Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức được tuyển dụng theo 02 hình thức: Thi tuyển hoặc xét tuyển.

1. Thủ quỹ và nhiệm vụ của thủ quỹ 

Chức trách:

- Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.

- Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định.

- Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, và làm các báo cáo về quỹ tiền mặt.

Phải biết:

- Điều lệ hoặc nội dung hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của đơn vị mình để hiểu nội dung hoạt động của quỹ tiền mặt.

- Chế độ, thể lệ thu chi tài chính của đơn vị.

- Chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước.

- Hiểu được kế hoạch tiền mặt của đơn vị.

- Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, đóng gói, thu chi và bảo quản tiền mặt.

- Tiến hành các thủ tục về quan hệ tiền mặt với ngân hàng và khách hàng.

- Thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt.

- Biết sử dụng những công cụ chuyên dùng đơn giản cho công tác quỹ tiền mặt như bàn tính gảy, máy tính quay tay, máy đếm tiền (nếu có).

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ: Tốt nghiệp phổ thông cơ sở, đã qua lớp nghiệp vụ quỹ tiền mặt.

 

2. Nhân viên văn thư

Chức trách:

Đảm nhiệm một phần công tác quản lý công văn, giấy tờ ở phòng hành chính; nhân viên văn thư có những nhiệm vụ sau đây:

- Nhận, đăng ký, chuyển giao công văn “đi”, “đến” , xem xét những sai sót về thủ tục hành chính của các công văn, giấy tờ đó.

- Quản lý con dấu của cơ quan, xí nghiệp. Căn cứ vào đơn vị, nội dung các văn bản, để đóng dấu thích hợp.

- Viết giấy giới thiệu công tác, giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và cho khách đến cơ quan, xí nghiệp mình giao dịch công tác.

- Sắp xếp các hồ sơ và phục vụ tra cứu trong thời gian lưu văn thư.

- Thu thập các hồ sơ, tài liệu hiện hành để bàn giao cho lưu trữ.

- Giữ bí mật các công văn, giấy tờ.

Phải biết:

- Các văn bản pháp quy quy định về công tác công văn, giấy tờ.

- Các bản hướng dẫn, chỉ dẫn về đăng ký công văn và lập hồ sơ của cơ quan chủ quản ngành.

- Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong cơ quan; và các cơ quan cấp trên, cấp dưới.

- Thể lệ gửi công văn, đánh điện tín, cước phí và địa điểm cần giao dịch.

- Viết chữ đẹp, rõ ràng.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ: Tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Đã qua một lớp nghiệp vụ về công tác văn thư, hoặc đã qua kèm cặp về công tác văn thư ít nhất là 1 năm.

 

3. Nhân viên bảo vệ

Chức trách:

Thường trực để bảo vệ tại cổng nhằm bảo đảm an toàn, trật tự ra, vào cơ quan, xí nghiệp theo đúng nội quy đề ra, cụ thể:

- Kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người và các phương tiện vận tải ra vào cổng theo đúng thủ tục của cơ quan, xí nghiệp quy định. Không cho người, các phương tiện vận tải và đưa các chất nổ hoặc vũ khí ra vào không đúng thủ tục (kể cả cán bộ và công nhân viên của cơ quan, xí nghiệp mình).

- Ghi vào sổ thường trực nội dung giấy giới thiệu và đơn vị khách cần đến giao dịch.

- Nhận và giao ca thường trực đúng quy định của từng cơ quan, xí nghiệp.

- Liên hệ chặt chẽ với tự vệ cơ quan, xí nghiệp mình và với các cơ quan, xí nghiệp lân cận, hoặc công an khu vực để hợp đồng công tác khi cần thiết.

- Bảo quản các phương tiện làm việc của phòng như đồng hồ, điện thoại, v.v…

Phải biết:

- Nội quy bảo vệ của cơ quan, xí nghiệp.

- Thủ tục kiểm tra giấy tờ của khách và một số nguyên tắc cấp, ký giấy của các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

- Vị trí làm việc và số điện thoại (nếu có) của các đơn vị trong cơ quan, xí nghiệp.

- Những quy định về phòng gian, bảo mật của Nhà nước.

- Biết sử dụng vũ khí (nếu được trang bị).

- Giữ thái độ lịch thiệp, nhã nhặn khi tiếp khách.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

Tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Được hướng dẫn nội dung công việc trước khi nhận nhiệm vụ. Thâm niên công tác trong các cơ quan, xí nghiệp ít nhất là 6 tháng.

 

4. Nhân viên đánh chữ

Trưởng phòng đánh náy chữ

Chức trách:

- Chỉ đạo công tác đánh máy trong phòng. Nhận và phân phối các tài liệu đánh máy cho nhân viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh máy, can, in, sao, chụp và soát các tài liệu đánh máy cho nhân viên trong phòng.

- Quản lý nhân viên trong phòng.

- Bảo quản máy móc, trang bị của phòng, cung cấp vật liệu đánh máy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo dõi tình trạng máy chữ, máy in, sao và chụp để phát hiện và tìm biện pháp sửa chữa khi bị hư hỏng.

- Lập chương trình công tác, đăng ký thi đua, tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua trong phòng. Sơ kết và tổng kết công tác hàng tháng, quý, năm của phòng.

- Đánh máy một số văn bản tuyệt mật hoặc yêu cầu kỹ thuật cao.

- Giữ bí mật các tài liệu đánh máy của phòng.

Phải biết:

- Kỹ thuật đánh máy, can, in, sao, chụp tài liệu.

- Nguyên tắc vận hành, bảo dưỡng các máy in, sao, chụp tài liệu.

- Quy tắc trình bày các loại văn bản, quy tắc chính tả, ngắt câu.

- Đọc chính xác các loại văn bản gốc viết tay.

- Phải biết lãnh đạo, quản lý nhân viên văn phòng.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

Tốt nghiệp phổ thông trung học; tốt nghiệp lớp đánh máy chữ theo chương trình quy định (phương pháp 10 ngón), có thâm niên công tác đánh máy ít nhất là 5 năm.

Kỹ thuật viên dánh máy chữ cấp I

Chức trách:

- Đánh máy trên giấy pơ-luya các văn bản theo bản thảo gốc viết tay, hoặc đã đánh máy sẵn.

- Theo dõi trạng thái máy chữ và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ.

- Giữ bí mật nội dung các văn bản đánh máy.

Phải biết:

- Kỹ thuật đánh máy chữ.

- Nắm vững ngữ pháp tiếng Việt, quy tắc chính tả, ngắt câu…

- Cách trình bày các loại văn bản thông thường có mỹ thuật.

- Đọc chính xác các loại văn bản gốc viết tay.

- Quy phạm vận hành máy chữ.

- Đánh máy với tốc độ 100 đập trong 1 phút với một trang sít dòng sai không quá 5 lỗi.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Tốt nghiệp lớp đánh máy chữ theo chương trình quy định (phương pháp 10 ngón).

Kỹ thuật viên đánh máy chữ cấp II

Chức trách:

- Đánh máy trên giấy pơ-luya và giấy nến các tài liệu theo bản thảo gốc. Đánh máy các biểu số dưới 3 cột bảo đảm kỹ thuật.

- In Rô-nê-ô.

- Theo dõi trạng thái máy chữ, thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ.

- Giữ bí mật nội dung các tài liệu đánh máy.

Phải biết:

- Thông thạo kỹ thuật đánh máy chữ.

- Nắm vững ngữ pháp tiếng Việt, quy tắc chính tả, ngắt câu…

- Sử dụng thành thạo máy in Rô-nê-ô.

- Trình bày các loại văn bản thông thường và các biểu số dưới 3 cột có mỹ thuật.

- Đánh máy với tốc độ từ 100 đến 200 đập trong 1 phút với 1 trang sít dòng không sai quá 3 lỗi.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Học lớp đánh máy chữ theo chương trình quy định (phương pháp 10 ngón).

- Thâm niên công tác ở kỹ thuật đánh máy chữ cấp I ít nhất là 3 năm.

Kỹ thuật viên đánh chữ cấp cao

Chức trách:

- Đánh máy các tài liệu theo bản thảo gốc, theo máy ghi âm, các loại biểu phức tạp và các văn bản đòi hỏi tính chính xác, tính mỹ thuật cao của Nhà nước như các hiệp định… đánh máy các bản chính để đưa vào máy sao chụp.

- In Rô-nê-ô.

- Theo dõi trạng thái máy chữ, thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ.

- Giữ gìn bí mật nội dung các tài liệu đánh máy.

Phải biết:

- Thông thạo kỹ thuật đánh máy chữ.

- Nắm vững ngữ pháp tiếng Việt, quy tắc chính tả, ngắt câu.

- Sử dụng thành thạo máy in Rô-nê-ô, bảo đảm kỹ thuật cao.

- Trình bày các loại văn bản, biểu số, bản chính dùng cho máy sao chụp có mỹ thuật.

- Đánh máy với tốc độ trên 200 đập trong 1 phút với 1 trang sít dòng không sai quá 1 lỗi.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Học lớp đánh máy chữ theo chương trình quy định (phương pháp 10 ngón).

- Thâm niên công tác ở kỹ thuật viên đánh máy chữ cấp II ít nhất là 3 năm.

Kỹ thuật viên can, in

Chức trách:

- Sao lại trên giấy can hay các loại giấy chuyên dùng các bản vẽ, sơ đồ hay các tài liệu khác viết, vẽ bằng bút chì hay mực vẽ. Hoàn thành các công việc về in trên máy in.

- Theo dõi trạng thái các loại máy in, dụng cụ, đồ dùng để can, in, và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ.

- Giữ bí mật các tài liệu can, in.

Phải biết:

- Kỹ thuật sử dụng, quy phạm vận hành máy in, các nguyên lý vẽ kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, đồ nghề để can.

- Các quy tắc chuẩn bị giấy can, hay giấy chuyên dùng để can, vẽ lại; quy tắc chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng để can, vẽ.

- Quy tắc bảo dưỡng và bảo quản dụng cụ đồ dùng, máy móc cần thiết để can, in.

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

Tốt nghiệp phổ thông trung học, đã qua lớp sử dụng máy in và các dụng cụ, đồ dùng để can, vẽ lại.

Hiện nay, Quyết định 21-LĐ/QĐ vẫn còn hiệu lực áp dụng. Các quy định về thủ quỹ thực hiện theo quy định tại Quyết định 21-LĐ/QĐ .

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập