Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Luân chuyểnlà việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất địnhđể tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Căn cứ Điều 26 Luật cán bộ,công chức 2008 :

- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

- Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ khoản 2 Mục 2 Hướng dẫn 15/HD-BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý như sau:

- Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên nói chung phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; ở các địa phương, thành viên ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố nói chung phải kinh qua bí thư hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc.

- Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh nào thì phải chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó; trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương.

- Trong tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cần nêu rõ về nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hay không; nếu không thì giải trình rõ lý do.

Như thế, trong trường hợp này, việc luân chuyển cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ. Nếu như thủ trưởng cơ quan bạn luân chuyển cán bộ không đúng quy hoạch thì điều đó là không đúng.

Căn cứ Hướng dẫn 15/HD-BTCTW n gày 05 tháng 11 năm 2012thì thời hạn quy hoạch cán bộ theo nhiệm kỳ và trên từng phạm vi. Chẳng hạn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, thành phố: Đối với Ủy viên ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, trưởng phòng của ban, sở, ngành tỉnh, thành phố và tương đương được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu ban, sở, ngành Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh, thành phố; bí thư quận ủy, huyện ủy và tương đương ở nhiệm kỳ 2015-2020 hoặc các nhiệm kỳ tiếp theo; là ủy viên cấp ủy, tổ chức đảng ở cấp mình công tác; khi được bố trí vào chức danh quy hoạch còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên (khoản 2.2 Mục 2 Hướng dẫn 15/HD-BTCTW n ngày 05 tháng 11 năm 2012).

Khi phát hiện ra sai phạm khi luân chuyển, bạn có thể yêu cầu thủ trường cơ quan của bạn xem xét lại quyết định.Nếu thủ trưởng không đồng ý với yêu cầu của bạn,bạn có quyền đưa vấn đề vào báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập