1. Nguyên tắc phải đảm bảo khi sắc kí khí để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi ?

Mục 3 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999) đã đề cập đến nguyên tắc xác định phương pháp sắc kí khí để đo lường dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm phospho hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần vào việc kiểm soát chất lượng thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đầu tiên, phần mẫu thử được thực hiện quá trình chiết bằng axeton. Quá trình này giúp tách chất cần kiểm tra từ mẫu thử, tạo điều kiện cho các bước xử lý và đo lường tiếp theo. Sau đó, phần dịch lọc được pha loãng với nước và dung dịch natri clorua bão hòa. Việc này giúp chuẩn bị mẫu cho bước tiếp theo trong quy trình.

Thuốc bảo vệ thực vật được tách phân đoạn trong diclometan, một dung môi phổ biến trong quá trình chiết. Điều này giúp loại bỏ các thành phần không mong muốn, tập trung chất cần kiểm tra. Phần dịch chiết cô đặc sau đó được làm sạch trên cột sắc kí silica gel đã khử hoạt tính, với 10% nước. Bước này nhằm loại bỏ những chất còn dư thừa, đảm bảo sự chính xác và độ chọn lọc của phương pháp.

Cuối cùng, phần dư lượng được xác định bằng sắc kí khí, sử dụng detector chọn lọc phospho hoặc detector chọn lọc khối lượng. Quy trình này giúp xác định mức độ của thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu thử và đảm bảo rằng chúng đạt đến ngưỡng an toàn cho sức khỏe con người. Các detector chọn lọc này là những công cụ quan trọng giúp phân biệt và xác định chính xác thành phần của mẫu thử.

Việc áp dụng các nguyên tắc này từ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 không chỉ là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng thực phẩm mà còn là nỗ lực hướng tới việc bảo vệ môi trường. Quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không chỉ là một phần trong quy trình kiểm soát chất lượng mà còn là sự cam kết của ngành công nghiệp chăn nuôi và nông nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

2. Loại thức ăn chăn nuôi nào có thể được áp dụng phương pháp sắc kí khí ?

Theo Mục 1 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999), phương pháp sắc kí khí có thể được áp dụng cho nhiều loại thức ăn chăn nuôi khác nhau, chủ yếu là những loại thức ăn mà có thể chứa dư lượng của các chất hoạt động trong nhóm phospho hữu cơ. Cụ thể, danh sách các chất này gồm azinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos, carbophenothion, chlorpyrifos, chlorpyrifos-metyl, diazinon, dimethoate, ethion, fonofos, malathion, methidathion, parathion, parathion-methyl, pirimiphos-ethyl và pirimiphos-methyl.

Mục tiêu của phương pháp này là để xác định và kiểm soát dư lượng của các chất này trong thức ăn chăn nuôi, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng và duy trì chất lượng của sản phẩm chăn nuôi. Điều này là quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh môi trường chăn nuôi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thức ăn an toàn và chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Giới hạn dưới của phép xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ được xác định là 0,01 mg/g. Điều này là một tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo rằng dư lượng của các chất này trong thức ăn chăn nuôi là an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc thiết lập giới hạn này cũng là một biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát việc sử dụng quá mức các chất phytosanitary, bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, trong chú thích của tiêu chuẩn, cũng đề cập đến việc phương pháp này có thể áp dụng được cho các chất phytosanitary khác như methaccrifos và fenitrothion, nhưng chưa được đánh giá xác nhận cho các chất này. Điều này đưa ra một điểm quan trọng, là cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để mở rộng ứng dụng của phương pháp sắc kí khí đối với các chất khác, đồng thời đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả đo lường. Việc này có thể đóng góp vào việc cập nhật và phát triển tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong ngành chăn nuôi.

3. Quy định về thuốc thử và vật liệu thử trong phương pháp sắc kí khí ?

Tại Mục 4 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999), được đề cập đến quy trình và các điều kiện cụ thể trong việc xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thức ăn chăn nuôi. Điều này không chỉ là một bước quan trọng trong quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn mà còn là biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng.

