Ngườ gửi: T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

    Qui định của pháp luật về gia công phân bón

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại 2005;

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Nội dung tư vấn:

Về vấn đề gia công hàng hóa,  cơ sở pháp lí nền tảng quy định những vấn đề cơ bản về gia công hàng hóa được quy định từ điều 178 đến điều 184 Luật Thương mại 2005 trong đó có các quy định về đăng kí kinh doanh ngành nghề gia công, hợp đồng gia công... Nếu gia công có yếu tố nước ngoài, các vấn đề pháp lí được quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Các vấn đề pháp lí phát sinh, bạn có thể xem hướng dẫn, quy định pháp luật tại các văn bản này.

Ngoài ra, nếu các bạn có nhu cầu tiếp tục phát triển ngành nghề này thì bạn có thể tham khảo thêm các văn bản pháp luật sau đây về vấn đề gia công hàng hóa:

1- Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2- Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

3- Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Trên đây là các văn bản pháp luật về gia công hàng hóa mà chúng tôi muốn cung cấp cho bạn để bạn có thể thực hiện tốt hoạt động kinh doanh của mình.

Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp