1. Thời gian thông báo thay đổi cách xác định trúng thưởng trò chơi điện tử

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP quy định về thể lệ trò chơi phải tuân thủ các quy định sau đây:

Đầu tiên, khi có sự thay đổi bất kỳ nội dung nào của Thể lệ trò chơi, doanh nghiệp phải hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế thể lệ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện sự thay đổi. Đồng thời, doanh nghiệp cần gửi bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thể lệ cùng văn bản mô tả rõ ràng các điều khoản đã được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế đến Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải công khai Thể lệ đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Điểm kinh doanh. 

Thứ hai, trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thể lệ trò chơi chứa các nội dung không rõ ràng, không hợp lệ hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi thể lệ để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu hướng dẫn từ Bộ Tài chính. Bản sửa đổi sau đó phải được gửi tới Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương để tiến hành theo dõi và kiểm tra. Đây là quy định cụ thể và nghiêm túc nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ với các doanh nghiệp trong việc quản lý và thực hiện Thể lệ trò chơi theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định thì khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của Thể lệ trò chơi thì doanh nghiệp phải thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế Thể lệ trò chơi điện tử có thưởng bằng văn bản. Thời hạn để hoàn thành việc này là 05 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện sự thay đổi. Sau đó, bản sửa đổi phải được gửi đến Bộ Tài chính, Sở Tài chính hoặc Cục Thuế địa phương để công nhận và thực thi.

Như vậy, khi thay đổi cách xác định trúng thưởng trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nhà nước về việc thay đổi đó trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung của Thể lệ trò chơi (cụ thể là cách xác định trúng thưởng).

Đồng thời, văn bản thông báo nêu rõ điều khoản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và lý do sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Đồng thời, doanh nghiệp phải niêm yết công khai thể lệ trò chơi đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Điểm kinh doanh.

 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 121/2021//NĐ-CP quy định về cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo về thay đổi cách xác định trò chơi trúng thưởng như sau: 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo từ doanh nghiệp là Bộ Tài chính khi doanh nghiệp có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội và là Sở Tài chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa phương. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo đến Bộ Tài chính nếu trụ sở chính của họ nằm tại Thủ đô Hà Nội hoặc tới Sở Tài chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu trụ sở chính của họ nằm ở các địa phương khác.

 

3. Hậu quả khi doanh nghiệp không thông báo thay đổi cách xác định trúng thưởng trò chơi điện tử có thưởng

Hậu quả của việc khi doanh nghiệp không thông báo thay đổi cách xác định trúng thưởng trong trò chơi thể thao điện tử có thưởng có thể rất nghiêm trọng và ảnh hưởng  đến hoạt động kinh doanh của họ. Do đó, việc tuân thủ quy định về thông báo thay đổi cách xác định trúng thưởng trò chơi điện tử có thưởng là vô cùng quan trọng để tránh các hậu quả pháp lý tiềm tàng.

Lưu ý về những hành vi bị cấm trong việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 11 năm 2021 Nghị định của Chính phủ

- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không tuân thủ các nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Sửa chữa, tẩy xóa, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc bị tạm ngừng hoạt  động kinh doanh theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cho phép cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 của Nghị định 121 năm 2021 Nghị định của Chính phủ tham gia vào hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, dưới mọi hình thức và lý do.

- Tổ chức cá cược trực tiếp giữa người chơi dựa trên kết quả của các trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh.

- Lừa đảo trong quá trình tổ chức hoặc tham gia các trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh.

- Thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái phép địa điểm để tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

- Tổ chức, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.

- Lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý, cho vay, cầm cố tài sản trái phép và rửa tiền.

- Xác nhận số tiền trúng thưởng không chính xác, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây ảnh hưởng khó khăn cho người chơi trong quá trình xác nhận mà không có lý do chính đáng.

- Lợi dụng việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng để tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trái phép.

- Kinh doanh các máy trò chơi điện tử có thưởng và các thiết bị trò chơi có nội dung, hình ảnh văn hóa chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định cho phép biến, lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý về quyền và nghĩa vụ của người chơi khi tham gia trò chơi điện tử có thưởng:

Quyền lợi: 

- Được xác nhận và nhận đầy đủ thưởng khi trúng thưởng từ doanh nghiệp;

- Được nhận và chuyển hoặc mang tiền thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Được yêu cầu và giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

- Có quyền khiếu nại, khiếu kiện về kết quả trả thưởng, tố cáo hành vi gian lận, vi phạm quy định của Nghị định này và pháp luật;

- Được hưởng các quyền lợi khác theo Thể lệ trò chơi mà doanh nghiệp công bố.

Nghĩa vụ:

- Phải mang theo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được chơi;

- Phải tuân thủ Thể lệ trò chơi, nội quy và quy định quản lý nội bộ của doanh nghiệp cũng như đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

- Không được sử dụng kết quả của các trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh;

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Quy định về quản lý trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước và thiết bị trò chơi

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Thời gian thông báo thay đổi cách xác định trúng thưởng trò chơi điện tử. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về nội dung bài viết.