Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới văn phòng chúng tôi, thắc mắc của bạn được giải đáp như sau:

Bạn thân mến, vấn đề bạn đang quan tâm liên quan tới lĩnh vực tư pháp quốc tế. Với các vấn đề liên quan tới tư pháp quốc tế sẽ có văn bản pháp luật quốc gia , văn bản pháp luật quốc tế điều chỉnh.  Việc quản lý ra vào cảng hàng không quốc tế của tàu bay nước ngoài tới Việt Nam được quy định tại rất nhiều văn bản pháp luật, bạn có thể tham khảo một số văn bản sau đây:

Thứ nhất: văn bản pháp luật quốc gia:
- Luật biên giới quốc gia năm 2003 ( văn bản này quy định khá cụ thể vấn đề bạn quan tâm, đặc biệt là  Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 luật này).

- Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009.

Thứ hai: văn bản pháp luật quốc tế:
- Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (kí tại Chicago ngày 07 tháng 12 năm 1944).

>> Xem thêm:  Luật hàng không quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của Luật hàng không quốc tế

- Hiệp định hàng không Việt Mỹ được kí ngày 05 tháng 12 năm 2003;

- Hợp tác đa biên Việt Nam – Campuchia- Lào- Mianma về vận tải hàng không ( được kí kết ngày 04 tháng 12 năm 2003).
Trên đây là một số văn bản pháp luật bạn có thể tham khảo để lĩnh hội kiến thực về vấn đề mà bạn đang quan tâm.
Chúc bạn lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới năm 2021