo viên, Trường Trung học XYZ, Hưng Yên

Anh trai

Nguyễn Văn C

20/03/1985

Hà Nội, Chuyên viên Tài chính, Ngân hàng XYZ, Hà Nội

Em gái

Nguyễn Thị D

05/09/1990

Hà Nội, Nhân viên Văn phòng, Công ty ABC, Hà Nội

Ông nội

Nguyễn Văn E

20/12/1935

Hà Nội, Hưu trí, Trưởng bản xã ABC, Hà Nội

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

01/06/2010

Đại học ABC

Cử nhân Kế toán

123456789

Kế toán

Kế toán Tài chính

Chính quy

Giỏi

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

01/07/2010 – 30/11/2023

Công ty Cổ phần ABC

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Miễn thi ngoại ngữ do: Hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh B1

Miễn thi tin học do: Có chứng chỉ Tin học văn phòng

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

VIII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trong mẫu đơn chỉ mang tính minh họa.

 

2. Hướng dẫn cách điền mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước chi tiết

Cách điền mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước có thể được thực hiện như sau:

(1) Mục Vị trí dự tuyển: Chính xác tên vị trí dự tuyển phải phản ánh đúng chức danh nghề nghiệp đã đăng ký.

(2) Mục đơn vị dự tuyển: Ghi rõ tên của cơ quan hoặc tổ chức đăng ký dự tuyển.

(3) Mục THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo chữ in hoa, tương ứng với giấy khai sinh. Ví dụ: NGUYỄN VĂN C.

- Ngày, tháng, năm sinh: Điền đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh từ giấy khai sinh. Ví dụ: 01/02/1991.

- Nam/Nữ: Đánh dấu X vào ô Nam hoặc Nữ tùy thuộc vào giới tính.

- Dân tộc: Ghi theo thông tin từ giấy khai sinh, ví dụ: Kinh, Hoa, Chăm, Mường.

- Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp: Ghi chính xác thông tin từ CMND hoặc CCCD.

- Số điện thoại di động để báo tin: Ghi rõ số điện thoại liên hệ và có thể thêm địa chỉ email nếu có.

- Quê quán: Ghi rõ 3 cấp: Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

- Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác và đầy đủ thông tin.

- Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Ghi chính xác địa chỉ để liên lạc khi cần thông báo kết quả.

- Tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng: Dựa trên thông tin từ Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị.

- Thành phần bản thân hiện nay: Ghi rõ tình trạng hiện tại như sinh viên mới tốt nghiệp, viên chức, lao động hợp đồng, hoặc chưa có việc làm.

- Trình độ văn hóa: Ghi rõ liệu đã tốt nghiệp 12/12 chính quy hay bổ túc văn hóa.

- Trình độ chuyên môn: Điền thông tin từ văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển, kèm theo các thông tin đầy đủ và chính xác nhất theo văn bằng cao nhất đã đạt được.

- Loại hình đào tạo của văn bằng chuyên môn: Ghi rõ loại hình đào tạo như chính quy, tại chức, để bảo đảm tính chính xác và đầy đủ.

(4) Mục THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH:

Đề xuất ghi đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, và đơn vị công tác của cha, mẹ, anh, chị, em, và con.

(5) Mục THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Đề xuất ghi đầy đủ và chính xác tất cả văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành liên quan đến yêu cầu của vị trí việc làm, cũng như chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đã được cấp.

- Nếu thí sinh có nhiều bằng chuyên môn, đề xuất ghi đầy đủ thông tin liên quan đến từng văn bằng theo thứ tự quá trình học từ thấp đến cao.

- Đề xuất ghi rõ tên trường, cơ sở đào tạo cấp theo văn bằng chuyên môn và chứng chỉ.

- Đề xuất ghi rõ chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm), ngành đào tạo (theo bằng tốt nghiệp), và hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, ...).

(6) Mục THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có):

Đề xuất ghi thông tin chi tiết về quá trình công tác có liên quan đến vị trí dự tuyển từ thời điểm bắt đầu đến nay.

(7) Mục MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC:

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển.

(8) Mục ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ:

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển.

(9) Mục ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có):

Ghi rõ liệu có thuộc đối tượng ưu tiên theo Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

 

3. Điều kiện đối với người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước

Để xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức của Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Điều 9 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

- Người tham gia kỳ thi cần đạt kết quả điểm thi tại vòng 2 từ 50 điểm trở lên. Trong trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết, người dự thi phải tham gia đầy đủ cả hai phần kiểm tra, tức là phỏng vấn và viết;

- Kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 của Nghị định này (nếu có) sẽ được so sánh, và ưu tiên sẽ được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí công việc.

- Trong trường hợp có hai người trở lên có tổng điểm tính theo quy định tại Điều 1 khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí tuyển dụng, người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn sẽ được xác định là người trúng tuyển. Nếu vẫn không thể xác định, quyết định sẽ thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức.

- Những người không trúng tuyển trong kỳ thi không được giữ lại kết quả thi tuyển cho các kỳ thi sau.

Bài viết liên quan: Lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2023 mới nhất

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!