1. Hướng dẫn mới nhất của Sở Giao thông vận tải TPHCM về xác định mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ?

Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu một bước quan trọng trong việc quản lý và sử dụng không gian đô thị, đặc biệt là lòng đường và hè phố - những phần không gian quan trọng và thường xuyên bị tắc nghẽn do sự gia tăng của phương tiện giao thông và nhu cầu sử dụng từ công chúng.

Theo hướng dẫn này, việc xác định mức phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường và hè phố được thực hiện thông qua một công thức cụ thể. Điều này giúp tạo ra một cơ chế linh hoạt và minh bạch trong việc thu phí và quản lý nguồn lực đô thị, đồng thời cũng giúp thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các không gian công cộng.

Công thức được nêu rõ trong hướng dẫn là:

Số phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố = Mức phí của tuyến đường × Diện tích sử dụng × Thời gian sử dụng

Trong đó, mức phí của tuyến đường được xác định dựa trên các yếu tố như loại đường, vị trí, mức độ tắc nghẽn và nhu cầu sử dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng các tuyến đường quan trọng và có mức độ tắc nghẽn cao hơn sẽ được đánh giá và thu phí một cách hợp lý hơn.

Diện tích sử dụng được tính dựa trên không gian cụ thể mà cá nhân hoặc tổ chức sử dụng trên lòng đường hoặc hè phố. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng không gian để đậu xe, kinh doanh, hoặc triển khai các hoạt động khác. Bằng cách này, mức phí thu được sẽ phản ánh đúng mức độ sử dụng và chiếm dụng không gian công cộng của từng cá nhân hoặc tổ chức.

Thời gian sử dụng cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì việc sử dụng không gian công cộng trong thời gian dài hơn có thể gây ra ảnh hưởng lớn hơn đến việc di chuyển và hoạt động của người dân và giao thông. Do đó, việc áp dụng một mức phí tăng dần theo thời gian sử dụng cũng có thể là một biện pháp hợp lý để kích thích việc giải phóng không gian công cộng sau thời gian ngắn.

Hướng dẫn này cũng cần phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo rằng mức phí thu được sẽ được sử dụng lại vào việc cải thiện và duy trì hạ tầng giao thông và không gian đô thị, từ đó đem lại lợi ích cộng đồng rộng lớn nhất. Ngoài ra, việc quản lý và giám sát việc sử dụng tạm thời lòng đường và hè phố cũng cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả của các biện pháp này, đồng thời cũng tránh được các trường hợp lạm dụng và gây ra sự bất tiện cho cộng đồng.

Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT năm 2023 về việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất một cách tiếp cận rõ ràng và chi tiết để xác định mức phí và thời gian sử dụng. Quy định này đưa ra hai yếu tố chính cần xem xét khi tính toán mức phí và thời gian sử dụng: mức phí của tuyến đường và thời gian sử dụng.

Để xác định mức phí của tuyến đường, quy định đã tham chiếu Điều 2 của Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND và danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời. Điều này thể hiện sự linh hoạt và cụ thể khi quản lý các tuyến đường, bao gồm cả tuyến đường trung tâm và không trung tâm. Cụ thể, danh sách tuyến đường trung tâm được chia thành 5 khu vực khác nhau, mỗi khu vực được xác định dựa trên đặc điểm địa lý và phát triển kinh tế xã hội. Việc này giúp tăng cường sự minh bạch và công bằng trong việc áp dụng mức phí, đồng thời cũng phản ánh được giá trị của từng tuyến đường dựa trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc phân loại các tuyến đường trung tâm và không trung tâm dựa trên giá đất bình quân khu vực cũng là một tiêu chí quan trọng để xác định mức phí. Các tuyến đường trung tâm thường có giá đất cao hơn so với các tuyến đường không trung tâm, do đó việc thu phí sẽ phản ánh được giá trị thực của không gian đô thị và cũng giúp hỗ trợ việc phát triển hạ tầng và cải thiện chất lượng cuộc sống ở những khu vực trọng điểm.

Ngoài ra, thời gian sử dụng cũng là một yếu tố quan trọng khác được quy định một cách cụ thể. Quy định đã đưa ra hai trường hợp khác nhau về thời gian sử dụng dựa trên số ngày sử dụng trong tháng. Việc này giúp tạo ra một cơ chế linh hoạt trong thu phí, đồng thời cũng thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng không gian đô thị một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc xác định thời gian sử dụng 0.5 tháng cho các trường hợp sử dụng ít hơn 15 ngày trong tháng cũng phản ánh sự công bằng và tính linh hoạt trong việc tính toán mức phí.

Tổng thể, Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT năm 2023 là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và sử dụng không gian đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc áp dụng các biện pháp thu phí một cách linh hoạt và minh bạch không chỉ giúp tăng cường nguồn lực cho việc duy trì và phát triển hạ tầng giao thông, mà còn góp phần vào việc tạo ra một môi trường đô thị sạch đẹp và tiện nghi hơn cho người dân và du khách.

2. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được thực hiện thế nào ?

Quyết định 4697/QĐ-UBND năm 2023 đã đề ra quy trình cụ thể và minh bạch cho việc cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường và hè phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định này, quy trình cấp phép được chia thành hai bước chính: bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính và bước giải quyết thủ tục hành chính.

Bước đầu tiên, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu cần xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, nếu đường thuộc quản lý của Sở Giao thông vận tải, hồ sơ sẽ được nộp tại Sở Giao thông vận tải. Trong trường hợp đường thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Thành phố Thủ Đức, hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan này. Đối với những trường hợp hồ sơ vừa thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải vừa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở Giao thông vận tải sẽ là cơ quan xem xét giải quyết.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận có thẩm quyền sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đúng quy định, hồ sơ sẽ được tiếp nhận; ngược lại, tổ chức hoặc cá nhân sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường và hè phố sẽ được cấp. Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Quy trình này được thiết kế để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường và hè phố. Việc có quy định rõ ràng và tiến trình cụ thể giúp tránh được sự chậm trễ và phiền toái cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng không gian công cộng. Đồng thời, việc thẩm định hồ sơ và cấp phép được thực hiện nhanh chóng cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

3. Để cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố thì cần giấy tờ gì ?

Quy trình xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại Thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Thành phần của hồ sơ cũng như số lượng bộ hồ sơ được quy định một cách cụ thể để đảm bảo quá trình xử lý thuận lợi và hiệu quả. Thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

Đầu tiên, là đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố, phải theo mẫu quy định và được trình bày trong bản chính. Đây là văn bản chính thức mà tổ chức hoặc cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đề xuất việc sử dụng không gian đô thị theo mục đích cụ thể.

Tiếp theo, là một bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép, cụ thể mô tả vị trí sử dụng, phạm vi sử dụng và phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Bản vẽ này phải được trình bày trong bản chính và phải tuân thủ các quy định về định dạng và thông tin cần thiết theo mẫu quy định.

Đối với trường hợp sử dụng không gian để thực hiện các hoạt động như điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng, hồ sơ cần phải kèm theo Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Điều này nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định và quy trình hành chính khác liên quan đến việc sử dụng không gian đô thị.

Cuối cùng, trong trường hợp có các văn bản pháp lý khác liên quan đến chủ trương hoặc nhu cầu của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép, hồ sơ cần phải kèm theo bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ yêu cầu là một bộ. Điều này đảm bảo rằng cơ quan quản lý có đủ thông tin cần thiết để tiến hành thẩm định và giải quyết đúng thủ tục hành chính. Quy định về thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xin cấp giấy phép mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra và xử lý hồ sơ. Đồng thời, việc tuân thủ các yêu cầu này cũng là biểu hiện của sự tôn trọng và tuân thủ đúng quy trình hành chính từ phía tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép.

Xem thêm: Trách nhiệm nộp lệ phí sử dụng neo, đậu đối với hàng hóa sang mạn ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn