Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cảng hàng không"

cảng hàng không | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cảng hàng không.

Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay
Xin chào luật sư. Doanh nghiệp chúng tôi đang có kế hoạch liên kết với công ty nước ngoài (quốc tịch Hoa Kỳ) để kinh doanh cảng hàng không, sân bay. Rất mong quý luật sư tư vấn giúp chúng tôi các điều kiện pháp lý của ngành nghề kinh doanh này. Cảm ơn ls

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không mới nhất năm 2019

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không mới nhất năm 2019
Vận tải hàng không được xem là ngành hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, giao thoa văn hoá và thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển… Đặc biệt, hoạt động đó không chỉ giới hạn trong nước mà được mở rộng ra phạm vi bên ngoài. Theo đó, thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn nữa.

Danh mục dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay ?

Danh mục dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay ?
Theo quy định tại điều 21 Nghị định 83/2007/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay là những dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động bay, bao gồm: