Đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thì biên bản kiểm tra sẽ như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là tiểu thương của Chợ An Đông, vừa rồi, sau đợt kiểm tra thị trường thì cửa hàng tôi bị nói là vi phạm hành chính. Tôi không biết là biên bản kết luận sẽ thể hiện như thế nào? Rất mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

Trường hợp đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thì biên bản kiểm tra sẽ tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh quản lý thị trường 2016, theo đó:

Trường hợp đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thì lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện việc xử phạt theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Trên đây là quy định về biên bản kiểm tra thị trường của đối tượng có hành vi vi phạm hành chính. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh quản lý thị trường 2016.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập