1. Phụ huynh cần cung cấp thông tin gì để con được cấp mã số định danh?

Cấu trúc số định danh cá nhân, theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP. Theo đó: Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể: 

- Phần đầu tiên gồm 6 số, đại diện cho các mã thông tin cụ thể.

+ Trước tiên, chữ số đầu tiên trong phần này biểu thị mã thế kỷ sinh. Chúng ta có mã '1' cho thế kỷ 19, '2' cho thế kỷ 20 và '3' cho thế kỷ 21. Điều này giúp xác định thời điểm sinh của cá nhân một cách chính xác.

+ Tiếp theo, chữ số thứ hai trong số định danh cá nhân là mã giới tính. Các số lẻ được gán cho nam và các số chẵn được gán cho nữ. Điều này cho phép phân biệt giới tính của cá nhân một cách rõ ràng.

+ Chữ số thứ ba và thứ tư trong phần mã thông tin đại diện cho năm sinh của công dân. Điều này giúp xác định năm sinh của cá nhân một cách chính xác, từ đó thuận tiện cho việc thống kê và quản lý dữ liệu dân cư.

+ Chữ số thứ năm và sáu trong phần mã thông tin là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi cá nhân đăng ký khai sinh. Mã này cho phép xác định địa điểm đăng ký khai sinh và quản lý dân cư của công dân.

- Phần còn lại của số định danh cá nhân gồm 6 số, được tạo ngẫu nhiên và không có mẫu số hoặc sự tương quan nào. Mục đích của phần này là đảm bảo tính duy nhất và bảo mật của số định danh cá nhân.

Số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc xác định danh tính và quản lý thông tin cá nhân của mỗi công dân trong hệ thống quản lý hành chính. Nó đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác trong việc phân biệt các cá nhân và hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả.

Triển khai hệ thống số định danh cá nhân theo quy định mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp đơn giản hóa quá trình lưu trữ thông tin cá nhân, tăng cường hiệu quả quản lý dữ liệu và thuận tiện cho các thủ tục hành chính. Hơn nữa, số định danh cá nhân hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ và quyền lợi đích danh, bao gồm chăm sóc xã hội, chăm sóc y tế, việc làm và giáo dục.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, phụ huynh cần cung cấp một số thông tin cụ thể để trẻ em được cấp mã số định danh. Những thông tin này bao gồm:

+ Họ, chữ đệm và tên khai sinh của trẻ: Đây là các thông tin cá nhân cơ bản để định danh cho trẻ. Họ và tên khai sinh sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thức và tài liệu liên quan đến trẻ.

+ Ngày, tháng, năm sinh của trẻ: Thông tin này giúp xác định tuổi của trẻ và đảm bảo tính chính xác trong việc quản lý dữ liệu về trẻ em.

+ Giới tính của trẻ: Thông tin này giúp phân biệt giới tính của trẻ là nam hay nữ, đồng thời hỗ trợ trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ phù hợp cho trẻ.

+ Nơi đăng ký khai sinh của trẻ: Địa điểm đăng ký khai sinh của trẻ được ghi lại để xác định nơi trẻ được sinh ra và quản lý hành chính liên quan đến trẻ.

+ Quê quán của trẻ: Thông tin này cho biết vùng đất mà trẻ có nguồn gốc và liên quan đến quản lý dân cư và quyền lợi của trẻ.

+ Dân tộc của trẻ: Thông tin này giúp xác định dân tộc mà trẻ thuộc về, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng chính sách và các chương trình hỗ trợ dân tộc.

+ Quốc tịch của trẻ: Thông tin này cho biết quốc tịch mà trẻ sở hữu, đặc biệt quan trọng trong các trường hợp liên quan đến quốc tịch và quyền lợi công dân của trẻ.

+ Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp: Thông tin này cung cấp chi tiết về cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ, bao gồm họ, chữ đệm, tên và quốc tịch của họ. Điều này giúp xác định nguồn gốc và quyền lợi gia đình của trẻ.

Tuy nhiên, trong trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ, thông tin này có thể bị bỏ qua. Thông tin về cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp rất quan trọng để xác định quan hệ gia đình và quản lý quyền lợi của trẻ.

 

2. Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh nhanh chóng, tiện lợi

Người dân có thể thực hiện tra cứu mã số định danh cá nhân theo hai phương pháp sau:

- Tra cứu mã định danh trên Căn cước công dân:

Đối với những người đã có căn cước công dân, mã số định danh cá nhân được liên kết trực tiếp với số trên căn cước công dân của họ. Để tra cứu mã số định danh cá nhân, người dân chỉ cần xem số gồm 12 chữ số trên căn cước công dân của mình. Đây là mã số định danh cá nhân của họ và được sử dụng để xác định danh tính và quản lý thông tin cá nhân trong các hoạt động hành chính.

- Tra cứu mã định danh trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú:

Đối với những người chưa có căn cước công dân hoặc không có thông tin căn cước công dân, họ vẫn có thể tra cứu mã số định danh cá nhân của mình thông qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Cổng dịch vụ công quản lý cư trú cung cấp các dịch vụ trực tuyến liên quan đến thông tin cá nhân và quản lý dân cư. Người dân có thể truy cập vào cổng này và sử dụng các chức năng tra cứu để tìm hiểu mã số định danh cá nhân của mình.

Việc tra cứu mã số định danh cá nhân là quan trọng để người dân có thể biết và kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Điều này đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong quản lý dữ liệu cá nhân. Các cơ quan chính phủ có thẩm quyền trong việc cung cấp dịch vụ công và quản lý dân cư đảm bảo rằng việc tra cứu mã số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dân.

Để tra cứu mã số định danh cá nhân của bạn thông qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú trên Internet, hãy tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú trên Internet. Đây là một nền tảng trực tuyến được cung cấp bởi chính quyền và cung cấp dịch vụ liên quan đến thông tin cá nhân và quản lý cư trú.

Bước 2: Trên trang chủ của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, bạn sẽ thấy tùy chọn "Đăng nhập". Nhấp vào đó để tiếp tục quá trình tra cứu mã định danh cá nhân.

Bước 3: Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia. Hãy sử dụng tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, trên giao diện của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, bạn sẽ tìm thấy biểu tượng hoặc liên kết với nhãn "LƯU TRÚ". Nhấp vào biểu tượng hoặc liên kết đó để tiếp tục quá trình tra cứu mã định danh cá nhân của bạn.

Bước 5: Kết quả tra cứu sẽ hiển thị thông tin về mã định danh cá nhân của bạn. Thông tin này thường được gọi là "THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO" và chứa các chi tiết như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và các thông tin cá nhân khác liên quan.

Việc sử dụng Cổng dịch vụ công quản lý cư trú trên Internet để tra cứu mã số định danh cá nhân là tiện lợi và an toàn, giúp bạn kiểm soát thông tin cá nhân của mình và đảm bảo tính chính xác trong quản lý dữ liệu. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan chính phủ liên quan để thực hiện quá trình tra cứu một cách chính xác và an toàn.

3. Mã số định danh dùng để làm gì?

Mã số định danh cá nhân (MSĐD) là một hệ thống mã số được Nhà nước quản lý và tích hợp rất nhiều thông tin quan trọng về công dân. MSĐD không chỉ là một con số ngẫu nhiên, mà còn chứa đựng nhiều thông tin cá nhân quan trọng nhằm xác định danh tính và quản lý dân cư. Dưới đây là một số thông tin mà MSĐD có thể chứa:

- Họ và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh: MSĐD thường gắn liền với thông tin cá nhân cơ bản như họ và tên khai sinh, giúp xác định rõ ràng danh tính của công dân. Thông tin về ngày tháng năm sinh cũng được ghi lại để xác định độ tuổi và thời điểm sinh của cá nhân đó.

- Giới tính: MSĐD còn bao gồm thông tin về giới tính của công dân. Thông tin này quan trọng trong việc phân biệt nam và nữ và có thể được sử dụng trong các hoạt động quản lý dân cư và cung cấp dịch vụ công.

- Nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, tạm trú: MSĐD cung cấp thông tin về nơi đăng ký khai sinh của công dân, tức là địa chỉ đăng ký ban đầu. Ngoài ra, nó cũng bao gồm thông tin về nơi thường trú và tạm trú của công dân, giúp quản lý và xác định địa chỉ hiện tại của cá nhân.

- Quê quán, dân tộc, tôn giáo: Thông tin về quê quán, dân tộc và tôn giáo cũng có thể được liên kết với MSĐD. Điều này giúp xác định nguồn gốc văn hóa và thông tin đa dạng về dân tộc và tôn giáo của công dân.

Qua đó, MSĐD không chỉ đơn thuần là một con số, mà là một hệ thống quản lý thông tin cá nhân phức tạp giúp Nhà nước quản lý và cung cấp dịch vụ công một cách chính xác và hiệu quả. Việc tích hợp nhiều thông tin quan trọng vào MSĐD giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của công dân.

Mã định danh cá nhân (MSĐD) là một số dãy được sử dụng trong hầu hết các thủ tục hành chính, và đồng thời cũng là số Căn cước công dân. Người dân có thể sử dụng MSĐD để thực hiện những việc sau đây:

- Chứng minh danh tính: MSĐD được sử dụng để chứng minh danh tính trong các giao dịch, hợp đồng và thủ tục hành chính. Với MSĐD, người dân có thể xác thực thông tin cá nhân của mình một cách chính xác và thuận tiện.

- Tra cứu thông tin: MSĐD cho phép người dân tra cứu thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này giúp cung cấp thông tin chính xác về địa chỉ, quê quán, dân tộc và các thông tin cá nhân khác liên quan.

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử: MSĐD có thể được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử. Người dân có thể sử dụng tài khoản này để thay thế các giấy tờ như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ tương tự.

- Khai báo thuế: MSĐD có thể được sử dụng thay thế cho mã số thuế cá nhân trong quá trình khai báo thuế. Theo Luật Quản lý thuế năm 2019, khi MSĐD được cấp cho toàn bộ người dân, nó sẽ được sử dụng thay thế cho mã số thuế cá nhân.

- Mua bán nhà ở: MSĐD có thể được sử dụng thay thế cho giấy tờ tùy thân trong quá trình mua bán nhà ở. Theo Nghị định 30/2021/NĐ-CP, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối và vận hành, MSĐD có thể được sử dụng để xác minh thông tin cá nhân của người dân.

Tổng hợp lại, MSĐD không chỉ là một con số, mà là một công cụ quan trọng trong việc xác định danh tính và thực hiện các thủ tục hành chính. Việc sử dụng MSĐD giúp tăng tính chính xác, thuận tiện và an toàn trong quản lý thông tin cá nhân của người dân.

Bài viết liên quan: Mã định danh học sinh sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Phụ huynh cần cung cấp thông tin gì để con được cấp mã số định danh? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!