1. Tìm hiểu về truy thu thuế?

Truy thu thuế là quá trình mà cơ quan thuế tiến hành để thu hồi các khoản thuế chưa được nộp hoặc nộp không đủ trong một năm thuế khi chúng đã đáo hạn. Đây là một biện pháp hành chính mà cơ quan thuế áp dụng để yêu cầu các đối tượng nộp thuế phải bổ sung số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

- Thuế bị truy thu đề cập đến các khoản nợ thuế từ các năm trước đó. Nguyên nhân của việc thuế bị truy thu có thể là do sự cố ý hoặc vô ý của người nộp thuế khi không đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ thuế. Các lý do thông thường bao gồm: việc không khai báo đầy đủ thu nhập và không tuân thủ các quy định về thuế; việc không báo cáo tất cả thu nhập thu được trong năm để tính thuế; hoặc đơn giản là việc lơ là việc khai thuế trong một số kỳ tính thuế cụ thể.

- Việc bị truy thu thuế mà không được hoàn trả có thể gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại cho các người nộp thuế, đặc biệt là những người không có đủ khả năng tài chính để thanh toán. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, chính phủ có thể áp dụng những chiến lược khác nhau để xử lý các khoản thuế bị truy thu, như áp đặt các khoản phí bổ sung, yêu cầu người nộp thuế phải thanh toán ngay lập tức, hoặc đôi khi cung cấp các chương trình tự nguyện để tiết lộ các khoản thuế thiếu và tránh bị truy cứu hình sự, đồng thời cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.

 

2. Người nộp thuế có bị truy thu thuế theo quy định khi quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế không?

Quy định về việc truy thu thuế khi quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế được đề cập trong khoản 6 Điều 8 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP có nội dung như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được xem là thời hạn chưa bị xử phạt. Trong trường hợp quá thời hiệu xử phạt, người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước. Số tiền thuế truy thu bao gồm số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định, và tiền chậm nộp thuế. Thời hạn truy thu thuế là mười năm trở về trước, tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Đối với trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế, họ phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, và tiền chậm nộp thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

- Tuy nhiên, quy định về thời hạn truy thu thuế chỉ áp dụng cho các khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác mà tổ chức và cá nhân tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với các khoản thu từ đất đai hoặc các khoản thu khác mà cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức và cá nhân, thì cơ quan đó sẽ xác định thời hạn truy thu theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan, nhưng không được ít hơn thời hạn truy thu theo quy định tại điểm a của khoản 6 trên.

Tóm lại, theo quy định, khi quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế, họ cũng phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, và tiền chậm nộp thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý rằng, thời hạn truy thu thuế nêu trên chỉ áp dụng cho các khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác mà tổ chức và cá nhân tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước.

 

3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, một trong những khía cạnh quan trọng của hệ thống quản lý thuế, được quy định cụ thể trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Theo đó, có hai thời hiệu xử phạt khác nhau tùy thuộc vào loại hành vi vi phạm.

- Thứ nhất, thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, được tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Ngày này chính là ngày kế tiếp sau ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số trường hợp ngoại lệ. Đối với các hành vi vi phạm được quy định tại các khoản và điểm của Nghị định trên, thời hiệu xử phạt sẽ được tính từ ngày người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế hoặc thông báo với cơ quan thuế, hoặc từ ngày nộp hồ sơ khai thuế. Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm khác được quy định rõ tại Nghị định, thời hiệu xử phạt sẽ được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

- Thứ hai, thời hiệu xử phạt đối với hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn là 05 năm, được tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Qua đó, có thể thấy rằng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định rõ ràng và cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đồng đều trong việc xử lý các vi phạm hành chính về thuế. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các quy định này chỉ mang tính chất chung và việc xử phạt cụ thể vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

4. Trường hợp nào thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế được tính lại?

Trường hợp tính lại thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

- Theo quy định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, bao gồm vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, cũng như thời hạn được coi là chưa bị xử phạt và thời hạn truy thu thuế, sẽ được điều chỉnh trong một số trường hợp cụ thể.

- Trường hợp đầu tiên là khi có sự vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong thời hạn quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này, tổ chức hoặc cá nhân sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn đó, tổ chức hoặc cá nhân có ý định cố tình trốn tránh hoặc cản trở việc xử phạt, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính sẽ được tính lại từ thời điểm kết thúc hành vi trốn tránh hoặc cản trở đó.

- Trường hợp thứ hai liên quan đến thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Nếu tổ chức hoặc cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, và trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác, hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm, thì tổ chức hoặc cá nhân đó sẽ được xem như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó.

- Ví dụ, nếu một tổ chức hoặc cá nhân vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và sau đó tuân thủ quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc quyết định xử phạt hành chính khác trong thời hạn 06 tháng hoặc 01 năm tùy thuộc vào loại quyết định, hoặc không vi phạm lại trong thời hiệu thi hành quyết định xử phạt, thì tổ chức hoặc cá nhân đó sẽ không bị coi là bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó.

Tóm lại, theo quy định, nếu trong thời hạn của thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tổ chức hoặc cá nhân có hành vi cố tình trốn tránh hoặc cản trở việc xử phạt, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính sẽ được tính lại từ thời điểm kết thúc hành vi trốn tránh hoặc cản trở đó.

Xem thêm >>> Bị xử phạt hành chính có thể xem là có tiền án, tiền sự?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin gửi đến quý khách những thông tin sau đây để giúp quý khách hiểu rõ hơn và tìm được giải pháp thích hợp. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách một cách nhanh chóng và kịp thời.

Để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết và hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.