1. Quy định về người phục vụ nghi thức trao danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Ưu tú

Quy định của pháp luật về người phục vụ nghi thức trao danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Ưu tú, như được thể hiện trong Điều 28 Nghị định 145/2013/NĐ-CP, là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính trang trọng và tôn vinh của nghi thức này.

Theo đó, người phục vụ phải tuân thủ các quy tắc cụ thể:

- Không quay lưng về phía người dự: Điều này không chỉ là việc thể hiện sự tôn trọng mà còn là biểu hiện của sự tập trung và chú ý vào quá trình trao tặng danh hiệu. Họ đứng phía sau và bên phải người trao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình trao đổi.

- Xử lý Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ một cách cẩn thận: Người phục vụ phải đảm bảo rằng các biểu tượng này được đối xử một cách tôn trọng và cẩn thận nhất. Họ phải đặt các Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng vào khay được phủ bằng vải đỏ, một biểu tượng của sự quý phái và tôn vinh. Đối với Cờ, người phục vụ phải đưa nó bằng hai tay cho người trao, đảm bảo sự trang trọng và cẩn thận.

- Chú ý đến việc lồng Bằng trong khung: Đối với Bằng, việc lồng nó trong khung không chỉ là một biện pháp bảo quản mà còn là một cách để tôn vinh nó. Người phục vụ phải đảm bảo rằng quy trình này được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

Như vậy, vai trò của người phục vụ trong nghi thức trao danh hiệu vinh dự là rất quan trọng để đảm bảo tính trang trọng, tôn vinh và tôn trọng đối với người nhận danh hiệu. Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật trong việc này là điều không thể phớt lờ.

 

2. Việc trao danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Uư tú theo trình tự thế nào?

Quá trình trao danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Ưu tú là một quá trình trang trọng và được quy định một cách cụ thể để đảm bảo tính chính xác và tôn trọng. Dưới đây là trình tự cụ thể theo khoản 2 của Điều 28 Nghị định 145/2013/NĐ-CP:

- Người trao và vị trí: Người trao danh hiệu là đại diện các lãnh đạo tham dự buổi lễ và họ phải đứng ở vị trí trung tâm của lễ đài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình trao tặng.

- Trao theo thứ tự: Trước hết, người trao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên người nhận. Đây là biểu tượng đầu tiên của sự tôn vinh và vinh danh. Tiếp theo, họ trao Bằng, là biểu hiện của sự công nhận và tôn trọng sâu sắc đối với thành tựu và đóng góp của người nhận danh hiệu. Đối với tập thể được đón nhận danh hiệu Anh hùng, sau khi trao Bằng, người trao còn trao Cờ Anh hùng, tôn vinh tập thể và biểu hiện lòng kính trọng sâu sắc.

- Đối với tập thể có Cờ truyền thống hoặc không có: Nếu tập thể có Cờ truyền thống, người trao sẽ gắn Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên góc cao của Cờ truyền thống, theo thứ hạng từ cao xuống thấp. Nếu không có Cờ truyền thống, người trao sẽ trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) cho tập thể. Đối với tập thể được vinh danh có Cờ truyền thống hoặc không có, việc quyết định cách trình bày biểu tượng danh dự là một phần quan trọng của quá trình trao tặng danh hiệu vinh dự.

Quy định này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tập thể mà còn là biểu hiện của sự linh hoạt và sáng tạo trong việc thể hiện tôn vinh. Nếu tập thể được vinh danh đã có Cờ truyền thống, quy trình trao tặng sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự kết nối giữa danh hiệu và truyền thống của tập thể đó. Trong trường hợp này, người trao sẽ gắn Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên góc cao của Cờ truyền thống. Việc gắn biểu hiệu danh dự lên Cờ truyền thống không chỉ tôn vinh danh hiệu mà còn là một biểu tượng của sự kết nối, lòng tự hào và truyền thống của tập thể. Thứ tự của các biểu hiệu trên Cờ thường tuân thủ nguyên tắc từ cao xuống thấp, thể hiện sự ưu tiên và tôn trọng đối với những thành tựu cao quý nhất.

- Trao tặng cho cá nhân: Người trao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên phía trái ngực áo của người đón nhận danh hiệu, sau đó trao Bằng. Việc gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp.

- Truy tặng: Trong trường hợp truy tặng, người trao trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) cho đại diện gia đình cá nhân được truy tặng, thể hiện sự kính trọng và tôn trọng đến người được truy tặng.

Như vậy,  quá trình trao danh hiệu vinh dự Nghệ sỹ Ưu tú không chỉ là một nghi lễ trang trọng mà còn là một dịp để tôn vinh và công nhận những đóng góp xuất sắc của cá nhân hoặc tập thể đối với cộng đồng và quốc gia. Quy trình này cần được thực hiện một cách cẩn thận và tôn trọng, đảm bảo tính chính xác và trang trọng của nghi thức.

 

3. Trong tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sĩ Ưu tú thực hiện trao tặng trước hay truy tặng trước ?

Việc tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Ưu tú đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về thứ tự trao tặng, bao gồm việc quyết định trao tặng trước hay truy tặng trước, là một phần quan trọng của quá trình này. Điều này đặc biệt được quy định cụ thể trong khoản 5 của Điều 26 trong Nghị định 145/2013/NĐ-CP.

- Thứ tự trao tặng từ thứ bậc cao đến thứ bậc thấp: Điều này ám chỉ rằng danh hiệu vinh dự sẽ được trao tặng theo thứ tự từ cao đến thấp, từ danh hiệu có thứ bậc cao hơn đến danh hiệu có thứ bậc thấp hơn. Điều này thể hiện sự tôn trọng và ưu tiên đối với những thành tựu xuất sắc hơn. Thứ tự trao tặng từ thứ bậc cao đến thứ bậc thấp là một nguyên tắc quan trọng trong quá trình tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự như Nghệ sỹ Ưu tú. Điều này không chỉ là một quy định cụ thể mà còn là một biểu hiện của sự tôn trọng, công nhận và ưu tiên đối với những thành tựu xuất sắc hơn.

Thứ tự trao tặng từ thứ bậc cao đến thấp thể hiện sự tôn trọng và công nhận đối với những người có thành tựu xuất sắc. Việc ưu tiên trao tặng danh hiệu cao hơn trước không chỉ là một biểu hiện của sự kính trọng mà còn là một cách thể hiện sự công bằng và trung thực trong việc công nhận những đóng góp và thành tựu. Thứ tự trao tặng từ cao đến thấp cũng thể hiện sự ưu tiên đối với những thành tựu cao quý hơn. Những danh hiệu có thứ bậc cao hơn thường là biểu hiện của những thành tựu xuất sắc và đóng góp lớn lao hơn đối với cộng đồng và xã hội. Việc ưu tiên trao tặng chúng trước cũng là một cách để tôn vinh và khích lệ những người có những đóng góp đặc biệt cho xã hội.

- Thứ tự trao tặng cho tập thể và cá nhân: Trong trường hợp cùng một hình thức khen thưởng, thứ tự trao tặng được ưu tiên cho tập thể trước, sau đó mới là cá nhân. Điều này phản ánh sự công nhận và tôn trọng đối với đóng góp và thành tựu của tập thể trước khi tôn vinh cá nhân.

- Thứ tự trao tặng và truy tặng: Trong trường hợp cùng một hình thức khen thưởng, quy định rõ ràng rằng trước hết sẽ trao tặng, sau đó mới là truy tặng. Điều này thể hiện sự tôn trọng và sự công nhận trực tiếp đối với những người được vinh danh.

Như vậy thì quy định về thứ tự trao tặng trong việc tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Nghệ sỹ Ưu tú là một phần quan trọng của quá trình này. Việc tuân thủ và thực hiện đúng quy định này không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà còn tôn vinh và tôn trọng đúng mức đối với những người được vinh danh và những thành tựu của họ.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi thêm: Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú: Điều kiện, tiêu chuẩn là gì?