Qua kiểm tra đối chiếu với các bản đồ địa chính giao đất thì mảnh đất của gia đình nằm trong đất của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. do đó gia đình tôi chỉ được bồi thường diện tích đã được cấp GCN quyền sử dụng đất và diện tích còn lại thì không được bồi thường là 350m2 đất nông nghiệp. Tôi xin hỏi gia đình tôi có được bồi thường phần diện tích nằm ngoài GCN là 350m2 hay không?

Tôi xin chân thành cám ơn ! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai  của Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013 

Nghị định 47/2014/ NĐ - CP   quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn

Luật đất đai 2013 quy định về việc bồi thường đất nông nghiệp : 

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Trường hợp 350m2 của gia đình bạn đang là đất nông nghiệp nhưng không có giấy tở thì theo  Điều 13 nghị định 47/2014/NĐCP có chỉ rõ :

Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó , đất không có giấy từ chứng minh quyền sử dụng đất mà vẫn được bồi thường là loại đất được tổ chức , cá nhân , hộ gia đình khai thác và sử dụng ổn định trước ngày 01/07/2004 theo khoàn 2 điều 100luật đất đai  và được UBND xã xác nhận là khoogn có tranh chấp thì gia đình bạn được bồi thường .

Nhưng , nếu mảnh đất 305m2 đó đã nằm trong sổ đỏ thuộc 1 tổ chức khác , gia đình bạn khoogn có giấy tờ chững minh quyền sử dụng đất trên đó nên gia đình bạn sẽ không được bồi thường về 350m2 này . 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai- Công ty Luật Minh Khuê