Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn:

1. Hợp đồng thuê tài sản

Căn cứ theo điều 472 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hơp đồng thuê tài sản như sau:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng tài sản thuê

Và theo điều 477 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng tài sản thuê là:

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

3. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

Bên Thuê tài sản có nghĩa vụ sau đây:

Điều 479. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì trường hợp của bạn được chia làm các trường hợp cụ thể sau:

- Trường hợp 1, nếu nhà bạn thuê bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bạn thì bạn có quyền yêu cầu chủ nhà sửa chữa nhà. Chủ nhà có nghĩa vụ phải sửa chữa, bảo dưỡng nhà, khắc phục hư hỏng. Trong trường hợp chủ nhà cố tình không sửa chữa, bảo dưỡng nhà thì bạn có thể tự sửa chữa và thông báo cho chủ nhà biết đồng thời yêu cầu chủ nhà thanh toán chi phí sửa chữa. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà và yêu cầu chủ nhà bồi thường thiệt hại do nhà bị hư hỏng gây ra.

- Trường hợp 2, nếu nhà bị hư hỏng do lỗi về phía bạn, bạn có trách nhiệm sửa chữa và bồi thường thiệt hại do nhà hư hỏng gây ra. Tuy nhiên bạn không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng nhà thuê.

Như vậy, bạn cần đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp của bạn xem nguyên nhân dẫn đến nhà hư hỏng, xuống cấp trầm trọng là do bên nào để có thể xác định được ai là người có trách nhiệm sữa chữa, khắc phục nhà theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: …………….............

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………....................

CMND số: ……………....... cấp ngày …./…./……. tại:………………………...

Số điện thoại:……………………………………………………………………...

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ……………………...

Số điện thoại:……………………………………………………………………...

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………

………………………………………………………………………………….....….

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………....…….

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

- Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

- Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

- Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

- Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

- Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

- Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

- Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

- Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

- Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

- Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

5. Một số lưu ý khi thuê trọ

Tùy theo mục đích sử dụng cũng như nhu cầu của bạn, phòng trọ được chia thành nhiều loại khác nhau.

- Thuê phòng trọ giá rẻ:

Là hình thức kinh doanh khá phổ biến, mức thuê phù hợp với nhiều khách hàng khác nhau. Đặc biệt, thuê phòng trọ giá rẻ rất phù hợp với những đối tượng có thu nhập thấp, lao động tự do…Tuy nhiên, những phòng trọ giá rẻ này sẽ ẩn chứa khá nhiều rủi ro khác nhau.

Phòng trọ giá rẻ có mặt hạn chế về chất lượng phòng, hạ tầng xung quanh, an ninh khu vực… Vị trí xây dựng thường ở khu vực có khu công nghiệp, các trường đại học, vùng ven, ngoại thành. Giá thuê thường từ 1 triệu đến 3 triệu/tháng với diện tích 10m2 đến 25m2.

- Thuê phòng trọ với giá bình dân:

Thuê phòng trọ bình dân thường phù hợp với các bạn nhân viên văn phòng, hộ gia đình có mức thu nhập ổn định. Hoặc có thể là nhóm sinh viên – học sinh có điều kiện kinh tế… Những phòng này thường có vị trí đẹp, tiện đi lại.

Giá phòng trọ bình dân dao động từ 3,5 triệu đến 6 triệu/tháng cho diện tích từ 25m2 đến 50m2. Thông thường những phòng trọ này sẽ được trang bị những tiện nghi cơ bản nhất. Nhiều nơi thuê xong, bạn chỉ cần mang đồ đến ở.

Ngoài ra, hình thức cho thuê trọ còn có các căn hộ dịch vụ, ký túc xá, homestay. Mỗi hình thức sẽ có nhiều giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí và kinh phí đầu tư.

Giá thuê phòng trọ phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Chi phí thuê phòng trọ phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố khác nhau. Điển hình như

+ Ví trí phòng trọ, nhà trọ

+ Hệ thống hạ tầng giao thông

+ Tiện ích xung quanh khu vực thuê phòng trọ

+ Chất lượng phòng trọ và các tiện nghi bên trong phòng

Những phòng trọ dịch vụ với nhiều tiện nghi hoặc gần trung tâm hơn thì sẽ có giá thuê đắt hơn.

Tìm thuê phòng trọ như thế nào cho nhanh và hiệu quả?

Để tìm thuê phòng trọ được nhanh, bạn hãy thử tìm phòng dựa trên những cách sau:

Thuê phòng trọ nhờ vào sự giới thiệu của mọi người xung quanh:

Nếu có nhu cầu cần thuê phòng trọ, hãy nhờ mọi người xung quanh tìm kiếm và giới thiệu. Đầu tiên, nên nhờ những người bạn, đồng nghiệp ở khu vực bạn cần thuê tìm kiếm. Sau đó, có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm để mọi người tìm hiểu và hỗ trợ bạn.

Mọi người sẽ tìm kiếm phòng cho thuê theo đúng nhu cầu ở và khả năng tài chính của bạn. Đây cũng là cách tìm kiếm phòng cho thuê khá tốt và hiệu quả. Với những nhà trọ được người quen giới thiệu, bạn cũng an tâm về chất lượng và an ninh hơn.

Tìm phòng trọ thông nhờ tìm kiếm thông tin trên internet:

Thời đại của internet nên việc tìm kiếm thông tin thuê phòng trọ thông qua vài cú click chuột rất dễ dàng. Tuy nhiên, để tìm thuê phòng hiệu quả, bạn nhớ lựa chọn những trang website bất động sản uy tín. Điển hình có thể kể đến trang website mogi.vn hay muaban.net…

Thuê phòng trọ trên website bất động sản nên lưu ý gì?

- Bạn nên tìm kiếm những thông tin đăng cho thuê phòng mới nhất.

- Hãy chọn những tin đăng có đầy đủ các thông tin cụ thể. Như phải có nội dung về giá tiền, diện tích, hạ tầng xung quanh, tiện nghi phòng trọ…

- Thông tin liên hệ với người cho thuê phòng phải thật rõ ràng.

- Nên lựa chọn những phòng trọ có kèm theo hình ảnh minh họa thật.

Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thuê phòng từ các diễn đàn, group bất động sản khác nhau.

Thuê phòng trọ bằng cách đến tìm tại khu vực bạn muốn thuê:

Nếu bạn có thời gian thì bạn nên đi tìm phòng trọ trực tiếp để có cái nhìn khách quan, thực tế hơn.

Bạn có thể tìm trực tiếp bằng cách như

+ Khoanh vùng khu vực bạn muốn thuê phòng, sau đó đến tận nơi để tìm

+ Lựa chọn những nơi có treo biển thông báo cho thuê phòng và xem phòng trực tiếp

+ Hỏi những người dân sinh sống trong khu vực đó xem có nhà nào đang cần cho thuê phòng không?

Ngoài ra, bạn có thể tìm phòng thông qua các trung tâm môi giới phòng trọ. Bạn chỉ cần mất một khoản phí dịch vụ, họ sẽ tìm cho bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê