1. Công tác quản lý đoàn viên công đoàn của Công đoàn Việt Nam

Quy định về công tác quản lý đoàn viên công đoàn của Công đoàn Việt Nam được nêu chi tiết trong tiểu mục 4.3, Mục 4 của Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ năm 2020.

- Theo quy định này, việc quản lý đoàn viên công đoàn được thực hiện thông qua việc cấp phôi thẻ đoàn viên, mã số thẻ và phân cấp cho các cấp công đoàn như liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương. Trách nhiệm quản lý phôi thẻ, mã số thẻ đoàn viên thuộc về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thống nhất.

- Theo quy định tiếp theo, thẻ đoàn viên sẽ được trao cho đoàn viên trong buổi lễ kết nạp hoặc sau khi đoàn viên đã được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Khi nhận thẻ, đoàn viên phải tuân thủ đúng nguyên tắc sử dụng thẻ đoàn viên. Trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hỏng, đoàn viên phải thông báo ngay cho công đoàn cơ sở nơi mình đang sinh hoạt để được cấp lại hoặc đổi thẻ mới. Nếu phát hiện thẻ đoàn viên giả, đoàn viên phải báo cáo ngay cho công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Cuối cùng, nếu đoàn viên rời khỏi tổ chức công đoàn hoặc bị khai trừ khỏi tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở nơi đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt hoặc công đoàn cấp trên sẽ xóa tên của đoàn viên đó khỏi danh sách đoàn viên.

Như vậy, các quy định trên nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả đối với đoàn viên công đoàn, từ việc cấp phôi thẻ, mã số thẻ đến việc sử dụng và báo cáo về thẻ đoàn viên. Đây là những quy định quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đúng luật trong công tác quản lý đoàn viên công đoàn của Công đoàn Việt Nam.

 

2. Đoàn viên công đoàn ưu tú thì có được kết nạp Đảng không?

Quyền của đoàn viên công đoàn được quy định tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ năm 2020, nhằm đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của đoàn viên công đoàn trong quá trình tham gia hoạt động công đoàn. Cụ thể, các quyền này bao gồm:

- Đoàn viên công đoàn có quyền tham gia vào việc thành lập công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở, cũng như tham gia hoạt động của công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Đoàn viên công đoàn được yêu cầu công đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình khi bị xâm phạm.

- Đoàn viên công đoàn có quyền được cung cấp thông tin, tham gia thảo luận, đề xuất và biểu quyết về công việc của tổ chức công đoàn. Họ cũng có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cán bộ lãnh đạo của tổ chức công đoàn, chất vấn cán bộ công đoàn, và kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn nếu phát hiện có sai phạm. Đoàn viên ưu tú còn có thể được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

- Đoàn viên công đoàn có quyền được thông tin về đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng, cũng như về chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động. Họ cũng có quyền đề xuất gửi tổ chức công đoàn để kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện các chế độ và chính sách theo quy định của pháp luật.

- Đoàn viên công đoàn được hướng dẫn, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. Họ cũng được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng theo quy định của pháp luật.

- Đoàn viên công đoàn có quyền nhận được sự thăm hỏi và giúp đỡ từ công đoàn khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, hoặc gặp vấn đề sức khỏe. Họ cũng được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch do công đoàn tổ chức. Những đoàn viên ưu tú còn được ưu tiên xét tuyển vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức. Họ cũng có quyền được công đoàn hướng dẫn và giúp đỡ trong việc tìm kiếm việc làm và học nghề.

Theo quy định hiện hành, những đoàn viên công đoàn được đánh giá là ưu tú sẽ có cơ hội được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ Đảng. Điều này nhằm thể hiện sự công nhận và đánh giá cao đối với những đóng góp và thành tích của đoàn viên công đoàn trong các hoạt động cộng đồng và lao động. Qua quá trình hoạt động công đoàn, những đoàn viên ưu tú đã thể hiện sự tận tâm, nỗ lực và khả năng lãnh đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển và thăng tiến của tổ chức công đoàn.

Bên cạnh việc được xem xét kết nạp vào Đảng, các đoàn viên ưu tú cũng được ưu tiên trong việc xét tuyển vào các trường, lớp học do công đoàn tổ chức. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và nâng cao trình độ học vấn của những đoàn viên trẻ, từ đó tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách ưu tiên xét tuyển vào các trường, lớp học do công đoàn tổ chức là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy học tập và nghiên cứu của đoàn viên công đoàn. Điều này khuyến khích sự nỗ lực và phấn đấu của họ trong việc rèn luyện kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn, từ đó góp phần xây dựng một đội ngũ lao động trí thức, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

3. Đoàn viên sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn trong những trường hợp nào?

Việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn được quy định chi tiết tại tiểu mục 4.2 Mục 4 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020. Các quy định này nhằm đảm bảo việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn một cách hợp lý và có hiệu lực trong các hoạt động của công đoàn.

- Trước tiên, thẻ đoàn viên công đoàn được sử dụng để thực hiện việc biểu quyết tại các đại hội, hội nghị của tổ chức công đoàn khi cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn trong quá trình hoạt động tổ chức công đoàn, đồng thời tạo cơ hội cho các đoàn viên thể hiện ý kiến và đóng góp ý tưởng vào quyết định của tổ chức công đoàn.

- Thứ hai, thẻ đoàn viên cũng được yêu cầu xuất trình trong một số trường hợp cụ thể. Đoàn viên công đoàn cần xuất trình thẻ khi chuyển đổi hoạt động công đoàn hoặc tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức (nếu có yêu cầu). Ngoài ra, thẻ đoàn viên còn được sử dụng khi cần tư vấn hoặc giúp đỡ từ các cấp công đoàn. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn trong quá trình làm việc và cuộc sống.

- Thứ ba, thẻ đoàn viên cũng có vai trò trong việc tham gia sinh hoạt tạm thời khi nơi làm việc chưa có tổ chức công đoàn, tổ chức công đoàn nơi làm việc bị giải thể hoặc trong thời gian nghỉ việc sau khi hợp đồng lao động chấm dứt mà chưa tìm được việc làm mới. Đoàn viên công đoàn có thể xuất trình thẻ đoàn viên với công đoàn cấp trên để được tham gia vào các hoạt động sinh hoạt tạm thời, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ công đoàn.

- Cuối cùng, thẻ đoàn viên còn được sử dụng để hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn và các hình thức liên kết, hợp tác khác của công đoàn. Đoàn viên công đoàn có thể sử dụng thẻ để được hưởng các ưu đãi đặc biệt và chính sách ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ và tiện ích mà công đoàn cung cấp. Điều này khuyến khích đoàn viên công đoàn tham gia và tận hưởng các hoạt động và dịch vụ của công đoàn, đồng thời tạo sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng công đoàn.

Thẻ đoàn viên công đoàn không chỉ đơn thuần là một tài liệu nhận dạng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong quá trình hoạt động của đoàn viên công đoàn. Nó là một biểu tượng của sự đoàn kết và sự đoàn viên trong công đoàn, cũng như sự gắn bó với các nguyên tắc và mục tiêu của công đoàn. Việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn giúp xác định và thể hiện danh phận công đoàn của mỗi đoàn viên. Thông qua việc xuất trình thẻ, đoàn viên công đoàn có thể dễ dàng truy cập vào các dịch vụ và chính sách ưu đãi mà công đoàn cung cấp. Đây có thể là các ưu đãi về giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí, du lịch, mua sắm, nhà ở, v.v. Nhờ vào thẻ đoàn viên, các đoàn viên công đoàn có thể tiếp cận các dịch vụ này với mức giá ưu đãi, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xem thêm >> Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên?

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.