1. Quy định về đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử

Theo Thông tư 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có các điều chỉnh về đồng tiền quy ước. Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đồng tiền quy ước sẽ được quy định theo các quy tắc sau:

- Mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể được ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác dựa trên tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép tại nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

- Tỷ giá chuyển đổi sẽ được căn cứ vào tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ vào ngày giao dịch. Trong trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi sẽ được xác định theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

- Người chơi có thể đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp. Số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch.

Điều này đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong quản lý đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quy đổi và sử dụng.

 

2. Đồng xèng trong máy giật xèng có phải đồng tiền quy ước hay không?

Theo khoản 9 Điều 2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP, đồng tiền quy ước được định nghĩa chi tiết như sau:

- Tỷ lệ trả thưởng: Đây là tỷ lệ phần trăm trả thưởng bình quân cho người chơi của máy giật xèng trong một khoảng thời gian hoặc trên số vòng quay nhất định được nhà sản xuất thiết kế và cài đặt cố định trong máy giật xèng. Tỷ lệ này có thể được xác định dựa trên số tiền đặt cược và là yếu tố quan trọng quyết định mức thưởng mà người chơi có thể nhận được.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: Là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Điều này nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để tổ chức trò chơi điện tử có thưởng.

- Đồng tiền quy ước: Là đồng xèng, thẻ, phiếu, điểm số quy đổi và các hình thức thay thế tiền mặt khác được sử dụng thay thế tiền để phục vụ cho việc tổ chức loại hình trò chơi điện tử có thưởng. Đây chỉ có giá trị sử dụng trong Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, không phải là phương tiện thanh toán chung.

- Người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh: Là người được doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng giao quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh.

- Thiết bị trò chơi: Bao gồm các bộ phận của máy trò chơi điện tử có thưởng và các thiết bị khác được sử dụng để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định này. Đây là các công cụ, phần cứng quan trọng đảm bảo hoạt động của các trò chơi điện tử có thưởng.

Đồng tiền quy ước, như đồng xèng, là một dạng thanh toán chuyên dụng chỉ có giá trị sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể của hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

3. Mệnh giá của đồng tiên quy ước có thể ghi bằng ngoại tệ không?

Theo Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về mệnh giá của đồng tiền quy ước như sau:

- Các đồng tiền quy ước mà từng doanh nghiệp sử dụng phải có dấu, ký hiệu riêng để dễ nhận biết và phân biệt với các loại đồng tiền khác. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong quản lý tiền tệ của doanh nghiệp.

- Mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể được ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước thành ngoại tệ sẽ tuân thủ theo hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo quy trình quy đổi được thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý tài chính quốc gia.

- Doanh nghiệp không được phép sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác để thực hiện các giao dịch kinh doanh. Điều này nhấn mạnh sự độc lập và chủ quan của từng doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng đồng tiền quy ước, giúp ngăn chặn việc lạm dụng hay nhầm lẫn giữa các hệ thống tiền tệ của các doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Khoản 4 của Thông tư 09/2022/TT-NHNN, đồng tiền quy ước trong ngữ cảnh của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có một số quy định quan trọng. Mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể được ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Quy trình quy đổi mệnh giá này được thực hiện bởi doanh nghiệp và căn cứ vào tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép, nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Trong trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi sẽ căn cứ vào tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó. Điều này giúp đảm bảo quá trình quy đổi diễn ra một cách công bằng và minh bạch.

Lưu ý rằng việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc thực hiện các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý tài chính quốc gia để đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong quá trình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp, đặc biệt là khi liên quan đến đồng tiền quy ước.

 

4. Quy định lưu trữ đồng tiền quy ước được doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại phòng riêng biệt 

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 13 của Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về việc lưu trữ đồng tiền quy ước, các điều sau đây sẽ hướng dẫn về quản lý lưu trữ của doanh nghiệp. Quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước và thiết bị trò chơi:

- Điều kiện lưu trữ:

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ máy trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước, và thiết bị trò chơi tại một căn phòng riêng biệt, đặt tại Điểm kinh doanh.

+ Các trường hợp đồng tiền quy ước chưa đưa vào kinh doanh, tạm thời không sử dụng, hoặc hết hạn sử dụng, bị hỏng, hư hại không thể sửa chữa, hoặc không còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

- Lưu trữ riêng biệt:

+ Các doanh nghiệp cần phải duy trì một căn phòng riêng biệt để lưu trữ đồng tiền quy ước, máy trò chơi điện tử có thưởng, và thiết bị trò chơi.

+ Điều này áp dụng đặc biệt cho những trường hợp đồng tiền quy ước chưa được sử dụng hoặc tạm thời không sử dụng.

- Xử lý đồng tiền quy ước không còn sử dụng:

+ Doanh nghiệp cần lưu ý rằng đồng tiền quy ước không còn sử dụng và không phù hợp với nhu cầu kinh doanh cần được bảo quản một cách riêng biệt.

+ Trong trường hợp hết hạn sử dụng, hỏng hóc, không thể sửa chữa, hoặc không còn phù hợp, doanh nghiệp cần xử lý theo quy định tại điều 14 của Nghị định.

- Thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy: Các đồng tiền quy ước được lưu trữ tại căn phòng riêng biệt có thể được tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định khi chúng hết hạn sử dụng, bị hỏng hoặc không còn phù hợp với việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống lưu trữ và quản lý như vậy sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.