Quy định đầu tiên là chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích và có độ tinh khiết phù hợp để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Điều này là quan trọng để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo lường. Quy trình kiểm tra độ tinh khiết của thuốc thử được thực hiện bằng cách thực hiện phép thử trắng đối với thuốc thử dưới cùng điều kiện đã sử dụng trong phương pháp. Sắc phổ không được có các tạp chất gây nhiễu, đảm bảo rằng mỗi mẫu được đánh giá với độ chính xác cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bước này, cần phải lưu ý đến cảnh báo về việc một số dung môi hữu cơ có thể gây ung thư. Việc sử dụng chúng đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn để bảo vệ sức khỏe người thực hiện.

Danh sách các dung cụ và chất liệu được sử dụng trong quy trình bao gồm nước (phải phù hợp với loại 3 của TCVN 4851), hexan, axeton, diclometan, etyl axetat, silica gel, hoạt hóa silica gel 60, khí trơ (như khí nitơ), natri sulfat (dạng khan), dung dịch natri clorua bão hòa, chất chuẩn đối chứng thuốc bảo vệ thực vật, chất chuẩn nội (tributylphosphat) và dung dịch chuẩn thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình chuẩn bị hoạt hóa silica gel đặc biệt chi tiết, bao gồm việc sấy và làm nguội, sau đó trộn với nước để có hàm lượng nước đạt 10%. Điều này làm tăng tính chọn lọc của silica gel, giúp loại bỏ các thành phần không mong muốn trong quá trình chiết mẫu.

Trong số các chất và dung cụ, cần lưu ý đến dung dịch natri clorua bão hòa và dung dịch chuẩn thuốc bảo vệ thực vật, đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình đo lường dư lượng và xác định chính xác nồng độ của các chất cần kiểm tra.

Đặc biệt, mục 4 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999) đề cập đến việc chuẩn bị và sử dụng dung dịch chuẩn thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong quá trình phân tích dư lượng trong thức ăn chăn nuôi.

Đầu tiên, dung dịch gốc được chuẩn bị với nồng độ 1000 mg/ml. Quy trình này đòi hỏi việc cân một lượng chính xác của chất chuẩn đối chứng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất chuẩn nội, với độ chính xác đến 0,1 mg. Lượng này sau đó được hòa tan trong etyl axetat và pha loãng để có dung dịch với nồng độ 1000 mg/ml. Quá trình này đảm bảo rằng mỗi mẫu được chuẩn bị với độ chính xác và đồng nhất nhất.

Dung dịch gốc được bảo quản trong khoảng 6 tháng khi được đặt ở 4oC trong điều kiện tối. Điều này đảm bảo tính ổn định của chất chuẩn trong thời gian đủ dài để thực hiện các phép đo lường dư lượng.

Dung dịch trung gian có nồng độ 10 mg/ml được tạo ra bằng cách lấy 1 ml từ mỗi dung dịch gốc và pha loãng nó đến vạch bằng etyl axetat. Các dung dịch này được bảo quản trong khoảng 1 tháng khi ở 4oC trong điều kiện tối. Chú thích quan trọng về tính ổn định của các chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật được đề cập. Các nghiên cứu đã chứng minh tính ổn định của chất chuẩn khi được bảo quản ở -18oC trong 15 năm và dung dịch gốc của chúng ổn định trong ít nhất 3 năm ở cùng điều kiện. Để bảo quản lâu dài, quy trình khuyến nghị là sử dụng các lọ màu hổ phách có nắp vặn bằng PTFE và cân lọ ở -20ºC. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và chất lượng của chất chuẩn trong thời gian dài. Các bước chi tiết được đề cập đến để đối phó với hao mòn khối lượng và duy trì độ chính xác của chuẩn.

Cuối cùng, dung dịch làm việc được tạo ra với nồng độ 0,05 mg/ml bằng cách lấy 5 ml từ mỗi dung dịch trung gian và pha loãng nó đến vạch bằng etyl axetat. Dung dịch này có thể được bảo quản trong vòng 1 tháng ở 4oC trong điều kiện tối.

Bằng cách này, quy trình chuẩn bị và sử dụng dung dịch chuẩn thuốc bảo vệ thực vật tại Mục 4 đảm bảo rằng các phép đo lường dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thức ăn chăn nuôi được thực hiện với độ chính xác và đồng nhất, góp phần vào việc đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng trong ngành chăn nuôi.

Xem thêm: Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn